1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Mầm non - Tiểu học >

Số 0 trong phép trừ

Sô 0 trong phep tru

0 trong phep tru

... 0 0 0 0 0 2/ Tính : V 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 5 4 4 2 2 0 Thứ t ngày4 tháng 11 năm 200 9ư Toán : Số 0 trong phép trừ 3/ Viết phép tính thích hợp: BC 3 3 0 – = 0 2 2 0 – ... 0 0 04 4 5 5 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 0 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1/ Tính : p 1 1 2 3 4 5 4 3 2 0 0 0 ... 0 2 2 0 – = Hãy chọn kết quả đúng.  0 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 4 b 4 – 4 c 4 – 0  5 là kết quả của phép tính trừ : a 5 – 5 b 5 – 4 c 5 – 0 ...
 • 5
 • 546
 • 0
số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

... năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 0 4 4 - 0 4 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ ... phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 5 0 5 5 - 0 5 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 4 4 0 4 – 0 = 4 5 5 0 5 – 0 = 5 Kết luận: ... 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 1 – 1 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng...
 • 28
 • 471
 • 1
Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

... Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 - 0 4 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 5 - 0 5 = Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 ... Số 0 trong phép trừ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 Bµi 2: TÝnh 4 + 1 = 4 - 0 = 4 +0 = 5 4 4 0 2 + 0 = 2 - 2 = 2 - 0 = 2 2 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 2 - 2 = 03 ... trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 3 - 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 201 0 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Hai số giống nhau trừ đi nhau, cho kết quả bằng 0. ...
 • 13
 • 566
 • 3
tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ

... năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 0 0 4 4 4 – 0 = 4 4 – 0 = 4 4 4 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 0 5 ... 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1: Tính 0 0 0 0 0 Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ ... 5 – 0 = 5 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó....
 • 23
 • 347
 • 0
Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.

... 10 tháng 11 năm 200 9 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 5 5 0 5 - 0 ... TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = ... 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 5 4 4 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 2 0 2 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng...
 • 14
 • 464
 • 0
Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ

... : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong ... 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi học sinh lên bảng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4 – 0 … 4 + 0 0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 + 0 0 + 0 5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5 … 5 - 0 5 – 5 = + Giáo viên nhận xét bài cũ - Ktcb bài ... Hỏi trong chuồng còn mấy con vịt ? - 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt - 1 – 1 = 0 - 10 em - Đt -Hai số giống nhau mà trừ nhau thì kết quả bằng 0 -Một số trừ đi số đó thì bằng 0 1 – 1 = 0...
 • 10
 • 401
 • 1
Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

... Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = ... = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ... tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0...
 • 15
 • 638
 • 1
Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

... Viết phép tính thích hợp ( bảng con)22-= 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0ToánToán Số 0 trong phép trừ Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = ... = OToán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 § D1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 044 0 4 - 0 4=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ... tháng 11 năm 201 055 0 5 - 0 5=Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 04 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 55 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0...
 • 15
 • 994
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử số 0 trong phép trừbai giang dien tu số 0 trong phép trừgiáo án điện tử bài số 0 trong phép trừtoán lớp 1 số 0 trong phép trừbài giảng số 0 trong phép trừgiáo án bài số 0 trong phép trừbài giảng điện tử số 0 trong phép trừgiáo án số 0 trong phép trừluyen tap bai so 0 trong phep tru toan lop 1giáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép trừbài số 0 trong phép trừsố 0 trong phép chiasố 0 trong phép nhânsố 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 0 trong phép cộngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ