1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

... 2500H.><. ' *'*+:%,@ .9 <>2/.2E68B<H2@>8.-+%, /0 9+ A5.'II. Tự luận: 6 i ̉m.Câu 1(1,5 i ̉m). ^.W 0O0 _0.`%0O00+L.1.W%a2C2+;,.HbE.c+@.`%)Y%d%,S%W+0aT ... 250-+/%,"45.>G. 1234> ;I /01234E$:+0>C28%)68 9 <2: ' 9+ A5."2:1234 94 5.' F'2G. "2:1234 94 5.''+A5."2:%?450' ... ./ 92 :+;<2: 9 -+%, /0)=%><) 2<=.% ?:@A%, 92 :+0+B$8%C2%, 92 :+,7:D'2:+E>8' F'2:+G2%' 'A%,EA8. 92 :+'...
 • 2
 • 234
 • 0
DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011

... What does he often do in the afternoon? 4. Does he like English and Physics best? 5. What is his favorite subject? III. WRITING: Dùng từ hoặc cum từ g i ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh, ... with some of his friends. In the eveving, he does his homework.He goes to bed at half past ten. His favorite subject is Math, History and English.1. How old is Ba? 2. What time does he get ... Ha Noi.5. I ………… (go) to Thai Nguyen tomorrow afternoon.II. READING: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả l i câu h i. Ba is a student. He’s thirteen years old. He’ll be fourteen on his next birthday....
 • 3
 • 322
 • 0
DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011

... playing soccer a lot. This summer vacation, he is enrolling for the summer activities in his hometown. They’ll plant trees, clean the streets and participate in the city's sport programs. ... m i câu sau).1. The sun …………… in the East.A. rise B. rises C. rose D. ricing2. She told me ……………. you this present.A. to give B. giving C. gave D. gives3. We must be there …………… 7.30 and 9. 00.A. ... aren't old.-> Children enough 3. The life in the city isn't as cheap as the life in the countryside.-> The life in the countryside than 4. She studies hard.-> She is 5. Do you...
 • 3
 • 388
 • 1
ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN

... GIANG ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG PT DTNT LỤC NGẠNNăm học: 2010 - 2011Môn: Lịch sử lớp 10Th i gian làm b i: 45 phútCâu 1 (0,5 i m): Quá trình tiến hóa từ lo i Vượn cổ đến Ngư i hiện đ i ... mạng th i đá m i C. Biết cách tạo ra lửa D. Biết chế tạo cung tênCâu 3 (0,5 i m): Con ngư i đã từng bước c i biến và tự hoàn thi n mình là nhờ:A. Những tác động của tự nhiên;B. Biết hợp quần ... i m): Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngo i và ảnh hưởng đến những n i nào?Câu 6 (5,5 i m): Có ngư i đã ví: “Xã h i phong ki n Tâu Âu th i Trung đại...
 • 2
 • 1,498
 • 10
Đề Thi Học Kì I - Lớp 9 (2008-2009)

Đề Thi Học I - Lớp 9 (2008-2009)

... Sari C. Jeans D. Kimono 25. We have lived in this city_______ 199 9. A. For B. Since C. Ago D. In III /. Reading : (2,0 ms) Đọc đoạn văn sau đây và trả l i các câu h i đã cho.(2 i m ) Tet or ... festival is the main holiday for Vietnamese people. It is the most important celebration in the year which falls sometimes beween January 19 and February 20. Tet marks the beginning of spring ... cộng hòa xã h i chủ nghĩa việt nam    Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.Đ THI KI M TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 - 20 09 (Th i gian 45 phút )Name : …….………………………… Class :9 ………… I /.Phonetics : (3 ms)...
 • 4
 • 574
 • 0
ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ1)

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ1)

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 2 09 Họ và tên : Lớp ... thể dùng kim lo i nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2:A. Al. B. Fe. C. Cu D. Au.Câu 9: (0,25đ) Cặp chất nào sau đây cùng tồn t i trong dung dịch? Trang 1/2 - Mã đề thi 2 09 ... CuSO4, CuOCâu 6: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl và khí Cl2 cho cùng một lo i mu i clorua kim lo i? A. Cu B. Ag C. Fe D. ZnCâu 7: (0,5đ) Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình...
 • 2
 • 678
 • 0
ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ2)

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ2)

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 357Họ và tên : Lớp ... sau đây phản ứng được v i clo ?A. NaOH B. CaCO3C. KCl D. NaClCâu 5: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl và khí Cl2 cho cùng một lo i mu i clorua kim lo i? A. Cu B. Ag C. Zn D. ... cacbon phản ứng v i 1,68 lít khí oxi (đktc) thì lượng t i đa cacbon đioxit sinh ra là :A. 1,68 lít B. 2,52 lít C. 1,8 lít D. 1,86 lítCâu 2: (0,25đ) Dãy các chất đều phản ứng v i dung dịch NaOH...
 • 2
 • 433
 • 1
ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ3)

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ3)

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 485Họ và tên : Lớp ... i m L i phê của thầy cô giáo I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5,0 i m)Hãy khoanh vào các chữ c i A, B, C, D trước đáp án đúng trong các câu sau :Câu 1: (0,25đ) Kim lo i nào sau đây tác dụng v i HCl ... lẫn AgNO3 ngư i ta có thể dùng kim lo i nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2:A. Al. B. Au. C. Fe. D. CuCâu 4: (0,25đ) Những kim lo i nào sau đây đều tác dụng được v i dung dịch H2SO4...
 • 2
 • 573
 • 0
ĐỀ THI HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ4)

ĐỀ THI HỌC I - LỚP 9 NĂM 2008 - 2009(Đ4)

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường THPT Dân tộc n i trú tỉnhĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 20 09 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9 Th i gian làm b i: 45 ph(không kể th i gian giao đề) đề thi 570Họ và tên : Lớp ... một lo i mu i clorua kim lo i? A. Ag B. Zn C. Cu D. FeCâu 9: (0,25đ) Một trong những quá trình nào sau đây KHÔNG sinh ra khí cacbonic ?A. Sản xuất v i t i B. Đốt cháy khí đốt trong tự nhiên.C. ... MgO. Những oxit nào tác dụng v i nước tạo thành dung dịch axit?A. SO3, MgO B. SO3, CO2C. BaO, CO2D. CO2, MgOCâu 2: (0,25đ) Những kim lo i nào sau đây đều tác dụng được v i dung dịch...
 • 2
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ