1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12 Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn GDCD 12. Năm Học 2010-2011

... MÔN GDCD: Chủ đề Các mức độ cần đánh giá Tổng số Nhận biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Quyền bình đẳng...
 • 1
 • 960
 • 1
Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Toán 12. Năm Học 2010-2011

... Khối 12: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 12 I. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Khảo sát hàm số: tính đơn điệu hàm số, cực trị ... Số điểm 4,0 4,0 2,0 10,0 CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN HKI KHỐI 12 (Tham khảo) Thời gian làm bài: phút I. PHẦN CHUNG (7,0 điểm) Câu I ( 3 điểm) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số. (Nhận ... logarit. - Tính thể tích khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ, khối tròn xoay). II. MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Chuyên đề Các mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tự luận Tự luận Tự luận Ứng...
 • 3
 • 720
 • 1
Ma trận đề thi HK1 môn Toán 10. Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Toán 10. Năm Học 2010-2011

... MÔN TOÁN: 5.1. Khối 10: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 10 Năm học 2010-2011 I. YÊU CẦU + Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về phép tính tập hợp, sự ... dụng lý thuyết vào bài toán cụ thể. II. MA TRẬN Mức độ Chuyên đề Các mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tự luận Tự luận Tự luận Chương I. Mệnh đề- Tập hợp (8 tiết) Số câu 1 1 Số điểm ... Số điểm 1,0 1,0 Tổng Số câu 3 5 2 10 Số điểm 3,0 5,0 2,0 10,0 CẤU TRÚC ĐỀ THI THAM KHẢO. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu I ( 1,0 điểm) (thông hiểu) Các phép toán tập hợp...
 • 3
 • 828
 • 4
Ma trận đề thi HK1 môn Tin Học 12. Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Tin Học 12. Năm Học 2010-2011

... MÔN TIN HỌC: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIN HỌC LỚP 12 I. Yêu cầu a. Kiến thức * Biết được: + Khái niệm CSDL; + Vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống; yêu cầu ... đơn giản II. Ma trận đề (LT: 5đ – TH: 5đ) Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Biết Hiểu Vận dụng TNKQ TH TN KQ TH TN KQ TH Bài 1 Số câu 3 3 Điểm 0,75 0.75 Bài 2 Số câu 4 4 Điểm 1 1 Giới thi u MS Access ... chức năng của của 4 đối tượng * Hiểu được: + Các thành phần chính trong cấu trúc bảng + Sự cần thi t tạo liên kết các bảng * Vận dụng: + Trong phần thực hành theo nội dung yêu cầu trong phần...
 • 2
 • 600
 • 2
Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011

... phố Cao Lãnh, ngày 03 tháng 12 năm 2010 V/v thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 các môn Sở ra đề Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Ngày 19 tháng 11 năm 2010, Sở GDĐT phát hành ... quả học tập học sinh phổ thông. Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại diện các rường THPT, thừa lệnh Giám đốc Sở GDĐT phòng Giáo dục trung học thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học học ... 1403/SGDĐT- GDTrH hướng dẫn cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011, theo mục II tại công văn nầy, Sở GDĐT tổ chức cho các đại biểu thảo luận thống nhất ma trận đề kiểm tra tại ngày tập huấn...
 • 1
 • 851
 • 4
Ma trận đề thi HK1 môn Lịch Sử - 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Lịch Sử - 2010-2011

... Phòng Trung học ma trận đề kiểm học kỳ I môn Lịch sử lớp 12 đã thống nhất sáng 24/11/2010 của tổ bộ môn sử 1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Chủ đề Biết Hiểu ... (6chủ đề) (Phần chung: câu 1) 3.0 3.0 Sử VN: 1919-1930 (Tự chọn: 3a hoặc 3b) 2.0 1.0 3.0 1930-1945 (Phần chung: câu 2) 2.0 1.0 1.0 4.0 Tổng số điểm 5.0 3.0 2.0 10.0 2. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC ... câu 2) 2.0 1.0 1.0 4.0 Tổng số điểm 5.0 3.0 2.0 10.0 2. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu 1: (3.0 điểm)...
 • 1
 • 862
 • 2
Ma trận đề thi HK1 môn Sinh. Năm học 2010-2011

Ma trận đề thi HK1 môn Sinh. Năm học 2010-2011

... MÔN SINH HỌC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I , Môn: SINH HỌC - KHỐI 12 Chủ đề Nội dung kiến thức Các mức độ nhận thức Tổng cộng Biết Hiểu ... câu Riêng NC 3 câu Số điểm 0,5 đ 0,25 đ 0,75 đ Chương V: Di truyền học người - Hiểu sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. - Biết và nêu được nguyên nhân gây một số ... CB: 2 NC: 2 Chung 32 câu Riêng CB:8 NC:8 TỔNG ĐIỂM 4 đ 1 đ 2,5 đ 0,5 đ 1,5 đ 0,5 đ 8 đ 2 đ Ma trận đề gồm: 1. Phần chung: 8 điểm: Bao gồm 2 chương : • Chương I: Cơ chế DT- biến dị : 16 câu •...
 • 3
 • 617
 • 0
Đề Thi HKI Môn Toán 12 Năm Học 2010 - 2011

Đề Thi HKI Môn Toán 12 Năm Học 2010 - 2011

... TRƯỜNG THPT TÂY GIANG KIỂM TRA HỌC KỲ I TỔ TOÁN TIN Môn: GIA ̉ I TI ́ CH 12 Năm học 2010 - 2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG: (8,0 điểm) Bài I (3 điểm): Cho ... định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD II/ PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc phần 2). ... a. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu IV: (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình : ( ) 3 2 log 3 2 12 .3 81 x x y y y y + =    − + =   2) Cho hàm số: 2 1 1 x mx y x + - = - .Tìm m để hàm số...
 • 4
 • 632
 • 2
MA TRẬN ĐỀ THI HK1 HÓA 10 NC (2010-2011)

MA TRẬN ĐỀ THI HK1 HÓA 10 NC (2010-2011)

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2010 – 2011) A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: - Thời gian làm bài phần trắc nghiệm: 20 ... tử 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Chương 3: Liên kết hóa học 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử 2 câu 1 câu ... DỤNG TỔNG CỘNG SỐ ĐIỂM 3 điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 6 điểm  Chú ý: Học sinh lớp chuyên hóa làm câu bài toán (2 điểm) khác với các lớp học chương trình hóa nâng cao. ...
 • 1
 • 703
 • 3
ma trận đề thi Hk1 1/7

ma trận đề thi Hk1 1/7

... thích hợp theo mẫu: 3 điểmTrường TH ……………Họ và tên : ……………………… Học sinh lớp …………ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học 2010 – 2011MÔN :TIẾNG VIỆT(ĐỌC) LỚP1 (Thời gian làm bài : 40 phút)Chữ ký ... ,mùi th….,con t…. Trường TH ……………Họ và tên : ……………………… Học sinh lớp …………ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học 2010 – 2011MÔN :TIẾNG VIỆT(VIẾT)LỚP1 (Thời gian làm bài : 40 phút)Chữ ký ... tẩy xóa trừ toàn bài 1 điểm.Trường TH Sông MâyGV: Tô Thị Kim MâyLớp: 1.7 THI T KẾ CÂU HỎI CỤ THỂ THEO MA TRẬN MÔN: TIẾNG VIỆT ( ĐỌC) Câu Biết Hiểu Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL Đọc...
 • 6
 • 988
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk1 môn toán 12đề thi hk1 môn sử 12ma trận đề kiểm tra môn hóa 12đề thi hk1 môn hóa 12ma trận đề kiểm tra môn sử 12ma trận đề kiểm tra môn sinh 12đề thi hk1 môn sinh 12đề thi hk1 môn gdcd lớp 9thiết lập ma trận đề kiểm tra môn gdcdbo de thi hk1 mon toan 12đề thi hk1 môn gdcd lớp 11đề thi hk1 môn gdcd 7đề thi thử môn văn 12 năm 2014de thi hk1 ngu van 12 nam 2012đề thi thử môn toan 12 năm 2015Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP