1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Kỹ năng đọc tiếng Anh >

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

... đã tạo ra tình trạng hỗn loạn nói trên. Cũng vậy, sự lúng túng của người có trách nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra, sự đối phó của ... quan tâm đến trình độ đầu vào của sinh viên trong quá trình đào tạo. Sự thiếu quan tâm này thể hiện rất rõ qua số liệu thu thập được trong đề tài, trong đó các sinh viên có trình độ rất chênh ... trò của kiểm tra đánh giá trong quá trình đào tạo; và (4) thiếu quan tâm đến vai trò của người học trong quá trình đào tạo. Để cải thiện tình hình nói trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một...
 • 11
 • 685
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

... ngời những khả năng kỳ diệu mà trớc đây con ngời tởng nh không thể làm đợc. Từ những công việc, nhu cầu đơn giản hàng ngày cho đến việc lập trình, xây dựng các chơng trình khoa học kỹ thuật lớn. ... trình có thể ứng dụng đợc vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập nhật bài giảng ... theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai nhu cầu trên. Đào tạo từ xa là một đề tài mang tính...
 • 24
 • 535
 • 2
BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

... nghiệp chủ trì - Một số giáo trình giảng dạy về an toàn hóa chất của các công ty như Công ty BAYER, MERCK • Mục tiêu cơ bản của việc xây dựng giáo trình đào tạo tạo ra một tài liệu có tính ... khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo về an toàn hoá chất và tổ chức đào tạo về an toàn hoá chất 41 PHẦN 2: GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HOÁ CHẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH ... VIệT NAM Báo cáo Đề Tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo và tổ chức đào tạo về an toàn hoá chất cho một số doanh nghiệp hoá chất ...
 • 125
 • 804
 • 2
Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

... đề sau: 2.2.1.1. Về chương trình đào tạo Chấp hành viên Trước hết, về cấu trúc chương trình đào tạo: Qua nghiên cứu cho thấy, trong những khóa học đầu, chương trình đào tạo chấp hành viên được ... (chiếm 5% chương trình) ; Phần V: Kiến thức bổ trợ (chiếm 13% chương trình) : có bao gồm cả phần đào tạo kiến thức tin học văn phòng. Tuy nhiên, do cấu trúc của chương trình đào tạo của khóa ... là một trong những yếu tố cần quan tâm khi xây dựng, đổi mới khung chương trình đào tạo chấp hành viên trong tương lai. Ngoài ra, qua khảo sát cho thấy, số Chấp hành viên được qua đào tạo...
 • 515
 • 1,141
 • 2
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” ppt

... lại hiệu quả cao. 1.2 .Trình tự đầu tư xây dựng của một dự án: *Khái niệm: Trình tự đầu tư và xây dựng là thứ tự theo thời gian tiến hành những công việc của quá trình đầu tư để nhằm đạt ... tục đầu tư và xây dựng . Thủ tục đầu tư và xây dựng những quyết định văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép được đầu tư dự án theo chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. ... Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình - Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình - Bảo hành công trình - Quyết toán vốn đầu tư - Phê duyệt quyết toán 2. Vai trò của ngành...
 • 70
 • 411
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” doc

... định trong trong việc sử dụng hợp lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.Trên cơ sở những tài liệu thiết kế dự toán được duyệt thì việc thi công xây lắpcông trình mới được thực hiện và vốn đầu tư xây dựng ... .Từ những điều phân tích trên cho thấy một trong những nguyên tắc cơ bản của cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản là phải đảm bảo các tài liệu thiết kế dựtoán, tuân thủ đúng trình tự đầu tư và xây ... vào trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước và mới đượccấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Giai đoạn thực hiện đầu tư : là giai đoạn thực hiện những công tác chuẩnbị xây dựng...
 • 72
 • 388
 • 0
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA

... Sơn: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty liên doanh giữa Công ty RenongMalaysia và Công ty Xây dựng Công nghiệp của Việt nam Năm cấp giấy phếp 1994Tổng diện tích : 100ha, trong đó đất xây dựng ... 915USDTHỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬDỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA2.1. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của Hà nội.2.1.1. Vị trí vai trò của Thủ đô Hà ... nước đảm bảo các công trình hạ tầng đến chân hàng ràoKCN. Tuy vậy, trong quá trình hình thành và phát triển các KCN tại Hà nội vừaqua, việc phối hợp xây dựng các công trình trong và ngoài hàng...
 • 41
 • 507
 • 0
Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

... ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. – Báo cáo ... hồ sơ 1. a. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng). – Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục ... -kỹ thuật xây dựng công trình Thông tư số 03/2009/TT-BXD ng 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình Thông tư số 03/2009/TT-BXD ng 4. Quyết định về việc phê...
 • 4
 • 1,492
 • 7
Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf

Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf

... lệ của văn bản. Trường hợp không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh; 3. Bước 3 Trường hợp đầy đủ, hợp lệ, trong ... Thương hoặc bằng đường bưu điện. Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ... có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết :Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ...
 • 3
 • 483
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số nội dung cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngmột trong những thách thức và bổ ích của sử dụng một ngôn ngữ lập trình là tạo ra các ứng dụng đồ họa và trò chơinhững thách thức lớn của môi trường toàn cầuviệc lựa chọn và phối trí các thiết bị điều áp là một trong những vấn đề lớn của kỹ thuật hệ thống điệncơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hànhcơ sở thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy thực hành nghành điện tự động hóacơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghềcơ sở thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghềthực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế ở việt nam những năm quasở lao động thương binthủ tục thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghềh và xã hộithực trạng thị trường lao động qua đào tạo nghề và việc phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngthực trạng của việc xây dựngxây dựng nội dung chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp hình thức đào tạonâng cao năng lực tổ chức điều hành của đội ngũ cán bộ quản trị và năng lực thực hiện của đội ngũ nhân viên thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho toàn bộ công ty mẹcơ sở thực tiễn của việc xây dựng chiến lược phát triển logisticstại việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ