1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Cơ sở dữ liệu >

MySQL High Availability- P12

MySQL High Availability- P12

MySQL High Availability- P12

... single MySQL cluster. MySQL Cluster has several specialized features for creating a highly available system. The most significant ones are: Figure 15-1. MySQL Cluster 528 | Chapter 15: MySQL Cluster ... For more information about MySQL Cluster, its architecture, and its version 7.0 fea- tures, see the white paper available at http://www .mysql. com/why -mysql/ white-papers/ mysql_ wp_cluster7_architecture.php. ... /var/lib /mysql- cluster [NDB_MGMD] Hostname=192.168.0.183 DataDir= /var/lib /mysql- cluster [NDBD] Hostname=192.168.0.12 [NDBD] Hostname=192.168.0.188 [MYSQLD] Hostname=192.168.0.183 540 | Chapter 15: MySQL...
 • 50
 • 252
 • 0
MySQL High Availability- P4

MySQL High Availability- P4

... start_trans($link) { mysql_ query("START TRANSACTION", $link); } function commit_trans($link) { mysql_ select_db("common", $link); mysql_ query("SET SQL_LOG_BIN = 0", $link); mysql_ query("INSERT ... VALUES (%d,'%s')"; mysql_ query(sprintf($insert_message, $user_id, $message), $link); commit_trans($link); } $conn = mysql_ connect(":/var/run/mysqld/mysqld1.sock", "root"); ... %d, trans_id = %d"; mysql_ query(sprintf($update_query, $server_id, $trans_id), $link); mysql_ query("COMMIT", $link); } function rollback_trans($link) { mysql_ query("ROLLBACK",...
 • 50
 • 457
 • 0
MySQL High Availability- P5

MySQL High Availability- P5

... article_author WHERE article_id = %d"; mysql_ select_db("common"); $result = mysql_ query(sprintf($query, $articleId), $link); $row = mysql_ fetch_row($result); return getShardAndNodeFromUserId($row[0], ... FROM shard_to_node WHERE shard = %d"; mysql_ select_db("common", $common); $result = mysql_ query(sprintf($query, $shardNo), $common); $row = mysql_ fetch_row($result); $db_server = $row[0] ... sprintf($query, $userId); $result = mysql_ query(sprintf($query, $userId), $node); } while (!$result && mysql_ errno($node) == 1146); while ($obj = mysql_ fetch_object($result)) $articles[]...
 • 50
 • 402
 • 0
MySQL High Availability- P6

MySQL High Availability- P6

... slave.sql("STOP SLAVE IO_THREAD"); mysqlrep.wait_for_empty_relay_log(slave) slave.sql("STOP SLAVE SQL_THREAD"); position[current.name] = mysqlrep.fetch_slave_position(slave) slave.change_master(position[current.name]) ... monitoring while working on the lab machines at college. Joel finished his pastry and reached for his MySQL High Availability book. “There has got to be something in here,” he said. How do you know when ... systems are protected in the most secure manner. Monitoring a MySQL server is akin to monitoring an application. This is because MySQL, like most database systems, lets you measure a number of...
 • 50
 • 397
 • 0
MySQL High Availability- P7

MySQL High Availability- P7

... you can execute from a MySQL client (e.g., SHOW STATUS) and utilities you can run from a command line (e.g., mysqladmin). The MySQL client tool is sometimes called the MySQL monitor, but should ... by the MySQL software and are not part of the host operating system. As mentioned previously, you should always monitor your base operating system in tandem with monitoring MySQL because MySQL ... layer in MySQL an area not well understood or covered by other reference sources. How MySQL Communicates Performance There are two mechanisms you can use to govern and monitor behavior in the MySQL...
 • 50
 • 315
 • 0
MySQL High Availability- P8

MySQL High Availability- P8

... on a MySQL server. We’ve discussed the basic SQL commands available for monitoring the server, the mysqladmin command-line utility, the benchmark suite, and the MySQL Administrator and MySQL ... EXPLAIN, there is no single tool in a standard MySQL distribution that you can use to profile a query in MySQL. The “Optimization” chapter in the online MySQL Reference Manual has a host of tips and ... task One of the most powerful features of MySQL is its support for different storage engines. Storage engines govern how data is stored and retrieved. MySQL supports a number of them, each with...
 • 50
 • 340
 • 0
MySQL High Availability- P9

MySQL High Availability- P9

... Administrator. We will look at the MySQL Administrator in “Replication Monitoring with MySQL Administrator” on page 381. Monitoring Commands for the Slave The ... a typical SHOW SLAVE STATUS command executed on a server running MySQL version 5.5. Example 10-5. The SHOW SLAVE STATUS command mysql& gt; SHOW SLAVE STATUS \G *************************** 1. row ... Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql- bin.000002 Read_Master_Log_Pos: 39016226 Relay_Log_File: relay-bin.000004 Relay_Log_Pos: 9353715 Relay_Master_Log_File: mysql- bin.000002 Slave_IO_Running:...
 • 50
 • 345
 • 0
MySQL High Availability- P10

MySQL High Availability- P10

... innobackup --apply-log /etc /mysql/ my.cnf /home/cbell/backup mysqladmin -uroot shutdown perl innobackup --copy-file /etc /mysql/ my.cnf /home/cbell/backup /etc/init.d /mysql start Additional features ... watermark. The mysqlhotcopy.sh utility also includes customization features. You can find more information about it at http://dev .mysql. com/doc/refman/5.4/en/mysqlhotcopy.html. The mysqldump Utility ... file copy feature is the mysqldump client application. It has been part of the MySQL installation for some time and was originally donated to MySQL by Igor Romanenko. mysqldump creates a set of...
 • 50
 • 280
 • 0
MySQL High Availability- P11

MySQL High Availability- P11

... lot of new servers in a high availability setup. Of course, they’ll be using MySQL for the database component.” Joel tried to remember all the details he’d read about MySQL high availability, won- ... partition) 64-bit High m1.large Extra large 8 EC2 CU (4 virtual cores with 2 EC2 CU each) 15 GB 1690 GB instance stor- age (4 × 420 GB plus 10 GB root partition) 64-bit High m1.xlarge High- CPU medium ... Moderate c1.medium High- CPU extra large 20 EC2 CU (8 virtual cores with 2.5 EC2 CU each) 7 GB 1690 GB instance stor- age (4 × 420 GB plus 10 GB root partition) 64-bit High c1.xlarge High- memory extra...
 • 50
 • 293
 • 0
MySQL High Availability- P13

MySQL High Availability- P13

... 457, 463 Query Analyzer, 458 MySQL Enterprise Server, 456 MySQL Forge, 155 MySQL Migration Toolkit, 302 MySQL monitor, 294 MySQL Monitor and Advisor (MONyog) tool, 317 MySQL Proxy data sharding ... promotion, 135–141 MySQL Query Browser, 312–313 MySQL servers benchmark suite, 318–319 communicating performance, 293 GUI tools, 302 MySQL Administrator, 302–312 MySQL Query Browser, 312–313 mysqladmin ... third-party tools, 316–318 MySQL System Tray Monitor, 313 mysql utility, 32 mysql. com outage, 110 mysqladmin utility commands supported, 300 --relative option, 301 --sleep option, 301 mysqlbinlog utility...
 • 24
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ