1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Kỹ năng nói tiếng Anh >

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI Đề chính thức ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 Toàn bài được 10 điểm, mỗi câu đúng 0.125 điểm. ... proper review of teachers’ salaries. 56. I would rather all students wrote in ink. Đáp án chấm đề chính thức KSGV Anh 2009 Page 1 of 2 ...
 • 2
 • 792
 • 11
Tài liệu KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf

Tài liệuKHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI Đề chính thức KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 30/6/2009 Đề ... sử dụng tài liệu, kể cả từ điển. • Giám thị không giải thích gì thêm. • Thí sinh làm bài vào đề. Điểm của bài thi: Bằng số: Bằng chữ: Người chấm số 1: Họ và tên: Chữ kí: Người chấm số ... they're rather inpractical. 7. He's been disonest in his dealings with us. Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page 1 of 8 8. It's totally irrational, but I'm frightened of mise....
 • 8
 • 478
 • 3
Tài liệu Đáp án và biểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt

Tài liệu Đáp ánbiểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH YÊN BÁI Đề chính thứcĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009Toàn bài được 10 điểm, mỗi câu đúng 0.125 điểm. I. ... trong đề bài vẫn được tính điểm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH YÊN BÁI Đề chính thứcKÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày ... 57. I wish he had let us know (that) he was coming. Đáp án chấm đề chính thức KSGV Anh 2009 Page 1 of 10 Đáp án chấm đề chính thức KSGV Anh 2009 Page 10 of 10Energy Consumption in Highland5045406070807780700204060801002005...
 • 10
 • 564
 • 0
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC: 2012-2013MÔN: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu 1. Trong việc kiểm tra đánh ... chọn biểu đồ đó.c. Các bước vẽ biểu đồ đã chọn qua bảng số liệu trên. Hết Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN ... chuyên môn của mình để minh hoạ các mức độ trên.Câu 2. Cho bảng kết quả học tập HKI của 04 học sinh như sau (học sinh không học môn Tinhọc):STT Họ và tên Điểm trung bình môn Xếp loại các môn Điểm TB...
 • 4
 • 969
 • 9
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁOVIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: Hóa họcII. Phần kiến thức chuyên môn. Câu 1.Câu Ý Nội dung cần đạt Điểm Câu 11,5đaH2 + CuO ot→ Cu + ... YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: Hóa họcThời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu 1. Trong việc kiểm tra đánh ... chuyên môn của mình để minh hoạ các mức độ trên.Câu 2. Cho bảng kết quả học tập HKI của 04 học sinh như sau (học sinh không học môn Tin học):STT Họ và tên Điểm trung bình môn Xếp loại các môn Điểm TB...
 • 3
 • 805
 • 3
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: Lịch sửThời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu 1.Trong việc kiểm tra đánh ... đặc điểm tình hình Đông Nam Á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hết PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁOVIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: ... Tinhọc):STT Họ và tên Điểm trung bình môn Xếp loại các môn Điểm TB các môn họcXếploạiHLhọc kìIToán Vật líHóahọcSinhhọcNgữvănLịchsửĐịa lí Tiếng Anh GDCDCôngnghệThểdụcÂmnhạcMĩthuật1...
 • 3
 • 672
 • 6
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: Ngữ vănThời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu 1.Trong việc kiểm tra đánh ... Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ PHÚC YÊNĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT GVTHCSNăm học 2012 - 2013 Môn: Ngữ VănThời gian làm bài: ... quan theo chuyên môn của mình để minh hoạ các mức độ trên.Câu 2. Cho bảng kết quả học tập HKI của 04 học sinh như sau (học sinh không học môn Tin học):STT Họ và tên Điểm trung bình môn Xếp...
 • 4
 • 1,129
 • 16
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: Sinh họcThời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu ... Hết PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔNGV THCS HKII NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh họcII. Phần kiến thức chuyên môn. Câu Nội dung Điểm Câu1 Một gen chứa 2025 liên kết hiđrô. ... V(= V(= V(= ) 7) ) W W)* + ,- + $6%B9.1.Z[<5=>48 + WII. Phần kiến thức chuyên môn. Câu 1.  O! X=XU.4%(O1%5...
 • 3
 • 379
 • 12
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... GD&ĐT PHÚC YÊN (Đề thi này gồm có 05 trang)ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCSHỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận ... sinh không học môn Tinhọc):STT Họ và tên Điểm trung bình môn Xếp loại các môn Điểm TB các môn họcXếploạiHLhọc kìIToán Vật líHóahọcSinhhọcNgữvănLịchsửĐịa lí Tiếng Anh GDCDCôngnghệThểdụcÂmnhạcMĩthuật1 ... 8.0 8.0 Đ CĐ Đ ? ?Đồng chí hãy tính điểm trung bình các môn học và xếp loại học lực học kỳ I của 04 họcsinh trên, giải thích?II. Phần kiến thức chuyên môn. A. pronunciation (10 points).I....
 • 5
 • 707
 • 12
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

... YÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013MÔN: TOÁNThời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) I. Phần nhận thức chung.Câu 1.Trong việc kiểm tra đánh ... n= + + + + (với n! = 1.2.3 n). Hỏi A có là số chính phương không? Tại sao?b. Tìm số dư khi chia 200920082 cho 31. Hết PHÒNG GD&DT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔNGIÁO VIÊN ... - 2013MÔN: TOÁNII. Phần kiến thức chuyên môn. (8 điểm) Câu Ý Nội dung cần đạt Điểm Câu1(1,5)áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: + − − + − −= = = = = =− − − − 1+3 y 1+5 y 1+7 y 1 7y...
 • 3
 • 752
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn sinh họcđề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn ngữ văn phòng gdđề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn địa lí phòng gdđề thi chuyên môn giáo viên tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng giáo viên tiếng anhđề khảo sát chuyên môn tiếng anhde khao sat chat luong dau nam tieng anh lop7đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 6đề kiểm tra kiến thức giáo viên tiếng anhđề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 12đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 7đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 9đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 8đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 10de khao sat chat luong giao vien thcs phan thi kien thuc chungNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ