1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN ĐÔNG Á- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp.doc

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp.doc

... Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp do khách sạn Đông Á là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông đảo- một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng cần ... tác quản đào tạo nguồn nhân lực để đưa khách sạn tồn tại phát triển như ngày nay.42CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN ĐÔNG Á2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN ĐÔNG ... giúp đỡ khách để lại những ấn tượng đẹp khó phai trong lòng khách. 2.2.2. Thực trạng về quản trị nhân sự trong khách sạn Đông Á 2.2.2.1. Công tác tuyển chọn sử dụng nhân sự tại khách sạn Đông...
 • 55
 • 1,336
 • 22
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp.doc

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp.doc

... bản của quản trị nhân sự trong khách sạn Chơng 2: Thực trạng về quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Chơng 3: Những giải pháp kiến nghị về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Qua ... đến sự cố gắng nỗ lực của nhân viên khách sạn, đã tạo ra 1 uy tín về chất lợng sản phẩm của khách sạn mình.2.2. Thực trạng nhân sự quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á2.2.1. Thực trạng ... giúp đỡ khách để lại những ấn tợng đẹp khó phai trong lòng khách. 2.2.2. Thực trạng về quản trị nhân sự trong khách sạn Đông á 2.2.2.1. Công tác tuyển chọn sử dụng nhân sự tại khách sạn Đông...
 • 53
 • 1,025
 • 5
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... lợi ích của cá nhân, pháp nhân. • Nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN. Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - thực trạng giải pháp - 10 - Chính vì vậy khi tiến hành đầu tư vào ... thực trạng giải pháp - 1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ... nước ta hiện nay - thực trạng giải pháp - 13 - Hai bên lần lượt đưa ra các giải pháp của mình, tránh tranh luận cái nào tốt hợp lý hơn cái nào. Sau đó, tất cả các giải pháp được gộp thành...
 • 112
 • 553
 • 0
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... p t i khách s n Đông Á em đã ch n đ tàiờ ự ậ ạ ạ ọ ề chuyên đ t t nghi p c a mình là “ề ố ệ ủ Qu n tr nhân s t i khách s nả ị ự ạ ạ Đông Á, th c tr ng gi i pháp ạ ả ” do khách s n Đông Á ... NG 2ƯƠ TH C TR NG V QU N TR NHÂN L C T I KHÁCHỰ Ạ Ề Ả Ị Ự Ạ S N ĐÔNG ÁẠ2.1. KHÁI QUÁT V KHÁCH S N ĐÔNG ÁỀ Ạ2.1.1. Quá trình hình thành phát tri n ể Khách s n Đông Á có di n tích 1000mạ ệ2 ... n đ c b n c a qu n tr nhân s trongươ ữ ấ ề ơ ả ủ ả ị ự khách s nạCh ng 2: Th c tr ng v qu n tr nhân s t i khách s n Đông Áươ ự ạ ề ả ị ự ạ ạCh ng 3: Nh ng gi i pháp ki n ngh v công tác...
 • 57
 • 444
 • 0
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp.doc

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp.doc

... có hiệu quả. Đó cũng là một trong những vấn đề mà các nhà quản nhân sự của khách sạn cần quan tâm giải quyết.1.3. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KHÁCH SẠN1.3.1. Nội dung của quản trị nhân ... doanh khách sạn. Hầu hết các nhân viên đều tận tâm, tận lực với công việc luôn sẵn sàng giúp đỡ khách để lại những ấn tượng đẹp khó phai trong lòng khách. 2.2.2. Thực trạng về quản trị nhân sự ... tồn tại phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, giữ vững uy tín và...
 • 93
 • 522
 • 1
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... về quản trị nhân sự trong khách sạn Đông á 322.2.3. Nhận xét về quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á 38Chơng 3 42Những giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách ... thành phát triển 182.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Đông á 252.2. Thực trạng nhân sự quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á 272.2.1. Thực trạng về nhân sự 272.2.2. Thực trạng ... Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông , thực trạng giải pháp do khách sạn Đông là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông đảo- một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng cần thiết.Mục...
 • 54
 • 572
 • 0
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... những vấn đề mà các nhà quản nhân sự của khách sạn cần quan tâm giải quyết.1.3. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KHÁCH SẠN1.3.1. Nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn 2 1.3.1.1 Xây dựng ... nhiên trong lành yên tĩnh44CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN ĐÔNG Á2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN ĐÔNG Á2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Khách sạn Đông Á có diện ... chỉnh hợp lý trong công tác quản đào tạo nguồn nhân lực để đưa khách sạn tồn tại phát triển như ngày nay.431.3.2. Ý nghĩa của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là một trong những chức...
 • 55
 • 708
 • 0
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... trạng về quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Chơng 3: Những giải pháp kiến nghị về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Qua thời gian thực tập tại khách sạn Đông á do sự hạn chế ... khách sạn Đông á em đã chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình là Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông , thực trạng giải pháp do khách sạn Đông là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông ... tác quản trị nhân sự tại khách sạn, từ đó đa ra một số giải pháp . Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chơng: Chơng 1: những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong khách sạn Chơng 2: Thực trạng...
 • 56
 • 435
 • 1
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng giải pháp

... đến sự cố gắng nỗ lực của nhân viên khách sạn, đã tạo ra 1 uy tín về chất lợng sản phẩm của khách sạn mình.2.2. Thực trạng nhân sự quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á2.2.1. Thực trạng ... giúp đỡ khách để lại những ấn tợng đẹp khó phai trong lòng khách. 2.2.2. Thực trạng về quản trị nhân sự trong khách sạn Đông á 2.2.2.1. Công tác tuyển chọn sử dụng nhân sự tại khách sạn Đông ... nguồn nhân lực để đa khách sạn tồn tại phát triển nh ngày nay.40Chơng 3Những giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á3.1. thị trờng du lịch khách sạn...
 • 53
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tiểu luận quản trị nhân sự tại khách sạn đông á thực trạng và giải pháp pptxquản trị nhân sự tại khách sạn đông áquản trị nhân sự tại khách sạnquản trị nhân sự tại khách sạn sao maiđề tài quản trị nhân sự trong khách sạnquản lý nhân sự tại khách sạn đà nẵngquản trị nhân sự trong khách sạngiải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn sao biểnquản trị nhân lực tại khách sạn melia hà nội thực trạng và giải phápcac bai tieu luan ve cach quan tri nhan su trong khach sanquản lý nhân sự tại khách sạnvai trò của quản trị nhân sự trong khách sạnquản trị nhân lực tại khách sạnquản trị nhân lực tại khách sạn melia hà nộiluận văn vấn đề quản trị nhân lực tại khách sạn sofitel metropole hà nội kinh ngiệm và một số đề xuấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ