1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

... KINH TẾ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.1. Bản chất tiền lương các khoản trích theo lương. 1.1 Bản chất tiền lương. Theo khái niệm tổng quát nhất thì " ;Tiền lương là ... hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể theo quy định của nhà nước.CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGI,BẢN ... toán kiểm tra.2.Tài khoản sử dụng trình tự hoạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. 2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương tình hình thanh toán với người lao động. Tài khoản...
 • 28
 • 373
 • 1
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

... KINH TẾ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.1. Bản chất tiền lương các khoản trích theo lương. 1.1 Bản chất tiền lương. Theo khái niệm tổng quát nhất thì " ;Tiền lương là ... BHYT.Dùng để theo dõi các đối tượng hoạch toán cần hoạch toán chi tiết (sổ chi tiết chi phí SXKD, sổ chi tiết nợ phải thu )CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGI,BẢN ... thời cho phòng kế toán kiểm tra.2.Tài khoản sử dụng trình tự hoạch toán tiền lương các khoản trích theo lương. 2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương tình hình thanh toán với người...
 • 30
 • 273
 • 0
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

... CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀI. Các vấn đề chung về lao động:1. Vai trò của lao động ... kỳ.4. Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương: - Căn cứ vào bảng thanh toán lương bảng thanh toán tiền thưởng, Kế toán phân loại tiền lương các khoản có tính chất lương ... sau:V. Nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương. Kế toán lao động, tiền lương các khoản trích theo lương tổ chức tốt là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản lý....
 • 16
 • 195
 • 0
Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà.

Các vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà.

... Chơng I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Các vấn đề chung về lao động:1. Vai trò của lao động ... kỳ.4. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng:- Căn cứ vào bảng thanh toán lơng bảng thanh toán tiền thởng, Kế toán phân loại tiền lơng các khoản có tính chất lơng chi ... thời gian kết quả lao động các khoản trích theo lơng, phân bổ nhân công theo đúng đối tợng sử dụng lao động. Hớng dẫn kiểm traviệc hạch toán các phân xởng, các công ty con ( Công ty TNHH...
 • 14
 • 223
 • 0
Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và cá khoản trích theo lương.

Các vấn đề chung về kế toán tiền lương khoản trích theo lương.

... Phần I Các vấn đề chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngI,Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng.1. Bản chất tiền lơng các khoản ... lơng, tiền công, BHXH các khoản phụ cấp phải trả cho ngời lao động.- Các khoản tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài.Số d bên có: - Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng các khoản ... phòng kế toán kiểm tra.2.Tài khoản sử dụng trình tự hoạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng.2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lơng tình hình thanh toán với ngời lao động. Tài khoản...
 • 30
 • 343
 • 0
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

... cầu kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ.- Kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết. Để thực hiện nộidung này cần kết hợp kế toán tài chính kế toán quản trị, kế toán ... CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNKẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN ... 1422Chờ kết chuyểnKết chuyểnvào kỳ sauTK 911Trừ vào kết quả - Trình tự hạch toán 2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụa. Tài khoản sử dụng.- Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản...
 • 28
 • 370
 • 0
Các vấn đề chung về kế toán NL,VL và CCDC

Các vấn đề chung về kế toán NL,VL CCDC

... có sự biến động các khoản tiền gửi Ngân hàng.-Kết cấu nội dung:+Bên Nợ: phản ánh các khoản tiền gửi vào ngân hàng+Bên Có: phản ánh các khoản tiền rút ra từ ngân hàng+Dư Nợ:phản ánh các ... Các vấn đề chung về kế toán NL,VL CCDC I. Khái niệm,đặc điểm vai trò của NL,Vl CCDC trong sản kinh doanh1.Khái niệm đặc điểm của NL,VL CCDC1.1 Khái niệm: +NL,VL trong các ... kê.+Bên Có: phản ánh các khoản tiền mặt xuất quỹ tiền mặt.Số tiền mựt thiếu hụt ở quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê.+Dư Nợ: các khoản tiền mặt còn tồn quỹ tiền mặt.♦ TK 112 -Tiền gửi Ngân hàng:-TK...
 • 17
 • 367
 • 0
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

... Các vấn đề chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngI. Khái niệm bán hàng ý nghĩa của công tác bán hàng 1. Khái niệm bán hàng bản chất của quá trình ... ghi sổ kế toán do chỉ ghi một lần vào ngày cuối tháng. + Nhợc điểm : Việc ghi sổ kế toán vân bị trùng lắp với thủ kho về mặt số lợng . Việc kiểm tra, đối chiếu chỉ tiến hành vào kỳ kế toán do ... thờng xuyên của kế toán. + Nhợc điểm: Khó phát hiện đợc nguyên nhân khi đối chiếu phát hiện ra sai sót đòi hỏi yêu cầu, trình độ quản lý của thủ kho kế toán phải cao.VII. Kế toán tổng hợp...
 • 40
 • 300
 • 0
Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp.

Các vấn đề chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp.

... phẩm.1.8.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.1.8.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.Dùng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạtđộng ... cấpKết chuyển giá vốn hàng hóaKết chuyển doanh thu thuầnGhi nhận doanh thu bán hàngTổng giá thanh toánCác khoản giảm trừ doanh thuKết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ DT5. Cuối kỳ kế toán, ... thu tiền một lần). Phần lãi trả chậm được coinhư một khoản thu nhập hoạt động tài chính hạch toán vào bên Có TK 515 -Thu nhập từ hoạt động tài chính. Theo phương thức bán này, về mặt kế toán...
 • 30
 • 391
 • 0
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)

... Các vấn đề chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà. Ch ơng II: Thực trạng kế toán tiền lơng các khoản trích theo l- ơng tại Công ty ... Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Chơng I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Các vấn đề chung về lao động: 1. Vai trò của lao động ... tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Ch ơng III: Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Kết Luận Trng...
 • 51
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kết luận và đề xuất về kế toán bán hàng thiết bị bảo hộ lao động tại công ty cổ phần khoa họcke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongmột số giải pháp nhằm hoàn thiên công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư c s ukết luận và đề xuất về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông hà nộikế toán tiền lương tại công ty cổ phầnnội dung kế toán tiền lương tại công ty cổ phần may thăng longkế toán tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư tài chính và thương mại g7kế toán tiền lương tại công ty cổ phần phát triển phần mềm asiakế toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ tin học vnckế toán tiền lương tại công ty cổ phần bình hưngthực trạng kế toán tiền lương tại công ty cổ phần vật tư tân trườngkế toán tiền lương tại công ty cổ phần vật tư tân trườngkế toán tiền lương tại công ty cổ phần học thuật equestkế toán tiền lương tại công ty cổ phần vn kaidocác vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM