1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ thành bio

... iot/g dầu. SV (saponification value): Chỉ số xà phòng, mgKOH/g dầu. 1.3.3 Giới thiệu về dầu ăn phế thải mỡ Dầu ăn phế thải - Khái niệm về dầu ăn thải :Dầu ăn phế thải chính là cặn dầu thực ... nguồn nguyên liệu khác nhau như dầu cọ, dầu dừa, dầu bông, dầu hạt cải, dầu nành, dầu hạt cao su, dầu ăn thải, mỡ cá, ...sử dụng xúc tác bazơ đồng thể và bước đầu nghiên cứu với xúc tác bazơ dị thể, ... Theo các tiêu chí trên thì nguồn nguyên liệu chủ yếu được nghiên cứu ở nước ta hiện nay là dầu hạt cao su, dầu thông, dầu hạt cải, mỡ tra, basa,…. Gần đây nguồn nguyên liệu dầu ăn phế thải...
 • 90
 • 1,800
 • 25
Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ thành bio

... trung hòaMỡ c Dầu thảiCác điều kiện xử lý tối ưu 3. Đã tổng hợp được biodisel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác MgSiO3 với hiệu suất cao nhất là 64,5% trong các điều kiện sau: 100ml dầu thải, ... C = mbio . Cbio/Mbio/{mdầu/(Mdầu . 3) }.•Trong đó:• mbio, mdầu: khối lượng sản phẩm và khối lượng nguyên liệu, gam.• Cbio : hàm lượng biodiesel có trong sản phẩm.• Mbio , Mdầu: khối lượng ... ninh lương thực: dầu ăn phế thải mỡ basa .Dầu thực vậtMỡ động vậtGiới thiệu chungCác loại xúc tác được sử dụng: Xúc tác đồng thể Xúc tác dị thểVí dụ: Na2SiO3, CaSiO3, MgO hoạt hóa bằng NaOH…Ví...
 • 45
 • 914
 • 17
Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn thải thành nhiên liệu lỏng bằng phương pháp cracking xúc tác

Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn thải thành nhiên liệu lỏng bằng phương pháp cracking xúc tác

... [78,871.11): - Cách 1 (A): phng pháp t tp hp. Trong dung dch, các cht HBM tp hp thành các mixen hình tròn, các tin cht vô c kt hp vi các mixen này sau ó ngng t, ... 9]. Bảng 1.5. Một số tính chất mỡ động vật thải Đặc điểm Mỡ gia súc Mỡ lợn Mỡ gà  1,07 0,63 0,56  45,3 ...    [126]. 1.1.4.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu mỡ động thực vật tại Việt Nam quan...
 • 111
 • 352
 • 0
Nghiên cứu chuyển hóa cellulose từ vỏ quả sầu riêng thành carboxy methyl cellulose

Nghiên cứu chuyển hóa cellulose từ vỏ quả sầu riêng thành carboxy methyl cellulose

... chọn ñề tài: Nghiên cứu chuyển hóa Cellullose từ vỏ quả sầu riêng thành Carboxy methyl cellulose” nhằm sử dụng nguồn nguyên liệu phế thải của nông nghiệp ñể chuyển hóa chúng thành sản phẩm ... TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng: Vỏ quả sầu riêng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Quy mô phòng thí nghiệm. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Nghiên cứu lý thuyết 4.2. Nghiên cứu thực nghiệm ... PHẠM HƯƠNG UYÊN NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA CELLULOSE TỪ VỎ QUẢ SẦU RIÊNG THÀNH CARBOXY METHYL CELLULOSE Chuyên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 60 44 27 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC...
 • 13
 • 598
 • 0
Nghiên cứu: Chuyển hoá nh3 trong bể ươm tôm giống thành no3- nhờ nitrosomonas và nitrobacter cố định trên giá thể bc nhằm nâng cao năng suất thu hoạch

Nghiên cứu: Chuyển hoá nh3 trong bể ươm tôm giống thành no3- nhờ nitrosomonas và nitrobacter cố định trên giá thể bc nhằm nâng cao năng suất thu hoạch

... (nitrition) chuyển NH4+ thành nitrite (NO2-) và giai đoạn nitrate hoá (nitration) từ nitrite thành nitrate (NO3-). Chuyển NH4+ thành NO2- Nhóm vi khuẩn chuyển ammonium thành nitrite ... nhiều nghiên cứu cho thấy các chủng vi CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 27 khuẩn tự dưỡng có thể thích nghi được ở cả giá trị pH rất thấp như 3-4 hoặc giá trị pH rất cao 11-12. Trong các ... vận chuyển điện tử ở vi khuẩn nitrite hoá thực chất là chuyển e- từ quá trình oxi hoá ammonia qua các chất chuyển điện tử và tổng hợp nên ATP. 23 Hình 29. Con đường vận chuyển...
 • 61
 • 1,733
 • 13
Nghiên cứu chuyển hóa Carrageenan

Nghiên cứu chuyển hóa Carrageenan

... 411Tạp chí Hóa học, T. 43 (4), Tr. 411 - 415, 2005 Nghiên cứu chuyển hóa -Carrageenan thành -Carrageenan Phần I - Tối u hóa cấu trúc của Carrageenan bằng phần mềm tính toán hóa học Hyper ... thấy đợc khi so sánh độ chuyển dịch hóa học của các loại carrageenan thờng gặp trong tự nhiên [7, 8]. Iii - Nguyên liệu v% ph,ơng pháp nghiên cứu 1. Nguyên liệu cho nghiên cứu Carrageenan-sản phẩm ... -carrageenan (35% sulfat). Nghiên cứu cấu trúc của carrageenan bằng phơng pháp cộng hởng từ hạt nhân cho thấy rằng nhóm sulfat ảnh hởng rất lớn tới các giá trị dịch chuyển hóa học của các vị trí cacbon...
 • 5
 • 522
 • 5
Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải đô thị thành phố Hà Nội dựa trên quan điểm kinh tế môi trường

Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải đô thị thành phố Hà Nội dựa trên quan điểm kinh tế môi trường

... nóng ẩm. Ngoài các loại thức ăn thừa từ gia đình, còn có thức ăn d thừa từ các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ- Rác thải đờng phố : là các rác thải thành phần chủ yếu ... nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế, chất thải sinh hoạt Chất thải sinh hoạt th ờng đợc gọi là rác thải. Rác thải sinh hoạt là các rác thải liên quan đến hoạt động của con ngời ở các khu ... rác thảiCuộc sống của con ngời luôn tạo ra rác thải, từ các hoạt động ăn uống hàng ngày cũng nh trong các sinh hoạt bình thờng sử dụng các vật dụng. Khi dân số tăng cao, lợng rác thải ra cũng tăng...
 • 72
 • 647
 • 3
Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải đô thị thành phố Hà Nội trên quan điểm kinh tế môi trường hướng tới phát triển bền vững

Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải đô thị thành phố Hà Nội trên quan điểm kinh tế môi trường hướng tới phát triển bền vững

... nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế, chất thải sinh hoạt Chất thải sinh hoạt th ờng đợc gọi là rác thải. Rác thải sinh hoạt là các rác thải liên quan đến hoạt động của con ngời ở các khu ... thời tiết nóng ẩm. Ngoài các loại thức ăn thừa từ gia đình, còn có thức ăn d thừa từ các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ- Rác thải đờng phố : có thành phần chủ yếu là lá ... con ngời luôn tạo ra rác thải, từ các hoạt động ăn uống hàng ngày cũng nh trong các sinh hoạt bình thờng sử dụng các vật dụng. Khi dân số tăng cao, lợng rác thải ra cũng tăng lên ngày càng nhiều...
 • 71
 • 604
 • 1
TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN HỆ XÚC TÁC DỊ THỂx

TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN HỆ XÚC TÁC DỊ THỂx

... xúc tác KI/ γ - Al 2 O 3 3. Tổng hợp biodiesel 2. Thực nghiệm 2.1. Xử lý nguyên liệu dầu ăn phế thải. Nguyên liệu dầu ăn phế thải được xử lý qua các giai đoạn sau: lắng, lọc, tách axit ... TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN HỆ XÚC TÁC DỊ THỂ KI/ γ - Al 2 O 3 1.Tổng quan quá trình tổng hợp biodiesel 1. Xử lý nguyên liệu dầu ăn thải 2. Điều chế xúc ... lượng chất hoạt hóa (% KI) 0 10 20 30 40 50 Độ chuyển hóa (%) 2.2.2. Tỉ lệ metanol /dầu ( theo thể tích ) Tỉ lệ thể tích metanol /dầu 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Độ chuyển hóa, % 2.2.3. Nhiệt...
 • 5
 • 895
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: tính chất hóa lý của dầu ăn phế thảithành phần dầu ăn phế thảinghiên cứu chuyển hóa saccharose thành fos và tinh sạch fos bằng phương pháp lọc nanotổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thảiưu điểm và nhược điểm của dầu ăn phế thảinghiên cứu chuyển hóa 2 4 d và dnp bằng tác nhân sắt kim loại và hệ sắt kim loại kết hợp muối amoni pesunfatnghiên cứu chuyển hóa 2 4 d và dnp bằng tác nhân sắt kim loạinghiên cứu chuyển hóa 2 4 d và dnp bằng tác nhân sắt kim loại kết hợp với muối amoni pesunfatnghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người để điều trị vết thương bỏng nhiệt thực nghiệmbước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hànghiên cứu ghép tế bào gan phôi thai người để điều trị một số bệnh gan chuyên hóa di truyền ở trẻ emnghiên cứu văn hóa người tháinghiên cứu khả thi dự án đầu tưđồ án nghiên cứu chuyên đềđồ án nghiên cứu chuyên đề kiến trúcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam