KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA

KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA

KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA
... KIỂN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DCPA THỰC HIỆN 1. Nhận xét công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty DCPA 1.1. Nhận định chung về công ty ... dịch vụ. 2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty DCPA thực hiện Quá trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại DCPA luôn được Ban giám ... Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế; tài liệu hướng dẫn về kế toán kiểm toán tài chính ; Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành và những tài liệu pháp luật và chuyên ngành được DCPA cập nhật làm...
 • 9
 • 314
 • 0

386 Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện

386 Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện
... III:...........................................................................................................60 KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN .........................................................................................................................60 ... .........................................................................................................................60 3.1. Nhận xét chung về lập kế hoạch kiểm tốn của Cơng ty HVAC .....................................................60 3.1.1. Những nội dung của lập kế hoạch kiểm tốn............................................................................60 ... 3.1.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm tốn trong kiểm tốn tài chính. ..........................................61 3.2. Kiến nghị về cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn tại HVAC................................................................62...
 • 69
 • 375
 • 1

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
... của kiểm toán, đồng thời phân chia công việc kiểm toán thành những phần hành kiểm toán. 1.1.4 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán báo cáo Tài chínhLà một loại hình kiểm toán nên trình tự của Kiểm toán ... xét quy trình thực hiện đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ABC và Ngân hàng XYZ. Phần 3: Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán ... thực tập tại công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, em đã chọn đề tài Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst...
 • 152
 • 1,357
 • 13

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN
... TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM3.2.1 Ưu điểm Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán ... chức năng tài chính kế toán A. Xuất hiện sự tranh chấp có liên quan đến kế toán hay thực tiến của việc lập báo cáo tài chính. Có KhôngB. Có sự trình bày lại của các báo cáo tài chính năm ... tìm đến với Công ty nhiều hơn. Hơn nữa, cùng với việc hoàn thiện quy trình kiểm toán, việc nâng cao chất lượng của quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán sẽ giúp cho các KTV của công ty có những...
 • 57
 • 561
 • 0

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA
... tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA em đã chọn đề tài: " ;Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA& quot;Chuyên ... hạch toán kế toán tại Công ty Kiểm toán DCPA4 .1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại DCPACông ty TNHH Kiểm toán DCPA là đơn vị hạch toán độc lập, tài khoản và con dấu riêng, có quy n quy t ... hàng…).- Kiểm toán hoạt động.- Kiểm toán tuân thủ.- Kiểm toán nội bộ.- Kiểm toán Báo cáo quy t toán vốn đầu tư, quy t toán vốn đầu tư xây - dựng cơ bản hoàn thành.- Kiểm toán Báo cáo quy t toán dự...
 • 95
 • 491
 • 1

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
... đối kế toán. 2. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chínhThông thờng một cuộc kiểm toán bao gồm các giai đoạn: Chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán và kết thúc kiểm toán. ... về kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chơng II: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AISC thực hiện. Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn ... do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện .Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tiếp cận công tác kiểm toán hàng tồn kho theo chu trình trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm...
 • 110
 • 607
 • 0

272 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

272 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
... lý luận cơ bản về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính Phần II: Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Thăng ... các công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng đối với khách hàng. 1.2 Trình tự lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát Việc lập kế hoạch ... và công bố báo cáo kiểm toán. Quy trình một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính đợc khái quát qua sơ đồ số 1. Sơ đồ 1: Các giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Kế hoạch kiểm toán...
 • 81
 • 402
 • 0

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
... luận cơ bản về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 1.1 Kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.1 Kiểm toán báo cáo tài chính Thuật ngữ kiểm toán thực sự mới ... lý luận cơ bản về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính Phần II: Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Thăng ... tiếp xúc với thực tế công việc lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty, em đã chọn đề tài Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Thăng Long thực...
 • 81
 • 206
 • 0

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN
... quản lý, kế toán lập báo cáo tài chính không? (như: Thành viên ban quản trị, Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Nhân viên ban Kiểm soát, ban Tài chính, thành ... ThấpDoanh thu bán hàng-Phân loại và trình bàyThấp Trung Bình Thấp2.2.2. Thực trạng quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn Lập kế hoạch Kiểm toán do Công ty TNHH Ernst & Young Việt ... biệt, Công ty cũng dành sự chú trọng vào bộ máy Kế toán của Ngân hàng XYZ, đây là bộ phận liên quan trực tiếp đến việc lập Báo cáo Tài chính của Ngân hàng-đối tượng kiểm toán của các Kiểm toán...
 • 57
 • 602
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu quy trình kiểm toán báo cáo tài chínhtóm tắt quy trình kiểm toán báo cáo tài chínhsơ đồ quy trình kiểm toán báo cáo tài chínhtrình tự thực hiện kiểm toán báo cáo tài chínhhoàn thiện quy trình lập kế hoạchBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ