Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số

Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số

Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số
... VỆ BẢN QUYỀN TÀI LIỆU SỐ VÀ THỬ NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 52 3.1. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN TÀI LIỆU SỐ 52 3.1.1. Bảo vệ bản quyền bằng mã hóa 52 3.1.2. Bảo vệ bản quyền bằng chữ ký số ... bộ tài liệu số là nhiễu thứ nhất, chúng ta sẽ có một phương pháp để nhúng một lượng thông tin rất lớn vào tài liệu. Thủy vân có một ứng dụng rất quan trọng là bảo vệ sự toàn vẹn của tài liệu ... giá, đồng thời với đó, các tài liệu trong máy tính hay tài liệu truyền qua mạng máy tính được biểu diễn dưới dạng số hóa (chỉ dùng số 0 và số 1), ta có thể gọi tài liệu số, ngày càng nhiều và...
 • 62
 • 621
 • 0

LUẬN VĂN: Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số potx

LUẬN VĂN: Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số potx
... TRƯỜNG…………… LUẬN VĂN Các phương pháp bảo vệ bản quyền tài liệu số 19 Giải mã: dk(y1, y2) = y2 (y1a)-1 mod p. Ta chú ý rằng trong một mạng truyền thông bảo mật với việc dùng ... nhiều so với chữ ký trên bản tin gốc x. 2). Hàm băm để xác định tính toàn vẹn dữ liệu. 3). Hàm băm dùng để bảo mật một số dữ liệu đặc biệt, ví dụ bảo vệ mật khẩu, bảo vệ khóa mật mã,…… 26 ... đặc tính dễ sao chép của của các tài liệu số. Nếu chữ ký điện tử giống nhau qua các văn bản, người ta có thể dễ dàng sao chép chữ kí điện tử này và gắn vào các văn bản giả mạo. Do đó, chữ kí...
 • 63
 • 326
 • 1

Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho việt nam.doc

Các phương pháp bảo vệ tỷ giá bằng các công cụ phái sinh, thực tiễn trên thế giới và bài học cho việt nam.doc
... chúng một cách hiệu quả nhất? Đó sẽ là những vấn đề chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời thích hợp nhất trong bài tiểu luận của mình. Vì vậy chúng em chọn đề tài Các phương pháp bảo vệ tỷ giá ... TRƯỜNG PHÁI SINH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ TỶ GIÁ, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 4 I. Hợp đồng kỳ hạn. 4 1. Khái niệm 4 2. Bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn. 5 II. Hợp đồng quyền chọn 7 1. ... với các NHTM làm cho doanh số giao dịch quyền chọn rất thấp.dĐặc biệt, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam còn chưa có các chuẩn mực tương đồi với các chuẩn mực kế toán Quốc tế về công cụ tài...
 • 36
 • 1,318
 • 10

Điều tra, khảo sát nhện thức bảo vệ môi trường của khách hàng - nhân viên nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường ở một số nhà hàng khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điều tra, khảo sát nhện thức bảo vệ môi trường của khách hàng - nhân viên nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường ở một số nhà hàng khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh
... thức bảo vệ môi trường của khách hàng – nhân viên nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường ở một số Nhà hàng – Khách sạn tại TP.HCM " được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức bảo ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 28 CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN HIỆN NAY 2.1 . Công tác bảo vệ môi trường tại NH-KS hiện nay Được tạo hóa ưu ái ... hàng – nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường va tiết kiệm năng lượng vất chất trong hoạt động Nhà Hàng – Khách Sạn tại TP.Hồ Chí Minh. - Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho hệ thống...
 • 79
 • 1,189
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI
... tác dụng bảo vệ và ngăn ngừa sự ăn mòn. • Tác dụng bảo vệ của các chất này có được là do các phân tử hoặc ion của chúng bị hấp phụ trên bề mặt kim loại, hình thành lớp màng mỏng bảo vệ. • Quá ... Phân cực catod bằng cách nối kim loại cần bảo vệ với cực âm của nguồn một chiều, được gọi là bảo vệ catod điện phân.• * Phân cực catod bằng cách nối kim loại cần bảo vệ với kim loại khác ... hiện nay việc ứng dụng bảo vệ anod vào thực tế còn nhiều hạn chế. Phương pháp bảo vệ anod chủ yếu để nâng cao độ bền của thép cacbon, thép không gỉ, hay titan trong một số môi trường như xút...
 • 35
 • 749
 • 0

Chuyên đề bảo vệ bản quyền và luật sở hữu trí tuệ

Chuyên đề bảo vệ bản quyền và luật sở hữu trí tuệ
... khoa học, phương pháp toán học; phương pháp toán học;2.2.Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoặt phương pháp để thực hiện các hoặt động ... biệtbiệtBy Le Thi Kim OanhBy Le Thi Kim Oanh 11Chuyên đềChuyên đề BẢO VỆ BẢN QUYỀNBẢO VỆ BẢN QUYỀN  Ngày 07.11.2006 Việt Nam đã trở thành thành Ngày 07.11.2006 Việt ... hữu tài sản hữu hình và tài sản Sở hữu tài sản hữu hình và tài sản trí tuệ có gì khác biệt?trí tuệ có gì khác biệt?By Le Thi Kim Oanh 15 Các đối tượng của quyền SHTT Các đối tượng của quyền...
 • 143
 • 711
 • 0

Đề tài: Tìm hiểu về các phương pháp bảo quản rau quả thực phẩm potx

Đề tài: Tìm hiểu về các phương pháp bảo quản rau quả thực phẩm potx
... “Vỏ” phòng bảo quảnSVTH: Nguyễn Thị Thanh Trang 12 Niên luận: Tìm hiểu về các phương pháp bảo quản rau quả thực phẩm GVHD:Trần Thanh Đời Hai phương pháp đầu cho nhiệt độ trong phòng bảo quản ... luận: Tìm hiểu về các phương pháp bảo quản rau quả thực phẩm GVHD:Trần Thanh Đời2.2.2. Bảo quản rau quả thực phẩm bằng phương pháp điều chỉnh khí quyểnViệc loại bỏ hoặc bổ sung các chất khí dẫn ... đầu, bằng cách thực hiện các phương pháp như CA ( Controlled Atphosphere), MA (Modifided Atphosphere)và các phương pháp tồn trữ áp suất thấp (hipobaric)…có thể kéo dài thời gian tồntrữ các loại...
 • 34
 • 1,490
 • 4

Báo cáo đề tài khoa học sinh viên: Đánh giá các phương pháp thành lập bản đồ địa hình trong khảo sát thiết kế đường sắt

Báo cáo đề tài khoa học sinh viên: Đánh giá các phương pháp thành lập bản đồ địa hình trong khảo sát thiết kế đường sắt
... có các phương ph áp thành lập như sau: 2. Thành l ập bản đồ số từ số liệu đo đạc - Số liệu đo đạc đ ược lưu trữ trong bộ nhớ của máy. Các số liệu này được truyền v ào máy tính thông qua các ... hóa bản đồ Đối với nguồn dữ liệu bản đồ có sẵn, d ùng phương ph áp số hóa bản đồ để xây dựng c ơ sở dữ liệu bản đồ. Trước khi số hóa bản đồ th ì phải có một sự chuyển đổi giữa tọa đ ộ của các ... thị th ì phương pháp thành l ập bản đồ địa hình phù h ợp duy nhất l à phương pháp toàn đ ạc. Các phương pháp c òn lại đều không ph ù hợp: - Phương pháp đo ảnh: Khó thành l ập được bản đồ địa...
 • 34
 • 1,124
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vectơ

Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vectơ
... nhân bản và phân phối lại sản phẩm đó. Ngày nay phương pháp giấu thông tin trong các sản phẩm đa phương tiện được dùng phổ biến vì ngoài vấn đề bảo mật còn bảo vệ bản quyền, chống nhân bản bất ... văn này tập trung nghiên cứu các phương pháp giấu tin trong ảnh bitmap, ảnh vector, các phương pháp thủy vân số [14], [15], một số phương pháp giấu tin dựa vào các phép biến đổi DCT, DFT, DWT. ... lĩnh vực. Từ xa xưa đã có nhiều cách để bảo mật thông tin, một trong những phương pháp dùng rất sớm để bảo vệ quyền sở hữu đối với nội dung của các sản phẩm đa phương tiện là mã hoá. Nội dung...
 • 84
 • 558
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp bảo vệ ăn mòn kim loạicác phương pháp bảo vệ mạng máy tínhcác phương pháp bảo vệ máy tính khỏi viruscác phương pháp bảo vệ thực vậtcác phương pháp bảo vệ rừngcác phương pháp bảo vệ môi trường đấtcác phương pháp bảo vệ hệ thống máy tínhcác phương pháp bảo vệ nguồn nướccác phương pháp bảo vệ kim loạicác phương pháp đo vẽ bản đồ địa hìnhcác phương pháp bảo vệ an toàn điệncác phương pháp đo vẽ bản đồcác phương pháp đo vẽ bản đồ địa chínhcác phương pháp bảo vệ chống ăn mòncác phương pháp bảo vệ sức khỏeBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI