1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... đặt, vận tốc cắt tối ƣu. Vì thế nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết khi phay tinh trên máy công cụ CNC. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ... lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật của quá trình gia công chi tiết đó. Khi gia công mặt phẳng, mặt tròn xoay có thể đạt độ bóng, độ chính xác yêu cầu bằng gia công ... trên bề mặt, lực ma sát thay đổi làm cho độ bóng không đồng đều trên bề mặt chi tiết. Vì vậy nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ chính xác bề mặt để tối ƣu hóa một số yếu...
 • 88
 • 829
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... đặt, vận tốc cắt tối ƣu. Vì thế nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết khi phay tinh trên máy công cụ CNC. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ... lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật của quá trình gia công chi tiết đó. Khi gia công mặt phẳng, mặt tròn xoay có thể đạt độ bóng, độ chính xác yêu cầu bằng gia công ... trên bề mặt, lực ma sát thay đổi làm cho độ bóng không đồng đều trên bề mặt chi tiết. Vì vậy nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ chính xác bề mặt để tối ƣu hóa một số yếu...
 • 88
 • 835
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

... trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 1.1 Các yếu tố ñặc trưng của chất lượng bề mặt Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của lớp bề mặt. Chất lượng bề mặt là ... trưng của chất lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt và các phương pháp ñảm bảo chất lượng bề mặt trong ... chất lượng bề mặt chi tiết máy (hình dáng của lớp bề mặt, trạng thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt) . - Phân tích rõ ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy. ...
 • 26
 • 551
 • 0
Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

... trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 1.1 Các yếu tố ñặc trưng của chất lượng bề mặt Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của lớp bề mặt. Chất lượng bề mặt là ... trưng của chất lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt và các phương pháp ñảm bảo chất lượng bề mặt trong ... công gia công tinh cần phải ñẩy mạnh công tác nghiên cứu ñể tìm ra những ñiều kiện gia công tối ưu và sử dụng các thiết bị hợp lý. Đề tài “ Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy...
 • 26
 • 407
 • 1
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

... cắt và chi tiết gia công. 1.4 Nhiệt của quá trình mài. Khi mài do các lưỡi cắt bị mòn(hoặc do có  lớn) nên năng lượng tiêu hao chủ yếu là do ma sát giữa mặt sau của dao với bề mặt gia công, ... Nhiệt của quá trình mài 19 1.5. Mòn của quá trình mài 21 1.6. Sửa đá khi mài 22 1.7. Chất lượng bề mặt mài 22 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt 23 1.7.2. Sự hình thành sóng bề mặt 24 ... truyền vào chi tiết chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi tiết theo hướng không có lợi hoặc làm oxy hóa bề mặt tùy theo thời gian tác...
 • 80
 • 695
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

... cắt và chi tiết gia công. 1.4 Nhiệt của quá trình mài. Khi mài do các lưỡi cắt bị mòn(hoặc do có  lớn) nên năng lượng tiêu hao chủ yếu là do ma sát giữa mặt sau của dao với bề mặt gia công, ... Nhiệt của quá trình mài 19 1.5. Mòn của quá trình mài 21 1.6. Sửa đá khi mài 22 1.7. Chất lượng bề mặt mài 22 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt 23 1.7.2. Sự hình thành sóng bề mặt 24 ... truyền vào chi tiết chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi tiết theo hướng không có lợi hoặc làm oxy hóa bề mặt tùy theo thời gian tác...
 • 80
 • 657
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

... Nhiệt của quá trình mài 19 1.5. Mòn của quá trình mài 21 1.6. Sửa đá khi mài 22 1.7. Chất lượng bề mặt mài 22 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt 23 1.7.2. Sự hình thành sóng bề mặt ... năng lượng tiêu hao chủ yếu là do ma sát giữa mặt sau của dao với bề mặt gia công, do dồn ép gây biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo bề mặt chi tiết và biến thành nhiệt. Nhiệt sinh ra do năng lượng ... cào xước tế vi bề mặt, nên phoi tạo ra rất nhỏ nên mài có khả năng đạt độ chính xác và độ nhẵn bề mặt cao. Mài là quá trình gia công tinh và thường được đặt ở cuối quy trình công nghệ. ...
 • 80
 • 569
 • 0
Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ đảm bảo năng suất và chất lượng bề mặt chi tiết trong công nghệ cắt tia nước áp suất cao

Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ đảm bảo năng suất và chất lượng bề mặt chi tiết trong công nghệ cắt tia nước áp suất cao

... + Chi u dày chi tiết. + Chất lượng cần gia công. + Công suất máy bơm. a) Hồ sơ gia công bằng tia nước hạt mài áp lực cao: - Góc phun a = 900. Trong trường hợp này bề mặt được gia công bằng ... TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2010 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ ĐẢM BẢO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT TRONG CÔNG NGHỆ CẮT ... trong gia công chi tiết mỏng và đạt độ chính xác cao hơn trong gia công chi tiết dầy. + So sánh với gia công tia lửa điện 18 - Gia công nhanh hơn tia lửa điện. - Khả năng gia công phạm...
 • 121
 • 518
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động

Nghiên cứu nâng cao chất lượng truyền động điện một chiều sử dụng trong hệ tuỳ động

... đáp ứng tốt xong tồn tại sai số tĩnh lớn khi tăng hệ số kp lên cao thì sai số giảm nhỏ, dao động trong quá trình quá độ lại lớn dẫn đến chất lượng của quá trình quá độ xấu đi và khi kp quá lớn ... đến một trị số nào đó thì quá trình quá độ không còn đơn điệu mà nó trở thành quá trình dao động. Như vậy có thể thấy rằng thông số Ti ảnh hưởng lớn đến chất lượng của quá trình quá độ. Việc ... C: Hằng số phụ thuộc vào cấu tạo của động cơ φ: Từ thông máy điện một chi u ω: Vận tốc góc(rad/s) Từ các phương trình trên có thể xây dựng sơ đồ cấu trúc tổng quát của động cơ một chi u kích...
 • 98
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng bề mặt chi tiết gia côngnâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và áp dụng các biện pháp phân tích tài chính kỹ thuật trong quy trình tín dụngnghiên cứu tạo hình bề mặt bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia côngnghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonđầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩmnghiên xứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoàichất lượng bề mặt chi tiết máytài liệu chất lượng bề mặt chi tiết máy pptchương 2 chất luợng bề mặt chi tiết máy2 chất lượng bề mặt chi tiết máyluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điệnhoặc vuông góc với trục chi tiết yêu cầu truyền động quay khi gia công phải thực hiện trước và khi dừng phải dừng sau để tránh va đập làm mẻ dao và hỏng bề mặt chi tiết gia côngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP