1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

Tài liệu Thi trắc nghiệm: Có nên luyện thi cấp tốc? ppt

Tài liệu Thi trắc nghiệm: Có nên luyện thi cấp tốc? ppt

... trúc đề thi trắc nghiệm bộ đã công bố làm định hướng để ôn tập. * TS cần sự chuẩn bị học và ôn luyện như thế nào để thi trắc nghiệm đạt kết quả tốt? - Đối với môn ngoại ngữ, đề thi trắc nghiệm ... ngữ: đề không có phần tự chọn * Thưa ông, số lượng câu hỏi trong các đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là bao nhiêu? - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh trắc nghiệm ... cả đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ không có phần tự chọn cho chương trình phân ban và không phân ban? - Trong đề thi tốt nghiệp THPT, ba môn vật lý, hóa học, sinh học đề thi...
 • 3
 • 316
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

... đề 21 -30. Phần thứ nhất : 30 đề thi trắc nghiệm, mỗi đề thi tương đương một đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trong thời gian làm bài là 90 phút. Trong đó phần hóa học ... dạy học hoá học ở trường phổ thông chúng tôi biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng. Trần Trung Ninh chủ biên và soạn các đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn các đề ... với bài luận đề. - Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của người học được phát biểu rõ ràng hơn là trong các bài luận đề. - Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng...
 • 122
 • 581
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học

... đề 21 -30. Phần thứ nhất : 30 đề thi trắc nghiệm, mỗi đề thi tơng đơng một đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trong thời gian lm bi l 90 phút. Trong đó phần hóa học Đại ... dạy học hoá học ở trờng phổ thông chúng tôi biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng. Trần Trung Ninh chủ biên v soạn các đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn các đề ... 3o đề thi trắc nghiệm hóa học Luyện thi đại học cao đẳng Nh xuất bản Đại học Quốc gia thnh phố Hồ Chí Minh 2007 28 C. Dung dịch NH3 D. Dung dịch NaCl. 30. Lựa...
 • 306
 • 627
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf

... phơng án trên đều sai. 23. SO2 vừa có tính chất oxi hóa vừa có tính khử, bởi vì trong phân tử : A. S có mức oxi hóa trung gian. B. S có mức oxi hóa cao nhất. C. S có mức oxi hóa thấp nhất. ... Trong thí nghiệm so sánh mức độ hoạt động hóa học của các halogen, ngời ta thêm 0,5ml dung dịch nớc clo vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml dung dịch KBr. Sau đó thêm khoảng 1ml benzen vào lắc đều. Để ... trình hóa học: SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Vai trò của SO2 trong phản ứng này là: A. Chất khử B. Chất oxi hóa B. Vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa C....
 • 122
 • 359
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

... CH3NH2 B. C2H5NH2 C. (CH3)2NH C. C6H5NH2 Câu 43. Cao su tổng hợp có thành phần hóa học tơng tự cao su thi n nhiên là sản phẩm trùng hợp của: A. izopren B. but-1,3-dien (butandien-1,3) ... là một phơng trình hóa học. X, Y lần lợt là: A. Na2O và Na2CO3 B. NaHCO3 và Na2CO3 C. Na2CO3 và CO2 D. cả B và C đều đợc Câu 20. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng ... ? A. Thu từ khí thi n nhiên B. Cho Al4C3 tác dụng nớc C. Cho CH3COONa tác dụng với hỗn hợp chất rắn NaOH và CaO D. Crackinh n-butan. Câu 37. Quan sát dụng cụ thí nghiệm nh hình vẽ...
 • 68
 • 481
 • 0
30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx

... tính. D. Than hoạt tính. Câu 14. Trong thí nghiệm điều chế metan, ngời ta sử dụng các hóa chất là CH3COOONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì? A. là chất tham gia phản ... tích ban đầu. Vậy X, Y, Z: A. là đồng đẳng của nhau B. là đồng phân của nhau C. đều có 2 nguyên tử C D. đều có 4 nguyên tử hiđro Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách ... thấp. Câu 29: Sắt tây là sắt tráng thi c. Nếu thi c bị xớc thì kim loại nào bị ăn mòn trớc: A. sắt B. thi c C. cả 2 bị ăn mòn nh nhau D. không xác định đợc Câu 30: Thuỷ tinh bị ăn mòn bởi dung...
 • 64
 • 383
 • 0
Tài liệu Tuyển tập đề luyện thi trắc nghiệm hoá học docx

Tài liệu Tuyển tập đề luyện thi trắc nghiệm hoá học docx

... nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng Na.II/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 / tO và thí nghiệm 2 dùng Na.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm ... là do:A. Năng lượng nguyên tử hóa nhỏ.B. Năng lượng ion hóa nhỏ.C. Năng lượng nguyên tử hóa và năng lượng ion hóa đều nhỏ.D. A, B, C đều sai.Câu 152: Khi cắt miếng Na kim loại, bề mặt vừa ... D. MgO Câu 209: Loại thạch cao nào dùng để đúc tượng?A. Thạch cao sống CaSO4.2H2OB. Thạch cao nung 2CaSO4.H2O.C. Thạch cao khan CaSO4.D. A, B, C đều đúng.Câu 210: Hợp kim nào...
 • 28
 • 449
 • 2
30 đề thi trắc nghiệm Hoá học

30 đề thi trắc nghiệm Hoá học

... Ninh - Phạm Ngọc Sơn-Phạm thị bình 3o đề thi trắc nghiệm hóa học Luyện thi đại học cao đẳng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2007 1247. ... và kí hiệu hóa học tơng ứng là: A. 27, 60 và tên gọi là coban, kí hiệu hóa học Co. B. 26, 56 và tên gọi là sắt, kí hiệu hóa học Fe. C. 28, 59 và tên gọi là niken, kí hiệu hóa học Ni. ... Trong thí nghiệm so sánh mức độ hoạt động hóa học của các halogen, ngời ta thêm 0,5ml dung dịch nớc clo vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml dung dịch KBr. Sau đó thêm khoảng 1ml benzen vào lắc đều. Để...
 • 87
 • 531
 • 2
Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

... Etanal B/ Propanal C/ Andehit acrylic D/ Andehit fomic 30/ Thuỷ phân 0,3mol tinh bột(C6H10O5)n cần 1500mol H2O. Giá trị của n là:A/ 300 0 B/ 4500 C/ 5000 D/ 5500. BÀI LÀM:1/ 2/ 3/ 4/ ... Na2SO426/ Cho hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức no bậc 1 A và B.Lấy 2,28g hỗn hợp trên tdụng với 300 ml dd HClThì thu được 4,47g muối.Số mol của 2 amin trong hỗn hợp bằng nhau.Nồng độ mol/l của ... lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Các muối sinh ra đem cô can và sấy khô đến khan cân được 21,8g .Giả thi t các phản ứng xảy ra hoàn toàn. số mol mỗi este lần lượt là: A/ 0,15mol và 0,15mol B/ 0,2...
 • 2
 • 1,090
 • 15
Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

Đề thi trắc nghiệm hóa học cấp 3-41

... cấu tạo thu gọn của X là (Cho ) A. B. C. D. [<br>]Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: . Cặp chất không phản ứng với nhau là A. Fe và dung dịch B. dung dịch ... dịch đã dùng là (Cho ) A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,75M. D. 1M. [<br>]Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận ... nicotin. B. cafein. C. aspirin. D. moocphin. [<br>]Các hợp chất trong dãy chất nào dưới dây đều có tính lưỡng tính? A. B. C. D. [<br>]Hợp chất X có công thức phân tử trùng với...
 • 4
 • 478
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dùng chức năng solve của máy tính casio fx–570es để giải trắc nghiệm hóa học 11cong thuc day du de nhanh trac nghiem hoa hoc 12dùng chức năng solve của máy tính casio fx–570es để giải trắc nghiệm hóa học 12bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm hóa họcbo de trắc nghiệm hoa hoc luyện thi dai hocđề thi trắc nghiệm hóa học 12đề thi trắc nghiệm hóa học đề 11nvhđề thi trắc nghiệm hóa học lớp 12đề thi trắc nghiệm hóa học 11 học kì 1đề thi trắc nghiệm hóa học 11đề thi trắc nghiệm hóa học 10đề thi trắc nghiệm hóa học đại cươngngân hàng đề thi trắc nghiệm hóa họcđề thi trắc nghiệm hóa học lớp 10hướng dẫn giải đề thi trắc nghiệm hóa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ