1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kỹ thuật >

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... một ảnh nhị phân hoặc ảnh đen trắng và các điểm ảnh của nó gọi là điểm ảnh nhị phân. 1.2.2 Nâng cao chất lƣợng ảnh bằng kỹ thuật phát hiện biên và tìm xƣơng Trong xử lý ảnh và nhận dạng ảnh, ... TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH 4 1.1 Giới thiệu chung về xử lý ảnh 4 1.2 Giới thiệu ảnh nhị phân 6 1.2.1 Một số khái miệm 6 1.2.2 Nâng cao chất lƣợng ảnh bằng kỹ thuật phát ... toạ độ (x,y) và màu. Ảnh nhị phân: Tuỳ theo vùng các giá trị mức xám của điểm ảnh, mà các ảnh đƣợc phân chia ra thành ảnh màu, ảnh xám, hay ảnh nhị phân. Khi trên một ảnh chỉ có giá trị 0...
 • 79
 • 760
 • 0
Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng luận văn thạc sĩ

... phép co nhị phân và phép giãn nhị phân để lọc các điểm ảnh không dư thừa trong ảnh. Tất nhiên chỉ đạt yêu cầu đối với ảnh nhị phân. Hình 3.8: Thực nghiệm phép co nhị phân trên hình ảnh với ... thống về các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh theo xương và biên và giới thiệu sơ lược về phép toán Hình thái học. Các phép toán hình thái học là các phép toán kinh điển trong toán học đã có ... Chương trình được cài đặt thuật toán để xử lý ảnh nhị phân bằng các phép toán phép giãn nhị phân, phép co nhị phân, phép đóng ảnh, và phép mở ảnh với các phần tử cấu trúc dạng hình vuông,...
 • 76
 • 892
 • 0
Kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng bằng phương pháp xử lý ảnh báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng bằng phương pháp xử lý ảnh báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... 3 1. Đặt vấn đề 3 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 3 3. Nội dung và phương phương pháp nghiên cứu 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN 5 1.1 Động lượng của một chất điểm 5 1.1.1 Định nghĩa và ý nghĩa vật ... điểm của các phương pháp này là không hiển thị trực tiếp động lượng của các vật. Ở đây, chúng tôi đề nghị một phương pháp mới kiểm nghiệm định luật này bằng xử lý ảnh. Phương pháp này sẽ dùng ... tử 2 và khối lượng động tử 2 nhỏ hơn động tử 1 2.6. Bàn luận  So sánh kết quả đo bằng phương pháp mới so với phương pháp sử dụng thì kế nhận thấy sai số nhỏ hơn 10%  Phương pháp mới đo được...
 • 35
 • 797
 • 0
Chất lượng dạy và học môn nghe  tiếng nhật tại khoa đông phương trường đại học lạc hồng, thực trạng và giải pháp báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Chất lượng dạy và học môn nghe tiếng nhật tại khoa đông phương trường đại học lạc hồng, thực trạng và giải pháp báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... MÔN NGHE-TIẾNG NHẬT TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” 2. Lịch sử nghiên cứu Hiện tại có khá nhiều công trình nghiên cứu về phƣơng pháp giảng dạy kỹ năng ... việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp giúp ngƣời học có hứng thú trong giờ học môn nghe cũng nhƣ giúp họ có phản xạ nghe hiểu tốt hơn đã thôi thúc tác giả đến với đề tài “CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC ... né tránh, không thích học môn này, do đó chất lƣợng học môn nghe của sinh viên không tốt, điều đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng học môn nói, làm cho sinh viên thiếu tự tin trong giao tiếp. Thậm chí...
 • 34
 • 944
 • 0
Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phần mềm thử nghiệm chuyển các dòng văn bản tiếng việt trong hình ảnh sang văn bản dạng text báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phần mềm thử nghiệm chuyển các dòng văn bản tiếng việt trong hình ảnh sang văn bản dạng text báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh đầu vào. Sau đó thực hiện việc nhị phân hóa, chỉnh nghiêng, tách đoạn, tách dòng, tách từ, tách kí tự. 2.  Đầu vào của giai đoạn này là ảnh ... năng học, khả năng tái tạo các hình ảnh và dữ liệu khi đã học. Trong trạng thái học thông tin được lan truyền theo hai chiều nhiều lần để học các trọng số. Có 3 kiểu học chính, mỗi kiểu học ... bản in tiếng Việt và làm rõ phương pháp để giải quyết từng phần trong quy trình. Có sự phân tích, so sánh, đánh giá giữa các phương pháp với nhau nhằm tìm ra phương pháp tối ưu để giải quyết...
 • 49
 • 796
 • 0
Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình truyền nhiệt báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình truyền nhiệt báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... nhit bên trong: 5 2.3. Tng quan v Adobe Flash và ngôn ng Action Sript 5 III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6 IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH 6 4.1. Kt hp gii thut và ngôn ng lp trình Action Sript. ... cao. S dng ngôn ng lp trình  tt cnh trong mô hình, kt hc các file âm thanh, hình ng t n phc tp. III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ... tôi có th thc hin t tài này. Ngoài ra, tôi xin chân thành c   y Cô trong Khoa, các anh ch ng nghip, bn bè  tôi trong sut chng ...
 • 22
 • 835
 • 1
Designing the syllabus- báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Designing the syllabus- báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... COMPANY35 QUANG MINH JOINT STOCK COMPANY36 NANG LUONG VIET LIMITED LIABILITY COMPANY37 DINH CAO LIMITED LIABILITY COMPANY38 DREAM VINA LIMITED LIABILITY COMPANY39 CENTER FOR CONTINUING EDUCATION40...
 • 72
 • 508
 • 0
Bước đầu tìm hiểu về sức mạnh mềm của nhật bản báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Bước đầu tìm hiểu về sức mạnh mềm của nhật bản báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, ngƣời viết đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành chủ yếu là các ngành: lịch sử, kinh tế học, quan hệ quốc tế, văn hóa học và ... Bản. Có nhiều bài báo nghiên cứu về nó đƣợc đăng trên các tạp chí chuyên ngành tiếng Anh của các học giả quốc tế và cả học giả Nhật Bản. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, tôi nhìn thấy ... LỤC 1 DẪN LUẬN 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: 2 3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 3 5. Đóng góp của đề tài: 4 6. Cấu trúc của đề tài:...
 • 28
 • 1,192
 • 2
Dạy tiếng việt cho người nước ngoài – một nội dung cần phát triển cho ngành việt nam học của trường đại học lạc hồng báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Dạy tiếng việt cho người nước ngoài – một nội dung cần phát triển cho ngành việt nam học của trường đại học lạc hồng báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Đông Phương học sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa. Từ đó, vị thế của Đại học Lạc Hồng sẽ cao hơn trong mắt các nhà tuyển dụng. ... Trung Quốc…với một số lượng đông đảo các nhà khoa học nghiên cứu Việt Nam học. Việt Nam học đã trở thành một một khoa học liên ngành được giảng dạy ở nhiều trường đại học của các nước phát ... 1.2.3. Nguồn nhân lực Khoa Đông Phương học của Đại học Lạc Hồng hiện có 31 cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đó có 26 giảng viên cơ hữu và trợ giảng có học hàm, học vị tiến sĩ, thạc sĩ,...
 • 16
 • 2,947
 • 1
Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... 0.1. Lí do lựa chọn đề tài 2 0.2. Phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu 2 0.3. Mục tiêu nghiên cứu 3 0.4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 0.5. Phương pháp nghiên cứu 3 0.6. Đóng góp của đề tài 3 0.7. ... quả nghiên cứu để phân tích lỗi sai của người học, đề xuất những kiến nghị thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy, học tiếng Hán và tiếng Việt như một ngoại ngữ. 0.5. Phương pháp nghiên ... thuộc về phương thức trùng điệp trong ngữ pháp học. Nhưng từ láy lại thuộc về phân ngành Từ pháp học (cấu tạo từ); dạng láy thuộc về phân ngành Cú pháp học; phép điệp lại thuộc về phân ngành...
 • 22
 • 2,710
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênmẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viêndùng vân tay và mã qr để xác thực người dùng báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viêntìm hiểu về mì ramen trong ẩm thực nhật bản báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênvi nhân giống lan gấm anoectochilus formosanus hayata báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênchất lượng ảnh nhị phânskkn nâng cao chất lượng môn ngữ văn bằng phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy họcmột số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minhbáo cáo nghiên cứu khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu chi nhánh huếbáo cáo nghiên cứu khoa học phuong phap dinh luong về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học phuong phap nghien cuu dinh luong về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm các trường đại học cao đẳnglap de cuong nghien cuu khoa hoc giao duc ve de tai gop phan ren luyen cho hoc sinh nang luc van dung kien thuc toan hoc de giai quyet mot so bai toan co noi dung thuc tientài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP