Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

56 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công

56 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công
... tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm của công ty. Về nhiệm vụ, bộ máy kế toán quản trò tại công ty Dệt may Thành công có các nhiệm vụ sau: - Theo dõi, hạch toán chi tiết chi phí sản xuất ... và đánh giá của công ty về vai trò của kế toán chi phí bò hạ thấp, dẫn đến công ty phải tốn thêm nguồn lực để tổ chức hệ thống thông tin chi phí trong khi khả năng quản lý chi phí của bộ máy ... quản lý chi phí của từng Ngành trong Công ty. 3.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Cũng như các Công ty khác trong ngành Dệt May, Công ty Dệt May Thành Công tổ chức bộ máy kế toán với mục...
 • 158
 • 589
 • 0

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... của sản phẩm i =Tổng giá thành của sản phẩm iSố lượng sản phẩm i= Chi phí NVLTT của sản phẩm iChi phí NCTT của sản phẩm iChi phí sản xuất chung của sản phẩm iTổng giá thành sản phẩm i+ +Q,F" ... CwX?P,bN.?P,VC65Chứng từ gốcBảng tổng hợp chi phíSổ chi tiết tài khoản 621, 622, 627Sổ chi tiết tài khoản 154Bảng tổng hợp phát sinh theo sản phẩm„ CwXS<.tP,b%]P;YP'wXPS<.t5„ ... cái các TK 621, 622, 627, 154Bảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài chínhSổ kế toán chi tiếtBảng tổng hợp chi tiếtSổ quỹSổ đăng ký chứng từ ghi sổBảng tổng hợp phát sinh theo sản phẩm,C9@7CD...
 • 21
 • 521
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH an minh thịnh

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH an minh thịnh
... mục chi phí sử dụng máy thi công. Chi phí sử dụng máy thi công gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng máy thi công như: - Tiền lương của công nhân điều khiển máy móc thi công ... toán chi phí sản xuất chung và phân bổ chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là các chi phí trực tiếp khác ( ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi ... sản xuất thi công của Công ty, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý giá thành và việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thứ tƣ, về công tác tập hợp chi phí sản...
 • 110
 • 368
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh
... doanh của công ty. 3.1.2 . Những tồn tại của công ty Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn, tồn tại nhất định, nhất là trong công tác ... trạng công tác kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty còn tồn tại . Vì vậy việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi ... đó, công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty luôn đảm bảo chính xác và kịp thời. Điều này rất có lợi vì công ty luôn có đầy đủ thông tin 105 về chi phí, giá thành khiến...
 • 133
 • 479
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH giao nhận và thương mại viko

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH giao nhận và thương mại viko
... tại công ty TNHH GN&TM Viko, em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh &TM Viko, phân tích quy trình kế toán doanh thu, chi ... tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, công ty TNHH GN&TM Viko đã tồn tại và phát tr . Song song với quá trình đó thì bộ phận kế toán của công ty cũng từng bước hoàn thiện và phát triển. ... 100 2.29 CÔNG TY TNHH GN&TM VIKO Mẫu số S03a-DNN Số 2/345 – Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP (Ban hành...
 • 143
 • 428
 • 0

Tổ chức kế toán quản trị với việt tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp ở việt nam

Tổ chức kế toán quản trị với việt tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp ở việt nam
... loại chi phí theo khoản mục chi phí và theo yếu tố chi phí. Theo khoản mục chi phí, chi phí trong DNXL chia thành 5 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi ... tích. * Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN Tương tự như chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN có thể phân chia thành chi phí khả biến và chi phí bất biến. ... các cấp. 6 (VINACONEX), Tổng Công ty ñầu tư và phát triển nhà ñô thị (HUD), Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), ðây là những công ty hàng ñầu, ñại diện cho các doanh...
 • 193
 • 450
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.DOC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.DOC
... TS. Lê Kim Ngọc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì chủ yếu sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Khi nhận được đơn đặt hàng, ban giám đốc và các phòng ... đứng1.1.3. Tính chất của sản phẩm Các sản phẩm bao bì của công ty tùy thuộc vào loại bao bì sản xuất ra quy trình sản xuất dài hay ngắn. Tuy nhiên nhìn chung các sản phẩm ... của công ty thường có quy trình sản xuất phức tạp, thời gian hoàn thành sản phẩm phụ thuộc vào đơn hàng của khách hàng, thường là 1-3 tháng.1.1.4. Loại hình sản xuất SV:...
 • 65
 • 739
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123.DOC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123.DOC
... sản xuất và giá thành là bộ phận đảm nhận chức năng xác định đối tượng, tập hợp chi phí sản xuất và tính ra giá thành của các công trình.Bộ phận kế toán chi phí sản xuất ... hành vào sổ. Kế toán trưởng là người chi u trách nhiệm chung về toàn bộ công việc kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành nói riêng. Kế toán ... đặt hàng hoàn thành thì chi phí sản xuất tập hợp cho đơn đặt hàng chi nh là giá thành thực tế của công trình. Vì thế không có chi phí dở dang khi tính giá thành và...
 • 93
 • 570
 • 0

Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt Nam

Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt Nam
... bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì lại giành những khoản chi phí khổng lồ cho các chi ́n dịch quản cáo, tiếp thị. Kết quả là trong nhiều trường hợp chi nh người tiêu ... hàng hóa ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp( ví dụ như của công ty bán máy lọc ô xy, công ty kinh doanh sản phẩm ... số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở Việt Nam”.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Phạm Văn Vận và các anh chi trong ban...
 • 78
 • 783
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6
... toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6” sẽ cho thấy thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ... nhận xét đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6Nguyễn Thị Hà Chi Kế toán 46C2Chuyên ... cách chi nh xác hơn chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp, qua đó các nhà quản lý đưa ra được những biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm. ...
 • 119
 • 456
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính giá thành sản phẩmbí quyết học kế toánản trị mạngbí quyết học kế toánuật quản trị mạnghình thức kế toán sử dụngthi công chức kế toánthực hiện công tác kế toánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP