Bài giảng Bài 18 Xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Bài giảng Bài 18 Xây dựng phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Bài giảng Bài 18 Xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X - XV
... thế kỷ thứ X XV có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế? BÀI 18 CÔNG CUỘC X Y DỰNG CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X XV TRONG ... sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X XV ?2. Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp thương nghiệp thời lý, Trần, Lê ?3. Sự phân hoá x hội ở thế kỉ XIV ... thành lập Vương triều Hồ vào năm 1400 thay thế nhà Trần. •Hãy nêu sự phát triển nội thương ngoại thương từ thế kỉ X đến thế kỉ XV ? CỦNG CỐ 1. Niên đại vương triều tổ chức đắp...
 • 30
 • 2,049
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV
... trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn.C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh ... Sơ.Câu 2: Để phát triển nông nghiệp, các triều đậi đều quan tâm đến việc này. Hãy điền tiếp vào ô trống: Ê Câu 3: Tình hình chính trị kinh tế nước ta ở các thế kỉ X- XV như thế nào?A. ... Em hãy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời?Em đánh giá như thế nào về thương...
 • 9
 • 2,315
 • 15

BÀI 34( NC):Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc (X-XV)

BÀI 34( NC):Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc (X-XV)
... bá vào nước ta.được truyền bá vào nước ta. - - Từ thế kỷ x- xv Từ thế kỷ x- xv : đất nước độc lập, đạo nho, đạo : đất nước độc lập, đạo nho, đạo giáo đặc biệt là đạo phật có điều kiện phát triển giáo ... Mông –Nguyên 1258.1285,128 7-1 288Khởi nghĩa Lam Sơn(Chống quân Minh) 1 41 8- 1427Từ thế kỉ X- XV 1.TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO,TÍN NGƯỠNG.1.TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO,TÍN NGƯỠNG. - - Từ thời Bắc thuộcTừ thời ... dục:-Chữ Hán trở thành chữ viết chính thức-Chữ Hán trở thành chữ viết chính thức - - Văn miếuVăn miếu-Quốc tử Giám là Trường đại học -Quốc tử Giám là Trường đại học đầu tiên được x y dựng đầu...
 • 20
 • 482
 • 0

Xây dựng phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng Giải pháp

Xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng và Giải pháp
... tăng trởng phát triển kinh tế. Nhìn vào sự phát triển kinh tế của loài ngời, có thể phân biệt 3 giai đoạn phát triển của lực lợng sản xuất x hội: - Giai đoạn đầu, lực lợng sản xuất x hội dựa ... một nền kinh tế mới, nền kinh tế tri thức (Knowledge Based Economy hay Knowledge Economy). Xu hớng chung trong sự phát triển kinh tế của các n-ớc trên thế giới là phát triển kinh tế tri thức. ... cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XX. Thích ứng với lực lợng sản xuất này là nền kinh tế thị trờng dựa vào khai thác tài nguyên làm nguồn lực chủ yếu. - Giai đoạn thứ ba, lực lợng sản xuất x ...
 • 17
 • 823
 • 3

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ
... phần được phân công.Ban tổ chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ x y dựng kế hoạch quỹ lương, x y dựng hoàn thiện các định mức lao động, đơn giá ... công trình với quy mô vừa nhỏ, những công trình x y dựng dân dụng, nhà ở. Bắt đầu từ năm 2000 công ty đă nhận x y dựng những công trình thuỷ điện, các công trình x y dựng có quy mô tương đối ... thấp chi phí giá thành sản phẩm x y dựng. Qua đó, đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu của quản trị doanh nghiệp x y dựng. 2.1.2 Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ...
 • 67
 • 299
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
... yêu cầu phát triển của đất nước.2. Thực trạng của quá trình x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.2.1. Quan điểm của Đảng về x y dựng phát triển kinh tế thị ... quá trình x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.2.2. Những thành tưu hạn chế của quá trình x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ... của sự x y dựng phát triển kinh tế thị trường.Nền kinh tế nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa x hội còn mang nặng tính tự túc, tự cấp. Vì vậy, sản xuất hàng hoá phát triển...
 • 19
 • 681
 • 0

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế
... nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình x y dựng phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng nhà nước ... được chỗ ở việc làm ổn định đã lấn chiếm đất công tạo thành các x m liều x m bụi , nhà ổ chuột với điều kiện môi trường rất kém mất vệ sinh Do quá trình x y dựng phát triển kinh tế hiện nay ... chiến lược phát triển chung về kinh tế x hội trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất có...
 • 10
 • 469
 • 2

Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
... các quan hệ kinh tế, tạo lập cơ sở kinh tế cho các quy luật kinh tế của kinh tế thị trường phát huy tác dụng một cách đầy đủ, phát triển kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế thế giới với ... là: - Phát triển cơ cấu kinh tế mở nhằm hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân. Đây là giải pháp mang tinh thời đại. Dựa trên lợi thế so sánh chủ quyền nước ta. - Hoàn thiện phát triển kinh tế ... sản xuất phát triển có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên chuyển sang nền kinh tế sản xuát hàng hoá. Nền kinh tế hàng hoá phát triển cang mạnh mẽ đến...
 • 20
 • 313
 • 0

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế  xã hội ở quảng bình hiện nay
... mang mã số KX.07 “Con người là mục tiêu động lực của phát triển kinh tế - x hội” (giai đoạn 1991 - 1995); chương trình khoa học x hội mã số KHXH - 04 Phát triển văn hoá, x y dựng con người ... tế - x hội ở Quảng Bình đi lên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cấp bách.Với ý nghĩa đó, tôi chọn: “Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình x y dựng phát triển kinh tế - ... 39/2005/NQ-HĐND ngày 9/12/2005 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - x hội 5 năm 2006 - 2010. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai các giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -...
 • 86
 • 1,927
 • 6

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
... phương hướng x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.2.3.1. Quan điểm của Đảng ta về việc x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.Đại hội lần thứ IX ... x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta trong giai đoạn hiện nay. X y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự lựa chọn sáng tạo của Đảng ... bảo vệ phát triển TBCN thì kinh tế thị trường định hướng XHCN lại lấy lợi ích phúc lợi toàn dân làm mục tiêu; phát triển kinh tế thị trường để phát triển lực lượng sản xuất, x y dựng cơ...
 • 21
 • 672
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và phát triển kinh tế thị trườngxây dựng và phát triển kinh tế biển hải đảoquan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện nayxây dựng và phát triển kinh tế biểncông cuộc xây dựng và phát triển kinh tếcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxvcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violettiểu luận mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa – xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữa xây dựng với bảo vệ tổ quốc xhcnxây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay với việc phát huy nhân tố con ngườithực trạng của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta trong giai đoạn hiện nayđiểm và phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcnđiểm của đảng ta về việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcngiải pháp xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn của nước ta trong giai đoạn hiện naytư tưởng về xây dựng và phát triển kinh tếbài 20 xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ xxvBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP