1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

... Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13m91 =0.0208m92 =0.0123k91 =0.0475k92 =0.02813>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn ... tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+600=1026.4 daN/m2SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 24Cắt ơ ... =509.03424 daNm/mDo hs =100mm nên a0 =15mmSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 25daNmxqlMI437.32787.14.9068221===Do hs =53mm nên a0 =10mmChiều...
 • 30
 • 6,224
 • 54
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

... điểm xây dựng ở An Giang.III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :1. tông : tông có cấp độ bền B15 có :SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 2ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG 2 2min ... ĐỨC VŨ Trang: 11ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG Nhập định nghĩa các loại tải trọngCác loại tổ hợp tải trọngSVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 22ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG ... = 23000 Mpa.2. Cốt thép : Cốt thép sử dụng là Φ6, Φ8 có :+ cường độ chịu kéo tính toán Rs = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. + cường độ chịu nén tính toán Rsc = 225 MPa. Cốt thép sử dụng có...
 • 59
 • 2,667
 • 5
Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt ... dầm phụ. 1Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu ... trọng tập chung từ dầm phụ truyền vo nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng...
 • 4
 • 34,996
 • 1,255
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... 2ỉ302ỉ252ỉ122ỉ302ỉ122ỉ122ỉ302ỉ28 7-7 8-8 2ỉ302ỉ302ỉ252ỉ282ỉ12sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ(-0.1952 + 0,4). 1,2 = ... 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+- So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu đ-ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài ... 21,528-27,807max2Dmax1Dnội lực do hoạt tải đứng của cầu trụcbên trái cột giữacột biênbên phải cột giữaQ = 5,52IVQ = - 3,18IVQ = -5,52IV đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ==>===(cm)....
 • 51
 • 6,244
 • 11
thuyet minh đồ án Bê Tông Cốt Thép 2

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

... Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii đồ án tông cốt thép II đồ án tông cốt thép IIThiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầngThiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầngI/. số liệu cho ... phờng_10cx418Bài Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii- Cốt thép dùng thép nhóm C_II: )/(10.1,2);/(2600262,cmkgEcmkgRRaaa=== 58,0;412,000==A.VI/.tính toán tiết diện cột trục A:1/.Phần ... cẩm giang svth: ngUYễN TR phờng_10cx414Bài Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii- So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trên đảm bảo chịu lực cho cặp1- Do phần cột dới...
 • 51
 • 6,210
 • 10
đồ án bê tông cốt thép 1

đồ án tông cốt thép 1

... kN/m2.4. Vật liệu: tông cấp độ bền B20, cốt thép của bản và cốt đai của dầm loại AII.l2l2l2l1l1l13l13l13l1DCBA54321I. Số liệu tính toán của vật liệu B tông cấp độ ... khi so sánh các phơng án chọn lựa cho các tiết diện, ta chọn đợc phơng án bố trí cốt thép phù hợp với các yêu cầu chịu tải và phù hợp cho việc thi công.Bảng 3. Phơng án bố trí cốt thép cho ... lấy l = 280 (cm) .Kết quả tính toán thể hiện trên hình vẽ.Kiểm tra neo cốt thép Kiểm tra cốt thép neo vào gối biên.IV. TíNH TOáN DầM CHíNH1.Sơ đồ tính toán.Dầm chính là dầm liên tục 4 nhịp....
 • 28
 • 7,616
 • 17
thuyết minh đồ án bê tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

thuyết minh đồ án tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

... phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt của dầm, diện tích cốt thép khá sát so với tính toán. Phơng án 2, dùng 5 thanh cốt ... 2, dùng 5 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt, cốt thép có diệntích sát với tính toán nhng khoảng cách cốt thép là 4 cm nếu đặt cốt thép thành một hàng, hơi chật, khó đổ b tông, còn nếu bố trí ... uốn cốt thép, tính Mtd với những cốt thép còn lại cũng theo đờng lối nh trên. Với mỗi tiết diện cần xácđịnh h0 theo cấu tạo cốt thép tại tiết diện đó.Việc cắt, uốn cốt thép và tính toán...
 • 34
 • 3,342
 • 13
Đồ án Bê tông cốt thép 1

Đồ án tông cốt thép 1

... ĐỒ ÁN BÊTƠNG CỐT THÉP I Giảng viên hướng dẫn: KS. ĐỖ VĂN LẠI Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH Lớp: KS-XD-AK9 Hải Phòng, tháng 6 năm 2011 Đồ án B tông Cốt Thép ... trên gối, cốt thép dầm chính phải đặt xuống dưới hàng trên cùng của cốt thép dầm phụ nên lớp bảo vệ a khá lớn. Giả thiết a=70mm => h0=hdc-a=700-70=630mm=63cm Đồ án B tông Cốt Thép I ... Đồ án B tông Cốt Thép I SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9 GVHD: KS Đỗ Văn Lại 27 Bảng tính tốn và tổ hợp lực cắt: Đoạn Bên phải gối A Giữa nhịp biên Bên trái gối B Bên...
 • 39
 • 4,019
 • 13
Đồ án bê tông cốt thép số I

Đồ án tông cốt thép số I

... cm23144,62 cm2216 +1145,559 cm23144,62 cm2 Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 8 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 -Un 22 t trn xung Mtds = 20,08tm ... 5148 5206 4290 1144Gi B TD.5 -0,0715 -4090 Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 5 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 cmkGqd64=,W = 17,87cm ... bn l 0,94cm2 .Con s ny ln hn 20% ct thp Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 3 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 un 18 t trn xung ,Fx = 18 =...
 • 24
 • 1,423
 • 3
đồ án bê tông cốt thép 2

đồ án tông cốt thép 2

... tính toán kG/m2 1 2 lớp gạch lá nem + vữa lót dày 5 cm,=1800kG/m3 90 1,3 117 2 Lớp tông nhẹ cách nhiệt dày 12 cm, =1200 kG/m3 144 1,3 187,2 3 Lớp tông chống ... KKIIỆỆNN:: 1. Chọn kết cấu mái : Với nhịp L=21 m chọn kết cấu dàn tông cốt thép dạng hình thang, độ dốc các thanh cánh trên i=1/10 , chiều cao giữa dàn có thể chọn như sau: H = (1/7 ... cột để tính toán : H= 4,1 + 5,45 = 9,55 (m) Mômen quán tính của tiết diện: J=12h.b3 Trong đó : J : Mômen quán tính. b,h: kích thước tiết diện ngang của cột. - Mômen quán tính tiết...
 • 20
 • 2,576
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đồ án bê tông cốt thép 1tài liệu đồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thép 1tài liệu hệ thống bê tông cốt théphướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1cách làm đồ án bê tông cốt thépcâu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1tài liệu kết cấu bê tông cốt thép 1tài liệu kết cấu bê tông cốt thép 2đồ án bê tông cốt thép thủy lợiđồ án bê tông cốt thép thiết kế bản sànđồ án bê tông cốt thép 1 dầm 3 nhịpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ