1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan

Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan

Bài soạn Bo de Su 9 ki II chuan

... nào?A -9- 3- 194 3 B. 9- 3- 194 4C. 9- 3- 194 5 D. 9- 3- 194 6Câu4(0,5điểm)Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nớc Việt NamDân chủ cộng hoàđrọc tiến hành vào ngày nào?A. 9- 2- 194 5 B. 20 -9- 194 5C. ... vào thời gian:A- Tháng 7/ 197 7 B- Tháng 8/ 199 7C- Tháng 9/ 198 9 D- Tháng 9/ 197 7Phần II Tự luận ( 7 điểm):Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/ 193 0 diễn ra nh thế nào? Có ý nghĩa quan trọng ... 8/ 199 7C- Tháng 9/ 198 9 D- Tháng 9/ 197 7Phần II Tự luận ( 7 điểm): Câu 1(4điểm): Trình bày diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên PhủCâu 23điểm): Nội dung chủ yếu của hiệp định Giơnevơ ( 195 4)...
 • 23
 • 372
 • 0
Bài soạn Vật lý 9 kì II

Bài soạn Vật lý 9 II

... thế. Luyện tập thêm về một số ki n thức cụ thể. II Chuẩn bị: Các câu hỏi phần tự ki m tra.III Các b ớc tiến hành ôn tập .A Học sinh trả lời các câu hỏi phần tự ki m tra, Giáo viên sửa chữa ... ứng dụng về quang hình học. II Chuẩn bị : Dụng cụ minh họa cho bài tập 1.III Các b ớc tiến hành dạy học trên lớp :HS: Đọc bài tập 1: các nhóm đọc phần gợi ý bài tập 1.H: Trớc khi đổ nớc ... và độ cao của ảnh.III - Đáp án Câu 1 (5Đ)A 2 B 1 C 5 D 3 E 7 G 4 H 6 I 10 K 8 L 9 Câu 2 (1,5đ ): a- ( Khi tia sáng truyền từ môi trờng trong su t này sang môi trờng trong su t khác bị gãy khúc...
 • 65
 • 412
 • 0
Bài soạn kt 1T LÍ 9 KÌ II

Bài soạn kt 1T LÍ 9 II

... ĐỀ KI M TRA MỘT TIẾTLớp: VẬT LÝ 9 - KỲ 2I/ Trắc nghiệm:6 điểm (Hãy chọn đáp án đúng rồi điền vào giấy làm bài theo mẫu sau)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Phương ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... Làm bằng một chất trong su t D. Có một mặt phẳng và mặt còn lại là mặt cầu lõmCâu 11: Để truyền đi cùng một công su t điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công su t haophí vì toả nhiệt ... năng đi xa nếu tăng hiệu điện thế lên 10 lần thì công su t haophí sẽ:A. Tăng 10 lần B. Giảm 10 lần C. Giảm 100 lần D. Tăng 100 lầnCâu 9: Chiếu một tia sáng song song với trục chính tới TKPK...
 • 2
 • 307
 • 0
Bài soạn kt 1T LÍ 9 KÌ II

Bài soạn kt 1T LÍ 9 II

... ĐỀ KI M TRA MỘT TIẾTLớp: VẬT LÝ 9 - KỲ 2I/ Trắc nghiệm:6 điểm (Hãy chọn đáp án đúng rồi điền vào giấy làm bài theo mẫu sau)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Phương ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... Làm bằng một chất trong su t D. Có một mặt phẳng và mặt còn lại là mặt cầu lõmCâu 11: Để truyền đi cùng một công su t điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công su t hao phí vì toả nhiệt ... năng đi xa nếu tăng hiệu điện thế lên 10 lần thì công su t hao phí sẽ:A. Tăng 10 lần B. Giảm 10 lần C. Giảm 100 lần D. Tăng 100 lầnCâu 9: Chiếu một tia sáng song song với trục chính tới TKPK...
 • 2
 • 276
 • 0
Bài soạn BỘ ĐỀ& ĐÁP ÁN LÝ 9 KÌ I(tự luận)

Bài soạn BỘ ĐỀ& ĐÁP ÁN LÝ 9 I(tự luận)

... cương ôn tập kì I Câu 11. Việc sử dụng tiết ki m điện năng có những lợi ích gì ? Nêu các biện pháp tiết ki mđiện năng ?Trả Lời: Việc sử dụng tiết ki m điện năng có những lợi ích sau :- Giảm ... năng tiết ki m cho sản xuất.- Giành phần điện năng tiết ki m cho xuất khẩu tăng thu nhập cho Đất nước.- Giảm xây dựng các nhà máy điện góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.*Để tiết ki m điện ... điện trở su t (Ωm). l là chiều dài của dây dẫn (m)S là tiết diện của dây dẫn (m2).Câu 6. Viết các công thức tính công su t điện và nêu đơn vị của nó ?Trả Lời: Công thức tính công su t điện...
 • 11
 • 444
 • 2
Bài soạn BỘ ĐỀ THI HSG SỬ 9 2010-2011 + ĐÁP ÁN

Bài soạn BỘ ĐỀ THI HSG SỬ 9 2010-2011 + ĐÁP ÁN

... điểmCÂUÝ NỘI DUNG KI N THỨC CẦN ĐẠT ĐIỂM- 7/ 199 2: Việt Nam, Lào ra nhập hiệp ước Bali- 7/ 199 5: Việt Nam là thành viên thứ 7 của ASEAN 0,5- 9/ 199 7: Lào, Myanma gia nhập ASEAN- 4/ 199 9: Campuchia ... là:A- Hội nghị TW lần thứ VI ( 11/ 193 9 ).B- Hội nghị TW lần thứ VII ( 11/ 194 0 ).C- Hội nghị TW lần thứ VIII ( 8/ 194 1 ).D- Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào ( 13/8/ 194 5 ) .B/ PHẦN TỪ LUẬN:Câu 2 ... QuốcD- Liên Xô3. Việt Nam ra nhập ASEAN vào thời gian:A- Tháng 8 - 196 7B - Tháng 2 - 197 6C- Tháng 7 - 199 5D- Tháng 9 - 199 7.4- Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa :A-...
 • 26
 • 627
 • 5
Bài soạn Bo de trac nghiem Anh 9 (cuc hay)

Bài soạn Bo de trac nghiem Anh 9 (cuc hay)

... dangerousness. C. dangerously d. dangerous. 19. Pompeii was completely …. in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius. a. to destroy b. destroy c. destroyed d. destroying . 20. Many people become ... casual 17. ……… have fashion designers done to modernize the ao dai? a. How b. what c. Why 18. The word jeans comes …. A kind of material that was made in Europe . a. in b. at c. from 19. ... 16.c 17.b 18.b 19. b 20.a Test2. 1.c 2.a 3.c 4.a 5.a 6.b 7.b 8.a 9. b 10.a 11.a 12.b 13.a 14.a 15.a 16.c 17.c 18.a 19. c 20.cUnit 9. Test1. 1.c 2.c 3.b 4.a 5.b 6.a 7.b 8.b 9. b 10.b 11.b...
 • 33
 • 1,335
 • 47
Bài soạn Bo de thi HK2 Toan 9 Tp Phan Thiet (11ĐỀ)

Bài soạn Bo de thi HK2 Toan 9 Tp Phan Thiet (11ĐỀ)

... và hệ phương trình sau:a. x2 – 25x + 4 = 0 (1) (m là tham số)b. x4 – 29x2 + 100 = 0c. =−=+7yx917y6x52. Cho hai hàm số: y = – x2 (P) và y = – x – 2 (d1) a. Vẽ (P) và ... luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Tìm m để hiệu hai nghiệm bằngtích của chúng.3. Cho parabol (P): y = ax2 và đường thẳng (d): y = 21x + 3a. Tìm a biết (P) đi qua điểm A(–2 ; 2)b. ... cho A nằmgiữa E và F.a. Chứng minh: D thuộc BC và BCFE là hình thang vuông.b. Chứng minh: DF DE ACAB=c. Gọi H là trung điểm của EF, K là trung điểm của BC. Chứng minh bốn điểm A, H, K, I...
 • 5
 • 544
 • 2
Bài soạn Bo de thi HK2 Toan 8 Tp Phan Thiet (9 ĐỀ)

Bài soạn Bo de thi HK2 Toan 8 Tp Phan Thiet (9 ĐỀ)

... CN tại K, gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CA vàBK. Chứng minh:i. ∆CKB ∽ ∆CAN ii. NB.NA = NC.NKiii. BC2 = BK.BI + CA.CI4. Tính thể tích một hình lập phương bằng 27cm3. Tính diện tích ... các đoạn thẳng BC, ME và BE ii. Từ M kẻ đường thẳng song song với BE cắt CE tại F. Tính thể tích của mộthình lăng trụ đứng có đáy là ∆CMF và chiều cao bằng 10cm. ĐỀ 9 1. Giải các phương trình ... bất phương trình sau:a. 21x)43x(32−=−b.)3x)(1x(x2)1x(2x)3x(2x−+=++−c. 29 7x315x333x351x +++=+++d. 5)3x2(2x41x353x52−+<−+−2. Cho phân thức:...
 • 5
 • 899
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết sử 9 kì iiđề cương ôn tập sử 9 kì iide kiem tra su 9 ki ii co ma tranbai soan mon lich su 9 bai 18đề sử 9 ki 2 kiểm ta 1 tiếtbai tap bo de thi hoc ki 2 tieng anh de 1giao an lich su 9 ki 2 chuanđề thi học kì ii môn sử 9đề thi học kì ii môn lịch sử 9đề thi học kì ii môn lịch sử lớp 9trộn bộ bài soạn môn vật lý 9 học kì 2đề thi học kì ii sử 8 có ma trậnbộ đề thi học kì 2 toán 9đề thi học kì ii toán 9đề thi học kì ii môn toán lớp 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM