1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Tài chính - Ngân hàng >

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước qua hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lư¬ợng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà giang.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lư¬ợng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà giang.DOC

... của em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp một phần nhỏ bé để nâng cao hiệu quả của hoạtđộng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất. Tuy nhiên để các giải pháp trên thành công ... lợng tín dụng hộ sản xuất 13 1.4 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lợng tín dụng hộ sản xuất 15 1.4.1 Chất lợng tín dụng đối với sự phát triển của ngân hàng 15 1.4.2 Chất lợng tín dụng đối ... quyền sử dụng vốn, là quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi. Theo điều 20 luật các tổ chức tín dụng quy định: + Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy...
 • 47
 • 492
 • 7
Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động .doc

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động .doc

... mô từ phía Nhà nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và đóng góp chung cho hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Xuất phát từ thực tế đó, tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị ... nguồn vốn của nước ngoài, việc sử dụng vốn bằng các ngoại tệ có khả năng chuyển đổi cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhờ ưu điểm về lãi suất thấp và khả năng thanh toán cao đơn ... 2002.1.4. Hiệu quả sử dụng lao động Hiệu quả sử dụng lao động luôn là một chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một khía cạnh để đánh giá hiệu quả kinh...
 • 37
 • 1,179
 • 2
Phân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở Khách sạn Bình Minh.doc

Phân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở Khách sạn Bình Minh.doc

... khách sạn . Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn còn là một sự đảm bảo cho khách sạn phát triển bền vững , đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế . Nâng cao được hiệu quả kinh ... như hiệu quả kinh tế có thể đo lường bằng một hệ thống các chỉ tiêu sản xuất cụ thể thì hiệu quả xã hội là một đại lượng không thể cụ thể hoá được và mang tính trừu ng. Việc đánh giá hiệu quả ... ChươngII: Thực trạng hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Bình Minh thuộc công ty TNHH một thành viên thiết bị đo điện .ChươngIII: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
 • 65
 • 1,654
 • 15
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay.doc

... tại về hiệu quả cho vay dự án phát triển một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay dự án phát triển tại ngân hàng đầu t và phát triển Hà Nội - chi nhánh Thanh Trì.Mục đích của chuyên ... có Vốn tự có Tổng số nợ Vốn vay Vốn đầu t Tổng vốn đầu t Hệ số nợ hay tỷ lệ vốn tự có trên vốn vay là tiêu chuẩn thờng dùng để đánh giá cơ cấu vốn. Một cơ cấu vốn hợp lý theo nhìn nhận của nhà ... chơng:Ch ơng I : Một số vấn đề cơ bản về cho vay dự án phát triển tại ngân hàng đầu t và phát triển. Ch ơng II : Hiệu quả cho vay các dự án phát triển tại Ngân hàng đầu t và phát triển chi nhánh...
 • 71
 • 629
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực II – Hai Bà Trưng.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực II – Hai Bà Trưng.DOC

... và đề cao công tác thẩm định, bảo đảm hiệu quả các dự án cho vay nên vốn tín dụng của Chi nhánh có hệ số an toàn khá cao. Mới đây, để đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn, tránh thất thoát nguồn vốn ... riêng của nguồn là chỉ đợc sử dụng khi hai nguồn huy động trên không đạt hiệu quả hoặc khi Ngân hàng cần một khối lợng vốn lớn có tính ổn định cao phục vụ cho các dự án đầu t dài hạn nên số d của ... lỗ. Vốn tự có của NHTM bao gồm: _Vốn tự có cơ bản: Vốn tự có cơ bản gồm có vốn pháp định và vốn điều lệ. Theo quyếtđịnh số 327/QĐ- NH5 ban hành ngày 04/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà...
 • 99
 • 658
 • 4
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng.DOC

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng.DOC

... hàng.III. Hiệu quả của công tác huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng thơng mại :1. Hiệu quả của công tác huy động vốn của Ngân hàng Thơng mại :a/ Hiệu quả của công tác huy động vốn: Về phía ... hỏi ngân hàng cần phải có biện pháp giám sát quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn của những hộ nghèo vay vốn của ngân hàng tránh để tình trạng sử dụng vốn không hiệu quả và vào trong tiêu dùng sinh ... thực hiện đúng pháp luật đà quy định và thực hiện sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên.II - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn...
 • 68
 • 643
 • 11
Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Và Sử Dụng Máy Thiết Bị Công trình Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 3-VINACONEX 3.doc.DOC

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Và Sử Dụng Máy Thiết Bị Công trình Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 3-VINACONEX 3.doc.DOC

... để nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị nhằm đạt được hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.Hiện nay công ty đang thu hút thêm nhiều để nhằm nâng cao tay nghề của ... Phương pháp 3: Phương pháp tỷ lệ luỹ thoái:Thực hiện khấu hao theo dãy tỷ lệ có tính hệ thống bắt đầu từ một tỷ lệ cao nhất, sau đó giảm dần cho đến năm cuối cùng của quá trình thu hồi vốn đầu ... hành vv Nhằm nâng cao năng xuất lao động, giảm bớt lao động thủ công của công nhân viên, đặc biệt là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 43càng phong phú và đa dạng hơn chính là nhờ áp dụng những...
 • 68
 • 1,265
 • 11
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vật tư bưu điện I.doc.DOC

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty vật bưu điện I.doc.DOC

... sử dụng tài sản cố định để xác định tính hiệu quả và nguyên nhân của việc sử dụng không có tài sản cố định. 2.2. Hiệu xuất sử dụng vốn lu động. Hiệu xuất sử dụng vốn lu động của thời kì tính ... 3.672 6.050 6.900VLĐBQ của kỳ tính toán12000 11.000 13.000 13.500 Hiệu quả sử dụng vốn LĐ0,4 0,33 0,47 0,51 Số vòng quay của vốn LĐ10,16 12,04 10,85 17,7 Số ngày của một lần chu chuyển35,93 ... VLĐVới: HVLĐ - Hiệu quả sử dụng vốn lu động. VLĐ - Vốn lu động bình quân của kì tính toán. Vốn lu động bình quân của kỳ tính toán chính là giá trị bình quân của vốn lu động có ở đầu kỳ và cuối...
 • 70
 • 723
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sx kinh doanh của công ty than và VLXD Thanh Niên HN.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sx kinh doanh của công ty than và VLXD Thanh Niên HN.doc.DOC

... sự phát triển của xà hội, của đất nớc. 7Chơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Than và VLXD Thanh niên Hà NộiI. Kế hoạch hoạt động năm 2002 của ... hiệu quả, xuất phát từ định hớng và chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới, em xin mạnh dạn đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ... 2.1. Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận 6 2.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 6 2.4. Hiệu quả sử dụng nhân lực 7 3. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất...
 • 39
 • 701
 • 4
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC

... của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và muốn đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty mà em quyết định chọn đề tài Một số giải pháp 11.2. ... nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đ-ờng nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.72001200263,5%63,2%(Nguồn ... cho nhà nớc căn cứ vào chi phí đà đầu t cho việc đạt tới hiệu quả này.+ Quan điểm 3: Bảo đảm tính toàn diện và hệ thống trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Quan điểm này đòi hỏi việc nâng...
 • 65
 • 866
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần thương mại xây dựng và nội thất thăng longthực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tácmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlinesmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sxkdmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả marketingchuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty thực phẩm miền bắcmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ hải dươngđề án một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1chuyên đề thực trạng qua ba năm áp dụng luật thuế mới và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuếmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tmot so giai phap nham nang cao hieu qua huy dong von va su dung von tai ngan hangvốn cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty lắp máy và xây dựng 69 – 3 pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ