1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba và một số thành phần khác

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản quả chuối từ sáp carnauba một số thành phần khác

... VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM BẢO QUẢN QUẢ CHUỐI TỪ SÁP CARNAUBA VÀ MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC ... CP-04 CP-01 51 4.2 Sự biến ñổi cường ñộ hô hấp của quả chuối ñược bảo quản bằng chế phẩm tạo màng CP-04 CP-01 52 4.3 Sự biến ñổi ñộ sáng vỏ quả (L) ñược bảo quản bằng chế phẩm tạo màng ... CP-04 CP-01 53 4.4 Sự biến ñổi màu sắc vỏ quả (b) ñược bảo quản bằng chế phẩm tạo màng CP-04 CP-01 53 4.5 Sự biến ñổi hàm lượng chất khô tổng số của quả chuối ñược bảo quản bằng chế phẩm...
 • 132
 • 845
 • 4
Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 1

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 1

... 1.1.2.4. Trong bảo quản chế biến thực phẩm Trong bảo quản chế biến thực phẩm vi khuẩn lactic được sử dụng để làm dưa chua, làm chua quả mà không làm mất màu tự nhiên của quả. Dùng trong ... gia tạo cấu trúc, enzyme, chất mùi các thành phần khác, chuyển chúng thành dạng bột nhằm cải thiện khả năng bền nhiệt thời gian bảo quản của sản phẩm. Khác với những kó thuật kể trên, ... mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy L. acidophilus L.casei hiệu quả trong việc chống sự nhiễm khuẩn của Salmonella Shigella, các sản phẩm sữa acidophilus khẳng đònh tính hiệu quả trong...
 • 24
 • 2,946
 • 35
Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 2

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 2

... Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp ‐ 24 ‐   CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp ... xử lý số liệu - Phần mềm Excel. - Phần mềm R. Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp ‐ 27 ‐   2.2. Phương pháp nghiên cứu  Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu Chương ... phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp ‐ 39 ‐   Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp ‐ 40 ‐   Trong đó: 9 Kiểm đònh ý nghóa của các hệ số trong...
 • 19
 • 2,074
 • 37
Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 3

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 3

... ngắn. Chương 3: Kết quả bàn luận Luận văn tốt nghiệp ‐ 42 ‐   CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Chương 3: Kết quả bàn luận Luận văn tốt nghiệp ‐ 61 ‐   ... L.acidophilus Chương 3: Kết quả bàn luận Luận văn tốt nghiệp ‐ 62 ‐   Chương 3: Kết quả bàn luận Luận văn tốt nghiệp ‐ 44 ‐   3.2. Các đặc tính sinh lý sinh hoá của L.acidophilus ... đầu từ giờ thứ 14 – 16. Như vậy dựa vào đường cong tăng trưởng ta có thể thu sinh khối bắt đầu từ giờ thứ 15. Chương 3: Kết quả bàn luận Luận văn tốt nghiệp ‐ 55 ‐  Bảng 3.2: Bố trí và...
 • 21
 • 1,892
 • 28
Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 4

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 4

... Chương 4: Kết luận kiến nghò Luận văn tốt nghiệp ‐  61 ‐   CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...
 • 2
 • 718
 • 22
Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

... che sáng tạo thành 16 công thức bảo quản. Đối chứng là không dùng chất bảo quản khảo sát trong cùng điều kiện nhƣ trên. Bảng 3.1: Các công thức bảo quản chế phẩm neem Chất Chế độ bảo quản ... chất bảo quản (BHT 3 5%, dầu mè 3 5%) kết hợp với 2 chế độ ánh sáng (sáng che sáng) 2 chế độ nhiệt độ (phòng lạnh 50C). Hiệu lực của chế phẩm đƣợc đánh giá sau 2, 4 8 tuần bảo ... của chế phẩm bảo quản 58 ở nhiệt độ phòng – sáng Đồ thị 4.2 Hiệu lực gây chết ngài gạo của chế phẩm bảo quản ở 59 nhiệt độ phòng – che sáng Đồ thị 4.3 Hiệu lực gây chết ngài gạo của chế phẩm...
 • 103
 • 500
 • 3
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão  hải phòng

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất phẩm chất vải thiều tại an lão hải phòng

... hợp nghiên cứu bảo quản chế biến quả vải thiều, Thông tin khoa học kỹ thuật Rau Hoa Quả, ( Số 2 tháng 6/1997). 7942. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền nam ( 2003), Kết quả nghiên ... đậu quả Số quả/ chùm sau đậu quả 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày Số quả đậu trớc thu hoạch Công thức Số quả ban đầu/chùm Số qủa% so với Đ/c Số qủa% so với Đ/c Số qủa % so với Đ/c Số ... nên phẩm chất quả vải bị giảm đã ảnh hởng đến hiệu quả kinh tế. Vì vậy, để tăng tỷ lệ đậu quả, rải vụ thu hoạch vải nâng cao phẩm chất quả vải, việc tiến hành nghiên cứu ảnh hởng của một số...
 • 89
 • 625
 • 2
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN CHẾ PHẨM NEEM (Azadirachta indica A.juss) DẠNG VIÊN NÉN ĐỂ PHÕNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI KHO ppt

... của các chế phẩm 49 neem bảo quản với BHT 3% Bảng 4.4 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 50 BHT 3% so với ban đầu Bảng 4.5 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 51 bảo quản với ... Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 52 BHT 5% so với ban đầu Bảng 4.7 Hiệu lực gây chết ngài gạo của các chế phẩm neem 53 bảo quản với dầu mè 3% Bảng 4.8 % Hiệu lực của chế phẩm bảo quản với 54 ... cần có một quá trình nghiên cứu lâu dài. Do giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ bƣớc đầu khảo sát một số chất bảo quản đƣợc phép sử dụng trong thực phẩm kết hợp với một vài chế độ bảo quản...
 • 103
 • 485
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo chế phẩm lactobacillus acidophilusbƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khotài liệu luận văn nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý nƣớc thải tại khu công nghiệp tịnh phong tỉnh quảng ngãi giai đoạn 2012 2020 pptxnghiên cứu trồng chế biến bảo quản và sử dụng cỏ stylosanthes guianensit ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượngnghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học pha etanol và một số hợp chất có nguồn gốc dầu thực vậtnghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007luận văn nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng zns cu aĺluận văn nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm nước linh chi đóng chailuận văn nghiên cứu lịch sử báo chí thế giớiluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộluan van nghien cuu ve cac bien phap bao dam thi hanh anluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonluận văn nghiên cứu nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm gốm phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninhluận văn nghiên cứu nhân giống các dòng bạch đàn lai ue35 và ue56 giữa eucaliptus urophylla và e exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàoluận văn nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè nguyên liệu của công ty chè sông lô tuyên quangBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP