1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 590
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

... nhiễm khuẩn sơ sinh t i Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên. Do vậy, chúng t i tiến hành đề t i: “Nghiên cứu đặc i m nhiễm khuẩn sơ sinh t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa ... th i gian qua. T i xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên đã tạo m i i u kiện cho t i trong suốt khoá học. T i cũng xin được n i l i cảm ơn chân thành t i ... nghiệp, đặc biệt khoa Nhi, khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên đã chia sẻ khó khăn v i t i trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt t i xin được tỏ lòng biết ơn tới...
 • 74
 • 859
 • 2
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 733
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 770
 • 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... Đã i u trị bằng phương pháp khác. Bệnh nhân đã i u trị n i khoa dai dẳng không kh i, hay t i phát sau i u trị, xu hướng kh i bệnh thấp hơn [52]. 1.7.2. i u trị n i khoa - Thuốc kháng giáp ... i u trị 131 I v i không i u trị 131 I ở BN Basedow là không có sự khác biệt đáng kể [7]. - Một số yếu tố ảnh hưởng t i kết quả i u trị: Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng t i kết quả i u...
 • 78
 • 557
 • 0
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

... đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa ... Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên...
 • 78
 • 559
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... ngày, sơ sinh 90 ngày) Hemoglobin (myoglobin) Protoporphyrin Porphyrin Biliverdin Bilirubin gián tiếp Bilirubin Albumin Albumin + Protein Y-Z Bilirubin trực tiếp Stercobilinogen (100 ... sử dụng nhiều lo i đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả i u trị t i khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị vàng ... bệnh nặng khác r i phát hiện vàng da m i i u trị chiếu đèn nhưng không có kết quả. Như vậy i u trị bằng chiếu đèn đ i v i vàng da tăng bilirubin tự do Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 79
 • 1,693
 • 10
đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... ở trẻ sơ sinh non tháng bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục qua m i t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên. Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... lượng i u trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương liên tục qua m i t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này ... Mai - Trưởng khoa nhi; Tập thể Bác sĩ và nhân viên khoa nhi - Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên T i xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa đào tạo sau đ i học, Phòng quản lý khoa...
 • 73
 • 2,011
 • 19
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên , nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc i m lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp t i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên. ... HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC T I KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã ... nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng t i tiến hành thực hiện đề t i Đánh giá kết quả i u trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec t i Khoa...
 • 74
 • 926
 • 4
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... Đ I HỌC Y KHOA - Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRẦN VĨNH THỦY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ I U TRỊ R I LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN Đ I THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ... Y KHOA - Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRẦN VĨNH THỦY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ I U TRỊ R I LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN Đ I THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA ... đến kết quả i u trị ra sao, chúng có m i liên quan như thế nào v i biến chứng của bệnh ĐTĐ (hiện được coi là m i nguy h i lớn nhất đ i v i ngư i bệnh và sức khỏe cộng đồng). Số hóa b i Trung...
 • 71
 • 1,751
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính xơ gan ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI