Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... ñất nông nghiệp. 3.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp. - Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Lục Ngạn. - Các loại hình sử dụng ñất Nông nghiệp 3.2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ... ñiểm nguyên tắc về sử dụng ñất bền vững 9 2.2.2. Sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 14 2.2.3 Sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả 16 2.2.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. ... TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã...
 • 110
 • 1,228
 • 5

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều trên địa bàn huyện lục ngạn - tỉnh bắc giang.doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều trên địa bàn huyện lục ngạn - tỉnh bắc giang.doc
... tài liệu phương pháp nghiên cứuChương II: Thực trạng phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế sản xuất cây vải thiều trên địa bàn huyện Lục NgạnChương III: Giải Pháp nâng cao hiệu quả kinh ... phía Bắc. - Phía Bắc giáp huyện Chi Lăng Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. - Phía Đông giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang) Lộc Bình (Lạng Sơn).- Phía Tây Nam giáp huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. ... vào). Ngoài ra, hiệu 12ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRƯƠNG VĂN BẢOTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC...
 • 117
 • 1,201
 • 1

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG
... KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRƯƠNG VĂN BẢOTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ... BẢOTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾTHÁI NGUYÊN, NĂM 2007inào đó đạt được hiệu quả cao ... phía Bắc. - Phía Bắc giáp huyện Chi Lăng Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. - Phía Đông giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang) Lộc Bình (Lạng Sơn).- Phía Tây Nam giáp huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. ...
 • 114
 • 719
 • 0

Luận văn thạc sĩ "Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang"

Luận văn thạc sĩ
... NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRƯƠNG VĂN BẢOTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH ... niệmcơ bản về hiệu quả: Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ các nguồn lực hiệu quả kinh tế [21]+ Hiệu quả kỹ thuật: Là số lượng sản phẩm có thể đạt được trên chi phí đầuvào. Hiệu quả kỹ ... diện tích đất tự nhiên.Diện tích đất chưa sử dụng là 18.146,43 ha, chiếm 17,93%. Cụ thể tình hình sử dụng đất đai của huyện được thể hiện ở bảng 2.1. Qua bảng 2.1 cho thấy: - Đất Nông nghiệp: ...
 • 114
 • 745
 • 2

Đánh giá thực trạng sử dụng đất đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh hải dương

Đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh hải dương
... xuất 85 3.3.1 Thực trạng quản lý, sử dụng ñất nông nghiệp 85 3.3.2 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 90 3.4 ðánh giá tính bền vững trong sử dụng ñất nông nghiệp 115 3.4.1 ... ñiểm, mục tiêu sử dụng ñất nông nghiệp bền vững ở Hải Dương 126 3.5.2 ðề xuất sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 128 3.5.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng ... liên quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp 42 2.2.2 ðánh giá khả năng sử dụng ñất ñai ở Hải Dương 43 2.2.3 Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả sản xuất 43 2.2.4 ðánh giá tính bền...
 • 244
 • 921
 • 4

Luận văn đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất quận hoàng mai, thành phố hà nội

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất quận hoàng mai, thành phố hà nội
... tăng cường, năng lực sử dụng ñất của con người sẽ ñược nâng cao. Ảnh hưởng của ñiều kiện kinh tế ñến việc sử dụng ñất ñược ñánh giá bằng hiệu quả sử dụng ñất. Thực trạng sử dụng ñất liên quan ... tạp về ñịa hình ña dạng trong hoạt ñộng kinh tế - xã hội nên ñề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau ñể ñánh giá thực trạng ñề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên ... quả có khả năng áp dụng trên ñịa bàn. - Các giải pháp về cơ chế, chính sách. - Các giải pháp kinh tế. - Các giải pháp quản lý. - Các giải pháp khác. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Do...
 • 133
 • 1,294
 • 3

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng  đoạn chảy qua địa phận hà nội
...  2. “Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - Đoạn chảy qua địa phận Hà Nội  ... c hi “Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - Đoạn chảy qua địa phận Hà Nội” . Mục tiêu nghiên cứu ... ch ti c. Đánh giá diễn biến CLN theo thời gian không gian nhằm xác định xu hướng CLN, từ đó xác định hiệu quả ca chiến lược quản lý lưu vực. d. Dữ liệu quan trắc...
 • 14
 • 1,070
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận cầu giấy, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận cầu giấy, thành phố hà nội
... lãnh, góp vốn, kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất. Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy, thành phố ... công tác đăng ký biến động sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy. ... hợp lý đạt hiệu quả cao nhất. 3.2 Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu. 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp...
 • 9
 • 1,015
 • 2

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH
... chọn đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp là: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả SVTH : Nguyễn Ngọc Ánh 1 ( Nguồn: P.Tài chính- kế toán công ty TNHH Phúc Sinh) Luận Văn Tốt Nghiệp ... chuẩn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế XK, xác định yêu cầu đối với việc đề ra mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu quả của kinh tế ngoại thương.Quan niệm phổ biến cho rằng hiệu quả kinh ... quan niệm trên bộc lộ một số mặt chưa hợp lý.Một là, đồng nhất hiệu quả kết quả. Hai là, không phân định rõ bản chất tiêu chuẩn hiệu quả XK với các chi tiêu biểu hiện bản chất tiêu...
 • 74
 • 644
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá và định hướng các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giangđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọluận vănđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoágiải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều trên địa bàn huyện lục ngạnđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộithực trạng và giai pháp nâng cao hiệu quả sử dung đất nông nghiệpcác kết luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư và xúc tiến thương mại hà nộidanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban huyen phu vangđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ tỉnh thái nguyêndanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban xa nghi xa huyen nghi loc tinh nghe anđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho các tổ chức kinh tếcác kết luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp giải pháp công nghệ xanhbao cao thuc tap danh gia thuc trang va mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh cong ty xay dungNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ