1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản năng lượng Việt Nam và bảo vệ môi trường

nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng kcn mỹ phước, huyện bến cát, tỉnh bình dương thành kcn thân thiện môi trường

nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng kcn mỹ phước, huyện bến cát, tỉnh bình dương thành kcn thân thiện môi trường

... Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT Bước 6 3E - 100% DN bảo đảm tiêu chuẩn môi trường Nhà nước.- 40% DN áp dụng các giải pháp thị trường trao ... đất, môi trường nước, môi trường lao động,trạng thái sinh thái môi trường ) Các nguồn quy mô gây ô nhiễm, Các phát thải, mức độ phát thải.Mức độ áp dụng các giải pháp kiểm soát xử ô ... MSSV: 207108036 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng KCN Mỹ Phước thành KCN TTMT nhất.Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất sản phẩm cuối...
 • 123
 • 516
 • 0
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty MDF vinafor gia lai

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho công ty MDF vinafor gia lai

... thác hợp các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chính vì những do trên tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng ... nghiên cứu 5. Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn của đề tài Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho Công ty MDF Vinafor Gia Lai có thể nhân rộng cho các ... phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Các thiết bị sử dụng năng lượng trong dây chuyền sản xuất của nhà máy MDF vinafor Gia Lai 4. Phương pháp nghiên...
 • 26
 • 950
 • 1
Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp  chuyên đề các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiê

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách giải pháp kiểm soát thích hợp chuyên đề các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên thiê

... diễn biến, đề xuất các chính sách giải pháp kiểm soát thích hợp& quot; Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề Các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng ... chứa các hóa chất làm ô nhiễm đất. 2.4. Các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng sử dụng hợp các nguồn tài nguyên nông thôn : 2.4.1. Thực hiện các chính sách, giải pháp quản sử dụng ... thống các vấn đề bức xúc về sử dụng tài nguyên môi trờng nông thôn Việt Nam. 2.2.2.1. Sử dụng tài nguyên đất các vấn đề bức xúc về môi trờng. Với diện tích tự nhiên khoảng 33 triệu ha và...
 • 49
 • 612
 • 0
Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển đồng bằng sông cửu long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất

Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sảncác huyện ven biển đồng bằng sông cửu long đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất

... các chủ trang trại về bảo vệ môi trường tốt, đã hình thành các trang trại nuôi trồng khép kín độc lập hoàn toàn với các khu vực sản xuất nông nghiệp. Cùng với các giải pháp bảo vệ môi trường ... long đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất” ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu đó; Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng các mô hình nuôi trồng; Tập hợp, hệ ... Qua các phân tích trên đây có thể thấy rõ hầu hết các dạng suy thoái môi trường trong NTTS đều xuất phát từ suy thoái môi trường nước mà ra. Điều này giúp chúng ta đề xuất các giải pháp sử dụng...
 • 358
 • 935
 • 2
Các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường nông thôn theo các vùng sinh thái đặc trưng

Các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường nông thôn theo các vùng sinh thái đặc trưng

... thống các vấn đề bức xúc về sử dụng tài nguyên môi trờng nông thôn Việt Nam. 2.2.2.1. Sử dụng tài nguyên đất các vấn đề bức xúc về môi trờng. Với diện tích tự nhiên khoảng 33 triệu ha ... sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên là đầu vào cho sản xuất, các chế tài cha đợc áp dụng thực thi triệt để ở các cấp. 2.4.7. Một số kiến nghị, chính sách giải pháp bảo vệ môi trờng ... ven đô : Các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng nông thôn vùng ven đô cần tập trung vào các vấn đề bức xúc. - Đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng HCBVTV...
 • 49
 • 862
 • 1
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp marketing  mix đối với dịch vụ MyTV của công ty phần mềm và truyền thông (VASC)

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp marketing mix đối với dịch vụ MyTV của công ty phần mềm truyền thông (VASC)

... VASC. Phạm vi nghiên cứu là dịch vụ MyTV. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như: phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tổng hợp - phân tích ... Mục tiêu Vận dụng thuyết marketing, các yếu tố marketing - mix đánh giá thực trạng triển khai hoạt động marketing của dịch vụ MyTV để nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện ... chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, mang đến cho khách hàng ngày càng nhiều tiện ích hơn là một việc rất quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp...
 • 26
 • 815
 • 3
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của các dòng sông để bảo vệ môi trường sông nhuệ, sông đáy

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải tự làm sạch của các dòng sông để bảo vệ môi trường sông nhuệ, sông đáy

... triển Nông, Tài Nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực các cơ quan nghiên cứu xây dựng tổ chức thực hiện đề tài khoa học trọng điểm Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, công ... CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CÔNG TRÌNH KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY, TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ TỰ LÀM SẠCH CỦA CÁC SÔNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SÔNG ... KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CÔNG TRÌNH KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY, TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ TỰ LÀM SẠCH CỦA CÁC SÔNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY...
 • 551
 • 1,145
 • 5
vận dụng các nguyên lý khoa học môi trường phân tích và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên than bùn khu vực u minh hạ

vận dụng các nguyên khoa học môi trường phân tích đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên than bùn khu vực u minh hạ

... quyền, người dân, du khách…CÁM ƠN CÁC BẠN VÀ THẦY ĐÃ LẮNG NGHEVẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THAN BÙN KHU VỰC U MINH HẠ ... tâm.CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT THAN BÙN U MINH HẠ2.2 Đối với khu vực khai thác - phục hồi vùng đệm:a. Sử dụng có hiệu quả tài nguyên liên quan đến bảo tồn phát ... tiêu bảo vệ đa dạng sinh học cân bằng sinh tháiCHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT THAN BÙN U MINH HẠ2.2 Đối với khu vực khai thác - phục hồi vùng đệm:a. Sử dụng...
 • 18
 • 776
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng dạy tiếng anh giao tiếp viếtgiải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn tỉnh sóc trăngsử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sảnbảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sảnđồ án nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nhuộm nam thànhnghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápnghiên cứu đề xuất các giải pháp để thực hiện xã hội hoá công tác an toàn vệ sinh lao động ở việt namnghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bànáp dụng mô hình mike basin nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông trà khúc tỉnh quảng ngãiđánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4 tp hcm và đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýgiải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên đấtbiện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đấttiểu luận môn bảo vệ môi trường và sử fụng hợp lý tài nguyên khoáng sảntích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong dạy học môn vật lýNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015