1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Tài liệu Bài đặc điểm chung vai trò của thân mềm

... Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích:- Tác hại:II. Vai trò của thân mềm: Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA ... chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích:- Tác hại: Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Các đặc điểm ĐạidiệnNơi ... THÂN MềM + Thân mềm, không phân đốt.- Đặc điểm chung của thân mềm: + Có vỏ đá vôi. + Có khoang áo phát triển. I. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II....
 • 17
 • 631
 • 2
Bai thi GVG Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bai thi GVG Đặc điểm chung vai trò của thân mềm

... ngọtBảng 1: Đặc điểm chung của ngành thân mềm Trò chơi: hái hoa súng22113344551.Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào?1.Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào?2 .Vai trò của ... trồng.II. Vai trò :Tiết 23 :ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM Bài 21: Bài 21:I . Đặc điểm chung : Thời gian050504040303020201010000Hết giờHết giờ4. Loài thân mềm ... loài thân mềm đã học, Em hãy kể tên 5 loài thân mềm đã học, nêu môi trường sống của chúng ? nêu môi trường sống của chúng ? Tiết 23 :ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM...
 • 21
 • 1,038
 • 5
Gián án Bai 21.Tiet 22 Dac diem chung va vai tro cua than mem

Gián án Bai 21.Tiet 22 Dac diem chung va vai tro cua than mem

... Khoang áo5. Đầu Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân 2. ... giảm)tiêu giảm) Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân 2. ... viÖc vÒ nhµ Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân 2....
 • 18
 • 551
 • 2
tiêt 22 đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

tiêt 22 đặc điểm chung vai trò của thân mềm

... nang, mực ống) Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân 2. ... vàng Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung 52311122334454* Cấu tạo chung của đại diện Thân ... giản2. Vai trò của Thân mềm 1. Chân 2. Vỏ 3. ống tiêu hoá 4. Khoang áo 5. Đầu Bài 21 Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc...
 • 25
 • 746
 • 3
Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung vai trò của thân mềm

... NGÀNH THÂNCỦA NGÀNH THÂN MỀMMỀM I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Câu 4Câu 4: : Loài thân mềm có ... Ngành thân mềm có những đặc điểm chung ? Ngành thân mềm có những đặc điểm chung nào?nào?? Vai trò của ngành thân mềm là gì?? Vai trò của ngành thân mềm là gì? II. Vai trò II. Vai trò 1) ... phẩm của loài:sản phẩm của loài:a.a.MựcMựcb.b.SòSòc.c.NghêuNghêud.d.Ốc bưu vàngỐc bưu vàng Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA...
 • 21
 • 592
 • 0
Bài 10-Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang .

Bài 10-Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang .

... Long – SINH HỌC 7 – Bài 10 : ĐẶC ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Bµi 10 :ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦANGÀNH RUỘT KHOANG Các anh chò về nhà nhớ học thuộc bài này rồi đọc trước ... 7 – I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG . Jerry lập lại xem đúng không nhé…I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG :Tuy rất khác nhau về kích thước , hình dạng lối sống nhưng các loài ruột khoang đều có chung 4 đặc điểm : ... Thanh Long – SINH HỌC 7 – Bài 10 : ĐẶC ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Các anh chò ạ ! Tuy cũng là loài vật nhưng Jerry cũng chưa hiểu hết đồng loại của mình . Vì vậy từ hôm...
 • 10
 • 10,616
 • 22
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành phân khớp

... trường Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trßcña ngµnh ch©n khíp Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớpI .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài làm chỗ bám cho cơ. - ... về cấu tạo môi trường sống Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trßcña ngµnh ch©n khípCon nhÖnCon ch©u chÊuCon t«m Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớpI .Đặc điểm chung II. Sự ... ®iÓm chung vai trßcña ngµnh ch©n khípI.§Æc ®iÓm chung II. Sù ®a d¹ng ë ngµnh ch©n khípIII. Vai trß thùc tiÔn Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trßcña ngµnh ch©n khíp Bài 29 đặc điểm chung...
 • 27
 • 1,546
 • 0
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRO CỦA RUỘT KHOANG

BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRO CỦA RUỘT KHOANG

... sứa, hải quỳ, san hô.thuỷ tứcSứaSan hôHải quỳKiểm tra bài củ Bài 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG : - C¬ thĨ ®èi xøng to¶ trßn. -Rt cã d¹ng tói. -Thµnh ... ng­êi.-T¹o ®¸ ngÇm g©y ¶nh h­ëng ®Õn giao th«ng. Bài 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANGI.®Ỉc ®iĨm chung. II .Vai trß: 1. S a d ngự đ ạ :2 .Vai trß?Dùa vµo T.tin Sgk T.39 em h·y cho ... loµi søa lín th­êng ®­ỵc khai th¸c lµm thøc ¨n.… Bài 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANGI.®Ỉc ®iĨm chung. II .Vai trß. *Vai trß cđa ngµnh rt khoang:-Trong tù nhiªn: +T¹o...
 • 20
 • 1,117
 • 0
BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

... Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giáChú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI ... Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giáChú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI ... CHÂN KHỚPIII. VAI TRÒ THỰC TIỄN2. Sự đa dạng về tập tính1. Đa dạng về môi trường sốngBÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH...
 • 13
 • 1,721
 • 5
bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

... học ở nhà: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk -Chuẩn bị bài: ”con tôm sông” -Mẫu vật : tôm sống nuôi trong chậu thủy tinh Lớp 7 Bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm I/Mục tiêu1. ... tiêu1. Kiến thức - nhận biết được sự đa dạng của ngành thân mềm về cấu tạo lối sống- Trình bày được đặc điểm chung ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm 2. Kỹ năng- Rèn luyện kĩ năng quan ... sống)Tuy nhiên thân mêm có 1 vài điểm chung 3. Nội dunghoạt động gv Hoạt động hs Nội dunghoạt động 1: xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm - Y/c: hs đọc thông tin quan sát H21,H19.1....
 • 4
 • 7,729
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tiet 22 dac diem chung va vai tro cua than memsinh học 7 bài đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhgiai bai tap sinh hoc 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nghanh ruot khoangsinh hoc lop 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nghanh ruot khoangsinh hoc lop 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nganh ruot khoangbài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềmbài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớpbài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớpbài 10 đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoangđặc điểm chung và vai trò của ngành giun dẹpđặc điểm chung và vai trò của ngành giun trònđặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềmđặc điểm chung và vai trò cuả ngành chân khớpđặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớpnêu đặc điểm chung và vai trò của rêuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015