1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... đến 1 v i tháng. Những bệnh nhân có r i loạn tiêu hoá chúng t i i u trị cho ổn định r i m i i u trị bằng 13 1I. - Theo d i bệnh nhân: Bệnh nhân sau i u trị được giữ l i t i phòng i u trị 5...
 • 78
 • 732
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... đến 1 v i tháng. Những bệnh nhân có r i loạn tiêu hoá chúng t i i u trị cho ổn định r i m i i u trị bằng 13 1I. - Theo d i bệnh nhân: Bệnh nhân sau i u trị được giữ l i t i phòng i u trị 5...
 • 78
 • 770
 • 4
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... đến 1 v i tháng. Những bệnh nhân có r i loạn tiêu hoá chúng t i i u trị cho ổn định r i m i i u trị bằng 13 1I. - Theo d i bệnh nhân: Bệnh nhân sau i u trị được giữ l i t i phòng i u trị 5...
 • 78
 • 590
 • 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... Đã i u trị bằng phương pháp khác. Bệnh nhân đã i u trị n i khoa dai dẳng không kh i, hay t i phát sau i u trị, xu hướng kh i bệnh thấp hơn [52]. 1.7.2. i u trị n i khoa - Thuốc kháng giáp ... i u trị 131 I v i không i u trị 131 I ở BN Basedow là không có sự khác biệt đáng kể [7]. - Một số yếu tố ảnh hưởng t i kết quả i u trị: Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng t i kết quả i u...
 • 78
 • 557
 • 0
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

... đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa ... Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên...
 • 78
 • 559
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... i u trị vàng da tăng bilirubin tự do t i khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương [6] tất cả các tác giả đều cho thấy chiếu đèn i u trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ sơ sinh có hiệu ... tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng i u trị chiếu đèn. Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu ... nhiều lo i đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả i u trị t i khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin...
 • 79
 • 1,693
 • 10
đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... qua m i t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non ... HẰNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG LIÊN TỤC QUA M I T I KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa ... thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.7 Sự thay đ i nhịp thở theo tu i thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.8. Sự thay đ i nhiệt độ theo tu i thai t i các th i i m i u trị 36 Bảng...
 • 73
 • 2,011
 • 19
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên , nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc i m lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp t i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên. ... HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC T I KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã ... nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng t i tiến hành thực hiện đề t i Đánh giá kết quả i u trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec t i Khoa...
 • 74
 • 925
 • 4
Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

... nhận xét một số đặc i m bệnh lý Và đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật sót s i, s i t i phát Đ ờng mậtsót s i, s i t i phát Đ ờng mật THĐT: THĐT: ... Nguyễn Ngọc Hoàng NHD: NHD: ThS. Trần Th i PhúcThS. Trần Th i Phúc t i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnht i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnhtừ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007từ ... nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu thuậtthuật Biểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngBiểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngĐau...
 • 35
 • 2,331
 • 3
Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

... sót s i và s i t i phát sau mổ SM cũng nh kết quả i u trị bệnh lý này t i Th i Bình. Chính vì thế chúng t i NC đề t i: Nhận xét một số đặc i m bệnh lý và đánh giá kết quả i u trị PT s i sót, ... tỷ lệ và m i liên quan giữa nhiễm giun đũa trong đờng mật v i s i ở BN mổ SM t i bệnh viên đa khoa tỉnh Th i Bình. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II trờng đ i học Y Hà N i. [5]. Trần ... sàng bệnh s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.2. Đánh giá kết quả sớm i u trị PT s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.Phần I. Tổng quan511. Chụp đờng...
 • 32
 • 613
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú đinh thị ánh nguyệt1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênquản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính xơ gan ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênxử lý nước thải của bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênmột số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ