1. Trang chủ
 2. > Tất cả

61 ebook vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

... ko?Trả lời Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạibỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M có được pháp luậtcho phép hay ko? Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp ... công ty me_con Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 10: Ông T quyết định tặng 70% vốn góp của mình tạicông ty TNHH P cho anh Q là cong nuôi vì anh có khả ... phép hoạt đông kinh doanh khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp của cơ quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh)CÂU 4:Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các...
 • 10
 • 1,990
 • 43
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại đáp án

... ko?Trả lời Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạibỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M có được pháp luậtcho phép hay ko? Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp ... công ty me_con Ebook. VCU – www.ebookvcu.comHỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 10: Ông T quyết định tặng 70% vốn góp của mình tạicông ty TNHH P cho anh Q là cong nuôi vì anh có khả ... phép hoạt đông kinh doanh khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp của cơ quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh)CÂU 4:Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các...
 • 10
 • 2,672
 • 48
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai

... mọi Ebook. VCU – www.ebookvcu.com dn ko thấy nói đến trừ trường hợp là công ty me_conCÂU 10: Ông T quyết định tặng 70% vốn góp của mình tại công ty TNHH P cho anh Q là cong nuôi vì anh có ... hoạt đông kinh doanh khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp của cơ quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh)CÂU 4:Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các thành ... thanh toán .Vậy việc từ bỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M có được pháp luật cho phép hay ko? Ebook. VCU – www.ebookvcu.com KOVì theo quy định của pháp luật dn chỉ được phép hoạt đông kinh...
 • 15
 • 1,633
 • 3
Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - đáp án

... QUIZ 11 – THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 1 Tổ chức cung cấp tài khoản chấp nhận thanh toán cho người bán hay Internet Merchant Accounts với mục đích chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín ... Network is a highly reliable and efficient nationwide batch-oriented electronic funds transfer system governed by the NACHA OPERATING RULES which provide for the interbank clearing of electronic ... Deposit of payroll, Social Security and other government benefits, and tax refunds;  Direct Payment of consumer bills such as mortgages, loans, utility bills and insurance premiums;  Business-to-business...
 • 5
 • 6,554
 • 117
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

... h an lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan ... chứng nhận đăng ký kinh doanh. (X)b. Nộp đơn đăng ký kinh doanh.c. Sau 10 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.d. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh.32. Trong ... các trường hợp trên. (X)23. Trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, lĩnh vực nào được pháp luật quy định vốn điều lệ là không đổi:a. Kinh doanh vàng. b. Bảo hiểm.c. Tiền tệ, chứng khoán....
 • 129
 • 19,115
 • 206
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

... h an lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan ... chứng nhận đăng ký kinh doanh. (X)b. Nộp đơn đăng ký kinh doanh.c. Sau 10 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.d. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh.32. Trong ... các trường hợp trên. (X)23. Trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, lĩnh vực nào được pháp luật quy định vốn điều lệ là không đổi:a. Kinh doanh vàng. b. Bảo hiểm.c. Tiền tệ, chứng khoán....
 • 129
 • 3,940
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

... đ ng ký kă inh doanh. (X)b. Nộp đơn đ ng ký kinh doanh.ăc. Sau 10 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đ ng kýă kinh doanh.d. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đ ng ký kinh doanh.ă32. Trong công ... cả các trường hợp trên. (X)23. Trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, lĩnh vực nào đượcpháp luật quy định vốn điều lệ là không đổi:a. Kinh doanh vàng. b. Bảo hiểm.c. Tiền tệ, chứng khoán. ... năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứngnhận đ ng ký kinh doanh.ăb) Sau 5 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứngnhận đ ng ký kinh doanh.ăc) Sau 5 năm kể từ ngày quyết định thành lập công...
 • 130
 • 2,085
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

... kinh doanh hoặc cứng nhận thay đổi trụ sở chính.c. Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm liên tục mà không báo cáo cơ quan đăng kí kinh doanh.Xd. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh ... h an lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan ... phần, công ty trách nhiệm hữu hạnc. 3 loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanhd. 4 loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu...
 • 55
 • 2,672
 • 10
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

... kí kinh doanh hoặc cứng nhận thay đổi trụ sở chính.c. Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm liên tục mà không báo cáo cơ quan đăng kí kinh doanh.d. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh ... h an lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơquan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanhđó cho cơ quan ... c15 aCõu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh :a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu t.b. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện....
 • 87
 • 1,158
 • 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

... ho t đ ng kinh doanh 1 năm liên t c mà không báoừ ạ ộ ụ cáo c quan đăng kí kinh doanh.ơd. Không báo cáo v ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi pề ạ ộ ủ ệ v i c quan đăng kí kinh doanh trong ... thông báo g i đ n phòng đăng kí kinh doanh c p t nhử ế ấ ỉ n i doanh nghi p đã đăng kí kinh doanh theo m u MTB-4, khi bơ ệ ẫ ổ sung, thay đ i ngành ngh kinh doanh công ty ph i có thêm b n saoổ ... p gi y ch ngờ ạ ệ ể ừ ấ ấ ứ nh n đăng ký kinh doanh, c quan đăng ký kinh doanh ph i thông báoậ ơ ả n i dung gi y ch ng nh n đó cho c quan thu , c quan th ng kê?ộ ấ ứ ậ ơ ế ơ ốa) 25 ngày c)...
 • 142
 • 1,130
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mạingân hàng câu hỏi trắc nghiêm môn kinh tế vĩ mô có đáp áncau hoi trac nghiem mon kinh te vi mo co dap ancác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô co dap ancâu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng có đáp án ebook giáo trìnhcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tycâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sảnnhững câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ