Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... được những thông tin số liệu cụ thể về một số chỉ tiêu sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản đàn cái nội nuôi tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn. Đây là cơ sở cho ... 2010 những năm tiếp theo. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " ;Nghiên cứu đặc điểm sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn cái ... điều tra 56 sinh sản tại 3 đàn cái nội tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn. - Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất sinh sản của đàn nội. 1.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn...
 • 80
 • 735
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển liên kết nhóm tín dụng tiết kiệm của hội phụ nữ với ngân hàng chính sách xã hội tại huyện KRông nô, tỉnh đắk nông

Luận văn nghiên cứu phát triển liên kết nhóm tín dụng  tiết kiệm của hội phụ nữ với ngân hàng chính sách xã hội tại huyện KRông nô, tỉnh đắk nông
... lời sinh hoạt thường xuyên 19,8% thỉnh thoảng sinh hoạt nhóm. Bảng 16: Tình hình sinh hoạt nhóm Buôn chóah ðăk Sor Nâm Ndir Nam xuân Toàn huyện Số hộ 24.0 46.0 67.0 63.0 200.0 Không sinh ... ñược bàn giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vì vậy nghiên cứu này chỉ nêu một kênh liên kết nhưng không ñi sâu nghiên cứu nội dung phát triển liên kết của NHNo&PTNT. Ngân hàng Chính ... viên TT Xã Số nhóm Tổng số Dự án HPN 1 Buôn Chóah 21 186 186 2 Dak Mâm 29 457 121 336 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ………………………93 Số thành viên...
 • 144
 • 602
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu thành phần hóa học xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam doc

Luận văn:Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam doc
. - 26 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Qua triển khai các nội dung nghiên cứu, chúng tôi ñã thu ñược một số kết quả sau: Bằng phương pháp ngâm chiết. phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bằng dung môi n-Hexan, cloroform, metanol. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu lí thuyết Phương pháp nghiên cứu các hợp...
 • 13
 • 636
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá song chuột (cromileptes altivelis valencienes 1828) nuôi tại cát bà hải phòng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá song chuột (cromileptes altivelis valencienes 1828) nuôi tại cát bà hải phòng
... 1828). Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học sinh sản của cá song chuột cụ thể như sau: * Nghiên cứu về nuôi vỗ thành thục * Nghiên cứu về tuổi, kích cỡ tham gia sinh sản ... H: Giai ñoạn 9 2.4. Một số nghiên cứu về sự phát triển phôi cá song Một số công trình ñã nghiên cứu mô tả các giai ñoạn phát triển phôi sớm ấu trùng của một số loài cá song. Thời gian ... Trong chương trình phát triển giống thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I ñã ñược giao nhiệm vụ nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học sinh sản công nghệ sản xuất giống nhân tạo 5 loài cá biển,...
 • 69
 • 836
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) tuyển chọn các giống khế có triển vọng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng
... lá có thể thuộc nhóm 1 (khế chua). 3.4. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trởng phát triển của cây khế 3.4.1. Một số đặc điểm phân cành sinh trởng của các giống khế Cấu trúc phân cành ... đã nghiên cứu, khảo sát đánh giá quần thể cây khế thực sinh tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam. Vật liệu nghiên cứu gồm 2 quần thể mẫu giống khế thực sinh đợc nhân giống bằng phơng pháp ... Đặc điểm chính Đặc điểm phụ Ký hiệu Số lá chét/lá kép<12 lá X1 Phiến lá chét trên cong xuống Số lá chét/lá kép>12 lá X2 Số lá chét/lá kép<12 lá L1 Phiến lá chét trên cong lên Số...
 • 159
 • 895
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam
... một số tổ hợp dễ nhiễm sâu bệnh đặc biệt là bệnh bạc lá bệnh khô vằn, chất lợng gạo cha phù hợp với thị hiếu của ngời Việt Nam. Nhằm khắc phục những nhợc điểm trên, các cơ quan nghiên cứu ... chọn tạo tại Việt Nam 1.2. Mục đích Đánh giá đặc điểm nông sinh học khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng R trên các tính trạng số lợng, đặc tính nông sinh học năng suất ... nhiệt độ (T) để đánh giá: theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Gấm (2003) [6] Trần Văn Quang (2003) [26], P đợc thiết lập sao cho có một thông số cho kết quả hữu dục một thông số...
 • 96
 • 518
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep đánh giá đa dạng di truyền n

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n
... nước ta cần tìm ra biện pháp ñể khắc phục. Như chúng ta ñã biết, nguồn gen cây hoa lily trên thế giới rất ña dạng phong phú, ở nước ta các nhà khoa học ñã tìm thấy một số loài hoa lily rất ... hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña dạng di truyền nguồn gen chi Lilium” 1.2. Mục ñích yêu ... ñích Khảo sát sinh trưởng của hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña dạng di truyền nguồn gen hoa lily nhằm cung cấp một số dẫn liệu cơ bản về ñặc tính nông sinh học phân tử phục vụ công...
 • 118
 • 574
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca
... trên đất bạc màu trồng đậu tơng hè lúa hè thu của tỉnh Bắc Giang. 1.2.2. Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm sinh trởng, phát triển của một số giống lúa ngắn ngày cấy trong vụ mùa muộn tại tỉnh ... 844.4. Kết quả sản xuất thử một số giống có triển vọng 4.4.1. Kết quả sản xuất thử giống lúa VL20 tại huyện Lạng Giang Bắc Giang Lạng Giang là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, vụ ... KH Nông nghiệp, số 6. 9211. Lê Văn Dũng (1996), Khảo sát nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học, chỉ tiêu chất lợng của một số giống lúa ở vùng đất bạc màu Hà Bắc, Luận văn thạc sĩ nông...
 • 99
 • 805
 • 2

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r
... ký chủ của bọ nhảy. 3.3.2. Phơng pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh vật học sinh thái học của bọ nhảy Phyllotreta striolata 3.3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái Quan sát, mô tả, ... Dựa vào kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng chống bọ nhảy Phyllotreta striolata Fabricius hại rau họ hoa thập tự vụ Đông xuân 2003 - 2004 từ đó đề xuất biện ... thành cái theo dõi (con) -Số trứng đẻ trung bình trong một ngày của một con cái: số trứng đẻ của các cá thể cái thí nghiệm trong ngày/quả Số trứng đẻ TB/ 1 ngày/ =Tổng số cá thể cái theo...
 • 71
 • 766
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học biện pháp phòng chống bọ trĩ (physothrips setiventris bagnall) hại chè trong vụ xuân 2008 tại phú hộ, phú thọ

[Luận văn]nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng chống bọ trĩ (physothrips setiventris bagnall) hại chè trong vụ xuân 2008 tại phú hộ, phú thọ
... hưởng của biện pháp hái chè. Biện pháp hái chè là biện pháp cơ giới rất có hiệu quả dễ áp dụng trong sản xuất thâm canh chè, chúng tôi ñã tiến hành biện pháp hái chè theo lứa ñiều tra ... thi k cao ủim ca b tr. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – HÀ NỘI NGUYỄN THÁI SƠN NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH HỌC, SINH THÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỌ TRĨ (Physothrips ... hợp dịch hại cây chè tại xã Phú Hộ, Phú Thọ. 2.2.2. Yêu cầu - Xác ñịnh thành phần bọ trĩ thiên ñịch của chúng trên búp chè. - Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của bọ trĩ...
 • 92
 • 690
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciđặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triều 59luận văn nghiên cứu đặc điểm bộ cánh tơnghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lymphô phần phụ nhãn cầuđặc điểm sinh trưởng của đàn bò cái tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triềuưu điểm hạn chế và biện pháp khắc phục khi sử dụng thuốc trừ sâu btNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ