1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Phát triển doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phát triển doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ trên địa bàn TP đồng hới, tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp xây dựng vừa nhỏ trên địa bàn TP đồng hới, tỉnh quảng bình

... Thực trạng của doanh nghiệp xây dựng vừa nhỏ trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Chương 3: Một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp xây dựng vừa nhỏ trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 5 CHƯƠNG ... tích doanh nghiệp vừa nhỏ nói chung DNXDV&N nói riêng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. 1.1.3. Khái niệm về DNXDV&N Doanh nghiệp xây dựng vừa nhỏ doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt ... dựng vừa nhỏ là việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đồng Hới. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp xây...
 • 144
 • 565
 • 6
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị

Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị

... lý luận thực tiễn phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ. - Chương 2: Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu. - Chương 3: Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện ... giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện Gio Linh. - Kết luận kiến nghị 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Khái niện doanh ... căn cứ vào quy mô, đó là: doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp có dưới 10 lao động, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có số lượng lao động từ 10 đến 50 người, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp...
 • 112
 • 724
 • 5
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ TRÊN địa bàn HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP vừa NHỎ TRÊN địa bàn HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tàiĐề tài:: PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN ... CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ1.1. Quan niệm phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ. 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ. Trên thế giới hiện nay ... NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎCHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUACHƯƠNG...
 • 13
 • 419
 • 1
Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vừa nhỏ

... xác định DN nhỏ là DN có ít hơn 50 lao động, tổng số vốn doanh thu dưới 1 tỉ đồng, DN vừa là các DN có số lao động từ 51 đến 200 người, tổng số vốn doanh thu từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng [14]. ... lựa chọn quy mô kinh doanh vừa nhỏ để bắt đầu sự nghiệp kinh 14 doanh. Sau một thời gian tích lũy thêm vốn, kinh nghiệm khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, họ mới ... cư tưng mức độ công bằng trong nền kinh tế. Hơn nữa, do có tính năng động linh hoạt, khi các DNNVV phát triển sẽ tạo điều kiện phát huy lợi thế của mỗi vùng, phát triển các ngành và...
 • 153
 • 436
 • 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP. HCM

... CÁC DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005 Bảng 6 : Tình hình đầu tư trên ... kinh tế. Những doanh nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế thành phố. Nhưng trong quá trình hoạt động phát triển, các doanh nghiệp này luôn...
 • 111
 • 633
 • 2
Thực trạng đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội

Thực trạng đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội

... trình đầu t xây dựng, mở rộng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.+ Đề xuất, phơng hớng tiếp tục xây dựng phát triển các khu, cụm công nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố ... Thành phố đã cho triển khai xây dựng thí điểm nhiều khu, cụm công nghiệp vừa nhỏ (khu-cụm CNV&N) trên địa bàn các huyện ngoại thành.Tuy nhiên việc đầu t xây dựng phát triển các khu-cụm ... xây dựng các khu, cụm công nghiệp vừa nhỏ (khu-cụm CNV&N) trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy chơng trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá kinh tế thủ đô Hà Nội hiện nay và...
 • 96
 • 491
 • 4
299 Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010

299 Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010

... DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... gia vào nền kinh tế. Những doanh nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế thành phố. Nhưng trong quá trình hoạt động phát triển, các doanh nghiệp ... 4 : Tỷ trọng tổng sản phẩm nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005...
 • 111
 • 455
 • 0
56 Nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010

56 Nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010

... DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... gia vào nền kinh tế. Những doanh nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế thành phố. Nhưng trong quá trình hoạt động phát triển, các doanh nghiệp ... 4 : Tỷ trọng tổng sản phẩm nội địa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tp HCM giai đoạn 2000-2005 Bảng 5 : Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tp HCM trong giai đoạn 2000–2005...
 • 111
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biện pháp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏcác giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tp hồ chí minh giai đoạn 2006 2010tình hình tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tp huếcác doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn hoạt độngnghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhnghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhthực trạng quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tp đông hà tỉnh quảng trịnhững thành tựu và hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn nsnn trên địa bàn tp đông hà tỉnh quảng trịtín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhtín dụng ngân hàng đối với quá trình phát triển của nền kinh tế gắn liền với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tphcmchiến lược phát triển doanh nghiệp xây dựngđịnh hướng phát triển doanh nghiệp xây dựngphát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội trong điều kiện hội nhậptình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh quảng ngãiquan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh quảng ngãiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ