1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại bỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M được pháp luật cho phép hay ko?Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÓTheo ... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nướcTrả ... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 10: Ông T quyết định tặng 70% vốn góp của mình tạicông ty TNHH P cho anh Q là cong nuôi vì anh khả năng kinh doanh .Các...
 • 10
 • 1,988
 • 43
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại đáp án

... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại bỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M được pháp luật cho phép hay ko?Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÓTheo ... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nướcTrả ... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 10: Ông T quyết định tặng 70% vốn góp của mình tạicông ty TNHH P cho anh Q là cong nuôi vì anh khả năng kinh doanh .Các...
 • 10
 • 2,668
 • 48
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai

... Nhưng ý kiến cho rằng anh ko đủ tuổi theo quy định của pháp luật hiện hành để bầu vào chức năng ấy .Vậy ý kiến trên căn cứ pháp luật hay ko?Trả lờiÝ KIẾN TRÊN CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬTTheo ... www.ebookvcu.com CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nướcTrả lờiSAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các ... hành các hoạt động kinh doanh các ngành nghề kinh doanh đã đk ,đàm phán và kí kết các hợp đồng thỏa thuận hoặc giao ước mà thành viên đó cho là lợi nhất cho công ty.CÂU 33:Ông T là thành...
 • 15
 • 1,632
 • 3
Câu hỏi và đáp trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

Câu hỏiđáp trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÓTheo khoản 1 điều 29 luật dn quy định:đối với tài sản đk hoặc giá trị quyền sd đất thì người góp ... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 17:Ông T mua 5000 cổ phần ưu đãi hoàn lại của công ty cổ phần Y .Trên cổ phiếu đó ko ghi thời gian hoàn lại .Vậy ông T được quyền ... quyền của cổ đông .Vậy quy định này bị coi là trái quy định của pháp luật hay ko?Trả lờiQUY ĐỊNH TRÊN CÓ BỊ COI LÀ TRÁI PHÁP LUẬTVì theo quy định của pháp luật cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở...
 • 3
 • 1,827
 • 68
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

... Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành ... ngày.d) 1 tháng. Đáp án : câu B Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đơng của cơng ty cổ phần được tiến hành khi ít nhất bao nhiêu số cổ đơng dự họp đại diên trong tổng số cổ phần quyền biểu ... bao lâu kể từ ngày bán :a) 15 ngày.b) 20 ngày.c) 30 ngày.d) 40 ngày. Đáp án : câu C Câu 4: Đối với công ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi...
 • 129
 • 19,112
 • 206
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành ... ngày.d) 1 tháng. Đáp án : câu B Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần được tiến hành khi ít nhất bao nhiêu số cổ đông dự họp đại diên trong tổng số cổ phần quyền biểu ... bao lâu kể từ ngày bán :a) 15 ngày.b) 20 ngày.c) 30 ngày.d) 40 ngày. Đáp án : câu C Câu 4: Đối với công ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi...
 • 129
 • 3,939
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

... Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- Phần công ty c.Cty hợp danh và CTy cổ phần d.Cty hợp danh và nhóm Cty27.Đối ... ngày.d) 1 tháng. Đáp án : câu B Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phầnđược tiến hành khi ít nhất bao nhiêu số cổ đông dự họpđại diên trong tổng số cổ phần quyền biểu ... bao lâukể từ ngày bán :a) 15 ngày.b) 20 ngày.c) 30 ngày.d) 40 ngày. Đáp án : câu C Câu 4: Đối với công ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãibiểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi...
 • 130
 • 2,084
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

... của công tyc. a,b đúngd. a đúng, b sai Câu 25: Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh quyền: Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ ... vực thương mại, dịch vụ và xây dựng. công ty do 4 thành viên sáng lập. Hiện nay công ty 1 giám đốc và thể có: a. 1 phó giám đốcb. 2 phó giám đốcc. 3 phó giám đốcd. Tất cả đều đúng X Câu ... vậy anh B vi phạm pháp luật hay khônga. Vi phạm b. Không vi phạm X7. Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhâna. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chính Xb. trụ sở...
 • 55
 • 2,670
 • 10
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

... Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí kt gia các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân đăng kí kinh ... vậy anh B viphạm pháp luật hay khônga. Vi phạm b. Không vi phạm7. Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhâna. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chínhb. trụ sở...
 • 87
 • 1,156
 • 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

... thì phần vốn đó được giải quyết theo quy định của?a. Pháp luật về dân sựb. Pháp luật về doanh nghiệpc. Pháp luật về thương mại d. Pháp luật về di chúc12.   Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên từ bao nhiêu thành viên trở lên thì phải thành lập ban kiểm soát?a. 10  ... 25 ngày.d) 1 tháng. Đáp án : câu B Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ  phần được tiến hành khi ít nhất bao nhiêu số   cổ đông dự họp đại diên trong tổng số cổ phần quyền biểu quyết:a) ... thanh toánưd) a&c đ u đúngề10. Công ty đ i v n không ph i là lo i công ty có: ố ố ả ạa) Thành viên liên k t v v n đ kinh doanhế ề ố ểb) Đ c công nh n t cách pháp nhânượ ậ ưc) s tách...
 • 142
 • 1,128
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mạingân hàng câu hỏi trắc nghiêm môn kinh tế vĩ mô có đáp áncau hoi trac nghiem mon kinh te vi mo co dap ancác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô co dap ancâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tycâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệpcác câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sảnnhững câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồngcau hoi trac nghiem luat kinh te co dap anbộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật