1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

... cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 6. Phƣơng pháp ... Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Hướng ... Nguyễn Thị Hồng Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái nguyên năm 2009 Số...
 • 110
 • 5,981
 • 22
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

... cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 6. Phƣơng pháp ... Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Hướng ... Nguyễn Thị Hồng Hạnh BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Thái nguyên năm 2009 Số...
 • 110
 • 6,168
 • 24
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... biểu. Vì vậy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học là một yêu cầu khách quan và bức thiết. Kỹ năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng miền. Trong trường học, giáo dục kỹ năng sống được ... và lớp 5. Lớp 5 là đầu ra của cấp tiểu học. [20] 1.2.2. Kỹ năng sống giáo dục kỹ năng sống 1.2.2.1. Khái niệm kỹ năng sống Lần đầu tiên thuật ngữ kỹ năng sống (Life skill) được đề cập vào những ... 1 B GIáo DC và đào tạo TRNG I HC VINH NGUYN đạt C Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơI dân gian Chuyên ngành: Giáo dục học (BC TIU HC)...
 • 88
 • 3,729
 • 30
biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

... năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 4. ... sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 5.3 Xây dựng hệ thống các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 6. ... HạnhBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊNChuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60.14.01LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục học Hướng...
 • 120
 • 922
 • 5
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống của giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang - Khánh Hòa

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống của giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang - Khánh Hòa

... của lối sống lành mạnh đảm bảo chất lượng cuộc sống (xin xem sơ đồ dưói). Tiến hành giáo dục kỹ năng sống là tiếp cận giáo dục quốc tế, đó là giáo dục con người về môi sinh, giáo dục con người ... bệnh lây nhiềm qua đường tình dục, chết vì bạo lực, vi phạm pháp luật, thất bại học đường… Khi đó những kỹ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người chuyển tải những ... thiết. Trong số 15 nội dung cơ bản về giáo dục vì sự phát triển bền vững đã được UNESCO xác định có nhiều nội dung thống nhất với nội dung giáo dục kỹ năng sống như: quyền con người, hòa bình...
 • 94
 • 2,322
 • 5
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua dạy học môn đạo đức cho học sinh đầu bậc tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua dạy học môn đạo đức cho học sinh đầu bậc tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... đề giáo dục năng sống thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh đầu bậc tiểu học 1.5.1. Sự cần thiết phải giáo dục năng sống thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh đầu bậc tiểu học ... #;#$!+#6#$1L@RQKQKT 1.5.2. Định hướng giáo dục năng sống cho học sinh tiểu học 1.5.2.1 Mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh tiểu học L$8.B@RQ6#$I#E:#•Ic „ +?)6A#$PKQ8@RQ?#%G[1+!:A)hKG ... #$7)A.EDI#E:D'#?)2C)DT Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH ĐẦU BẬC TIỂU HỌC t JJKI#E:!'y&#$8$VA?16"#•I%I!e#6...
 • 56
 • 2,767
 • 19
Một số biến pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5 ở các trường tiểu học quận gò vấp, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biến pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5 ở các trường tiểu học quận gò vấp, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... thực trạng giáo dục năng sống (GDKNS) cho học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; để từ đó đề xuất một số biện pháp GDKNS cho học sinh lớp 5 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ XUÂN KIM HIẾU MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH LỚP 5 Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ... biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5 ở các trường tiểu học quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh”. 2. Mục đích nghiên cứu 140 1 Bổ trợ cho...
 • 148
 • 2,371
 • 13
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI THỊ THANH MỘT SỐ MỘT SỐ BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT CHO HỌC SINH LỚP ... thực trạng giáo dục năng sống (GDKNS) cho học sinh lớp 4, 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh; để từ đó đề xuất một số biện pháp GDKNS cho học sinh lớp 4, ... thực trạng giáo dục năng sống (GDKNS) cho học sinh lớp 4, 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh; để từ đó đề xuất một số biện pháp GDKNS cho học sinh lớp 4,...
 • 126
 • 10,338
 • 86
Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận liên chiểu  thành phố đà nẵng

Biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học quận liên chiểu thành phố đà nẵng

... dục kỹ năng sống Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học là giúp cho các em phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm, kỹ năng tập thể, xác định rõ giá trị của bản thân và tập thể, sống ... 1.2.1.2. Giáo dục 1.2.1.3. Quản lý giáo dục 1.2.1.4. Quản lý nhà trường 1.2.2. Kỹ năng sống giáo dục kỹ năng sống 1.2.2.1. Kỹ năng sống Kỹ năng sống là tất cả những kỹ năng cần thiết ... và xã hội. 1.3. Giáo dục kỹ năng sống trong trƣờng TH 1.3.1. Trường tiểu học học sinh tiểu học 1.3.1.1. Vị trí của trường Tiểu học 1.3.1.2. Mục tiêu của giáo dục Tiểu học 1.3.1.3. Đặc...
 • 26
 • 3,251
 • 16
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền trung

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền trung

... kết. 1.2.1.3. Kỹ năng Kỹ năng là khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn. 1.2.1.4. Kỹ năng sống 8 Kỹ năng sống thuộc về kỹ năng mềm và các vấn ñề bổ trợ cho kỹ năng cứng. 1.2.2. ... 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ VĂN TUẤN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN ... quản lý giáo dục, xây dựng Trường Cao ñẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển bền vững, chúng tôi chọn ñề tài: Biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên...
 • 13
 • 1,394
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua dạy tiếng việtmot so bien phap giao duc ky nang song cho hoc sinh lop 3một số biện pháp giáo dục kỹ năng sông cho học sinh mầm nonbiện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáobiện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻmot so bien phap giao duc ky nang song cho tre mam nonmột số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho hoc sinh lóp 4 qua mon tập docbiện pháp chỉ đạo việc lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường trung học cơ sở tân hà – xã tân hà – huyện tân châu – tỉnh tây ninhskkn một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinhđề tài các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua các hoạt động độibiện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộcbiện pháp giáo dục kỹ năng sốngphương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻphương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonluận vănbiện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trƣờng tiểu học quận liên chiểu thành phố đà nẵng potBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ