Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
... PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG TRƯỜNG TH SỐ 2 TRÌ QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trì Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUY TẮC Ứng xử văn hóa của cán bộ giáo viên, ... viên nhà trường ngồi xen kẽ cùng khách, đảm bảo giao lưu thân mật, tôn trọng. - Khi mời cơm khách: Ân cần, tôn trọng khách, không ứng dậy trước khách. Điều 7. Hội nghị, mít tinh Ứng xử trong ... hợp với môi trường làm việc (Thực hiện theo Quy chế văn hóa công sở- ban hành kèm theo QĐ số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh lào Cai). Thời gian làm việc: Đảm bảo đúng giờ giấc theo quy định. +...
 • 3
 • 3,041
 • 12

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh
... giáo, nhân viên nhà trường và khách đến trường: 1.1/ Ứng xử trong chào hỏi, xưng hô, giới thiệu với thầy cô, cô giáo, nhân viên nhà trường, khách đến thăm, làm việc với nhà trường đảm bảo kính ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH SỐ II TRÌ QUANGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Trì Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUY TẮC Ứng xử văn hóa của học sinh( Ban hành kèm theo Quy t định số: 06 ngày ... 1.2/ Ứng xử trong học tập, người học được bày tỏ quan điểm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập. Đảm bảo nghiêm túc, trung thực, không vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử.1.3/ Ứng xử khi...
 • 3
 • 5,146
 • 19

Hành vi ứng xử văn hóa trong giới trẻ

Hành vi ứng xử văn hóa trong giới trẻ
... hành vi ứng xử trong cuộc sống, trong học tập, công tác và các mối quan hệ xã hội. Ứng xử như thế nào để được coi là người có văn hóa và làm thế nào để hướng giới trẻ tới ứng xử văn hóa? Ðây ... nghiêm túc và khách quan. Ứng xử và hành vi ứng xử văn hóa Ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất ... những hành vi ứng xử đẹp tuân theo các chuẩn mực, vừa phù hợp với văn hóa, đạo đức truyền thống của Việt Nam, vừa phù hợp với các chuẩn mực của xã hội hiện đại. Hành vi ứng xử văn hóa là kết...
 • 6
 • 3,910
 • 19

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Quy tắc ứng xử trong nhà trường
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PT DTNT BA BỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QTUX-DTNT Ba Bể, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ... quan.2. Ứng xử của lãnh đạo nhà trường. - Đối xử bình đẳng với các thành viên trong nhà trường, không phân biệt đối xử với thành viên nhà trường trong bất cứ trường hợp nào.- Không được xúc phạm danh ... cứ Quy t định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể xây dựng qui tắc ứng xử văn...
 • 2
 • 1,084
 • 2

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch
... ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công ... năm 2008 QUY T ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch_______ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật Phòng, ... thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử này đối...
 • 5
 • 1,409
 • 5

Quy tac ung xu trong nha truong

Quy tac ung xu trong nha truong
... 2010'()+'()MNO?(Ban hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-THCSPT ngày 01/10/2010 của trường THCS Tân Phượng)H'()P(.QR3GH%1PS -1R5TU.8AVP$;5.QR3%WX$%"hRh)]Ri:6j ... G.j<)6.G64hI#MHjI.h<)6hIHp . G.k .k Jh 64j>7jRHj)6.G4. Ứng xử với học sinh:M"J=T) 15   T!6 <>8>>e) R)RH):<=69BY ... .QR3cHU$;<AX8@"$;%TP.%"P^d.$%%"1P88CP8%QXe8@"$;;.1"8.QU7315.QP$8%"1P.1- Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:"" .i6h>RHjJj62)<...
 • 7
 • 596
 • 1

Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng.docx

Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng.docx
... sắc bởi nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt hiện hữu trong không gian của quán.I/ Giới thiệu chung về văn hóa La Vienamiene Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố văn hóa được doanh ... thành viên chia sẻ, chấp nhận, tôn trọng, và theo đó ứng xử với công việc và ứng xử với nhau ; toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp, trở thành ... Việt Nam ngàn năm văn hiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.Đạt mức tăng trưởng mạnh trong doanh thu nhưng không bao giờ coi nhẹ vấn đề xây dựng văn hóa riêng và đặc trưng của một nhà hàng Việt Nam...
 • 13
 • 475
 • 2

Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng

Sự tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng
... Văn hóa kinh doanh – NXB Đại học kinh tế quốc dân• Một số tài lệu tham khảo khác. 12MỤC LỤC13I/ Giới thiệu chung về văn hóa La Vienamiene Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố văn ... thành viên chia sẻ, chấp nhận, tôn trọng, và theo đó ứng xử với công việc và ứng xử với nhau ; toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp, trở thành ... Việt Nam ngàn năm văn hiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.Đạt mức tăng trưởng mạnh trong doanh thu nhưng không bao giờ coi nhẹ vấn đề xây dựng văn hóa riêng và đặc trưng của một nhà hàng Việt...
 • 13
 • 380
 • 0

Tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng

Tác động của văn hóa trong LA VIETNAMIENE tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng
... Văn hóa kinh doanh – NXB Đại học kinh tế quốc dân• Một số tài lệu tham khảo khác. 12MỤC LỤC13I/ Giới thiệu chung về văn hóa La Vienamiene Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố văn ... thành viên chia sẻ, chấp nhận, tôn trọng, và theo đó ứng xử với công việc và ứng xử với nhau ; toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp, trở thành ... Việt Nam ngàn năm văn hiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.Đạt mức tăng trưởng mạnh trong doanh thu nhưng không bao giờ coi nhẹ vấn đề xây dựng văn hóa riêng và đặc trưng của một nhà hàng Việt...
 • 13
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định ứng xử văn hóa trong nhà trườngquy tắc ứng xử văn hóa trong trường tiểu họcquy định về ứng xử văn hóa trong nhà trườngquy tắc ứng xử văn hóa trong trường họcquy tắc ứng xử văn hóa của học sinhquy tắc ứng xử văn hóa nơi công sởskkn van hoa ung xu cho hs trong nha truonghành vi ứng xử văn hóa trong giới trẻhành vi ứng xử văn hóa trong cuộc sốngứng xử văn hóa trong công sởquy tắc xuất xứ hàng hóa trong wtoquy tắc ứng xử của cbcc trong ngành y tếgiao tiếp văn hóa trong nhà trườngvăn hóa trong nhà trườnggiá trị văn hóa trong nhà trườngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ