1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

Tài liệu Báo cáo tổng hợp

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

... hành chính nhà nước trong lĩnh vực thể chế,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu,- Đánh giá cải cách ... bộ Chính phủ5Như vậy, Báo cáo tổng hợp đánh giá cải cách hành chính nhà nước và 5 báo cáo chuyên đề là những tài liệu quan trọng, có ý nghĩa không chỉ với tínhchất là sản phẩm của đợt đánh giá ... phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để xây dựng 5 báo cáo đánh giá chuyên đề, cụ thể là:- Quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước Việt Nam,- Đánh giá cải cách hành...
 • 48
 • 634
 • 0
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

... hành chính nhà nước trong lĩnh vực thể chế,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu,- Đánh giá cải cách ... bộ Chính phủ5Như vậy, Báo cáo tổng hợp đánh giá cải cách hành chính nhà nước và 5 báo cáo chuyên đề là những tài liệu quan trọng, có ý nghĩa không chỉ với tínhchất là sản phẩm của đợt đánh giá ... phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để xây dựng 5 báo cáo đánh giá chuyên đề, cụ thể là:- Quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước Việt Nam,- Đánh giá cải cách hành...
 • 48
 • 954
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

... với chính quyền địa phương.2.3.12 Quản lý nhà nước về nhà ở và các loại công thự thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Xây dựng với quản lý vốn, giá trí tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Tài chính. ... xét:1- Đánh giá cách phân giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tráchnhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay làchưa phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước. ... cơquan. Sự vận hành của bộ máy hành chính Nhà nước sẽ tốt hơn, đem lạihiệu lực và hiệu quả hoạt động cao của toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước và mỗi cơ quan; biên chế nhà nước sẽ tinh giảm...
 • 48
 • 2,287
 • 3
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

... còn thấp cần1Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý ... hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đếncấp huyện và hệ thống bảng lương hành chính, sự nghiệp.Thực hiện Nghị định trên, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành các quyết ... được nhân tài trong khu vực nhà nước. - Quan hệ tiền lương và thu nhập giữa các khu vực hành chính, sựnghiệp, sản xuất - kinh doanh ngày càng bất hợp lý, trong đó của khu vực hành chính là thấp...
 • 78
 • 1,149
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

... Nam theo quy định của Nhà nước. PPPPhần thứ hai Cải cách ngân sách nhà nước Việt Namvà mối quan hệ với cải cách hành chính nhà nước Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa x hội ... tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước cải cách tài chính công; kết quả và các tồn tại hiệnnay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các ... Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, có sự phối hợp của một số chuyên gia trong và ngoài ngành tổ chức đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của Việt Nam.Mục tiêu của việc đánh...
 • 59
 • 825
 • 2
Tài liệu Chuyên đề

Tài liệu Chuyên đề "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu" pptx

... đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Th! ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà n!ớc tronglĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà n!ớc ... thể Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà n! ớc tại doanh nghiệp và Tổng cục Đầu t! phát triển trực thuộc Bộ Tài chính để thành lập Cục Tài chính doanh nghiệp và Vụ Đầu t! thuộc Bộ Tài chính, thành ... xét:1- Đánh giá cách phân giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tráchnhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay làch!a phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà...
 • 48
 • 1,220
 • 7
Tài liệu Chuyên đề:

Tài liệu Chuyên đề: "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực" docx

... hợp lý về tiền l!ơng của một số đốit!ợng cán bộ công chức.1Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Th! ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách ... đây là đánh giá khái quát những kết quả và tồn tại của cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Những đánh giá cụ thể đ!ợc thể hiện ở phần phụ lục qua 4 báo cáo về ... công chức hành chính Nhà n!ớc chiếm khoảng 22% của tổng số công chức hành chính. - Tỷ lệ nữ công chức trong các đơn vị sự nghiệp chiếm khoảng 90% của tổng số công chức nữ và khoảng 60% của tổng số...
 • 78
 • 427
 • 0
Tài liệu Đề tài:

Tài liệu Đề tài: "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công" ppt

... UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính nhà n!ớctrong lĩnh vực quản lý tài chính công!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhóm tr!ởng: TS. Nguyễn Công NghiệpCác thành viên chính: CN. ... vậy, cải cách hành chính Nhà n!ớc có nội dung quan trọng là cải cách thể chế, cải cách bộ máy quản lý ngânsách, cải cách thủ tục ngân sách, Trong điều kiện kinh tế thị tr!ờng, khi mà Nhà n!ớc ... chi. Do đó cải cách ngân sách nhà n!ớc vừalà công cụ vừa là mục tiêu của cải cách hành chính Nhà n!ớc, thể hiện cụ thểtrên các mặt sau đây:Một là, ngân sách nhà n!ớc cung cấp nguồn tài chính (kinh...
 • 59
 • 786
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính côngđánh giá cải cách hành chính nhà nướcbáo cáo tổng kết công tác cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chính nhàbáo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viêntài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ