1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

... Đại học Nông Lâm Tp. HCM   NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT (*) Lê Tấn Thanh Lâm, ... __________________________________________________________________________________________ Nghiên cứu sự chuyển hóa Nito trong quá tình sản xuất phân hữu từ bùn thải của Nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt 110 Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn ... __________________________________________________________________________________________ Nghiên cứu sự chuyển hóa Nito trong quá tình sản xuất phân hữu từ bùn thải của Nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt 111 Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn...
 • 13
 • 1,607
 • 14
Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu Hiệp Hòa - Bắc Giang

Quy trình sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu Hiệp Hòa - Bắc Giang

... 0,37 3.3. Quy trình sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức năng Quy trình sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức năng Chủng VKCĐ đạm Az 12 + BM2 Hỗn hợp chất mang (phế thải hữu cơ, một số ... chọn vẫn giữ đợc hoạt tính sinh học nh ban đầu, có thể sử dụng sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức năng 3.2. Kết quả nghiên cứu chất dinh dỡng để sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức ... năng khác nhau đang đợc nghiên cứu sản xuất. Vì vậy, những năm qua đợc sự tài trợ của Nhà nớc (đề tài KC04 -04), nhiều nghiên cứu quy trình sản xuất phân hữu vi sinh vật đa chức năng bón...
 • 6
 • 1,836
 • 26
nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang, tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộn

nghiên cứu sản xuất phân hữu từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang, tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộn

... Báo) Trong nghiên cứu này, bùn được phân biệt thành 2 loại: bùn cống rãnh, kênh rạch và bùn từ nhà máy xử nước thải tập trung của khu công nghiệp, nhà máy nước, Kết quả phân tích các mẫu bùn ... sinh, phân vi sinh vật phân giải lân, phân vi sinh vật kháng sinh, nên phân vi sinh sản phẩm sống. Phân bón hữu vi sinh sản phẩm được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hữu khác ... được thải vào môi trường với chất lượng và đặc tính của bùn tùy vào kinh phí của sở, thành phần tính chất nước thải, công nghệ xử nước thải và công nghệ xử bùn. Hơn nữa, quá trình xử lý...
 • 170
 • 1,646
 • 6
đánh giá hiệu quả nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt của xã Việt Hùng - Vũ Thư - thái Bình

đánh giá hiệu quả nhà máy xử nước cấp sinh hoạt của xã Việt Hùng - Vũ Thư - thái Bình

... thu nước thải khu xử Đường ống dẫn nước thô và nước sạch Đường ống dẫn nước thải Hình 1: Sơ đồ hệ thống cấp nước Thời gian hoạt động của hệ thống cấp nước 24/24 giờ. Nước từ sông ... MT 1.2.2.1. Quy trình xử nước Nước sông Công trình thu Trạm bơm nước thô - Bể trộn - Bể lắng đứng Đài nước Trạm bơm nước h Bể chứa Bể lọc nhanh Nhà hoá chất Nhà hoá chất ... các cấu chuyển động khí và giảm lượng cặn lắng tụ lại trong bể tạo bông và bể lắng. 1.2.1.4. Xử nước tại nguồn bằng hoá chất Xử nước tại nguồn bằng hoá chất (thường là nước trong...
 • 46
 • 1,448
 • 4
Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sản.pdf

Nghiên cứu, sản xuất phân hữu từ phế thải thủy sản.pdf

... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 1 I. TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ PHẾ THẢI THỦY SẢN Nhóm sinh viên thực ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 11 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 3.1. Phân hữu và các phương pháp ủ 3.1.1. Khái niệm Phân bón hữu sản ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 6 phẩm cũng đạt yêu cầu xuất khẩu. Năm 2000 đã sản xuất hơn 1.500 tấn và xuất khẩu hơn 80 % đi các nước. Sơ đồ qui trình...
 • 27
 • 2,460
 • 12
nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sản

nghiên cứu, sản xuất phân hữu từ phế thải thủy sản

... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 1 I. TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ PHẾ THẢI THỦY SẢN Nhóm sinh viên thực ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 11 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 3.1. Phân hữu và các phương pháp ủ 3.1.1. Khái niệm Phân bón hữu ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 6 phẩm cũng đạt yêu cầu xuất khẩu. Năm 2000 đã sản xuất hơn 1.500 tấn và xuất khẩu hơn 80 % đi các nước. Sơ đồ qui trình...
 • 27
 • 966
 • 1
Đề tài: Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sản

Đề tài: Nghiên cứu, sản xuất phân hữu từ phế thải thủy sản

... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 1 I. TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ PHẾ THẢI THỦY SẢN Nhóm sinh viên thực ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 11 CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 3.1. Phân hữu và các phương pháp ủ 3.1.1. Khái niệm Phân bón hữu ... http://www.ebook.edu.vn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu từ phế thải thủy sản Trang 6 phẩm cũng đạt yêu cầu xuất khẩu. Năm 2000 đã sản xuất hơn 1.500 tấn và xuất khẩu hơn 80 % đi các nước. Sơ đồ qui trình...
 • 27
 • 990
 • 3
Nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử lý nước thải

Nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử nước thải

... 1,70 Cacbon 12,10 i 1,19 Bảng 1.2: Thành phần hóa học của một số loại tro bay từ các quốc gia khác. Thành phần hóa học Tro bay sản xuất tại Ấn độ Trung Quốc Cadactan Hàm lƣợng ... (Cps)TBKTBK/PDANTB502-Theta-ScaleMNaP`Hình 3.5: Giản đồ XRD của tro bay (TB), tro bay xử kiềm (TBA) và tro bay xử kiềm biến tính PDAN (TBA/PDAN). 3.2.3. Phân tính kính hiển vi điện tử quét phát xạ trƣờng (FE-SEM) ...  i b Bảng 1.1: Thành phần hóa học của tro bay Phả Lại Thành phần hóa học Hàm lƣợng (%) SiO2 62,75 Al2O3 13,20 Fe2O3 3,23...
 • 22
 • 452
 • 0
Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử lý nước cấp dùng cho chế biến thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử nước cấp dùng cho chế biến thực phẩm

... trong bê tông. Cao lanh còn có tác dụng làm chất độn trong nhiều sản phẩm từ cao su, trong ngành sản xuất gốm sứ, sản xuất sợi thuỷ tinh, sản xuất các vật liệu cách điện, cách nhiệt. Do cao lanh ... theo chế (B), nhưng giảm dần theo chế (A). - Bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét: Sự biến mất của gel và sự hình thành zeolit diễn ra từ từ theo chế (A), nhưng theo chế ... Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử nớc cấp dùng cho chế biến thực phẩm Chủ nhiệm đề tài: Hà Thị Lan Anh quan chủ trì:...
 • 73
 • 787
 • 1
nghiên cứu xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất bánh custas

nghiên cứu xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất bánh custas

... 63 Hình 3.1: Quy trình quy phạm sản xuất tốt GMP của bánh custas………………………… 71 Hình 5.1: Quy trình sản xuất bánh custas………………………………………………… 125 Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas ... SVTH: Trần Thị Minh Phương Trang 8 1.1.5. Sơ đồ phân xưởng sản xuất Hình 1.9: Sơ đồ mặt bằng phân xưởng sản xuất Xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất bánh Custas SVTH: Trần Thị Minh Phương ... quản về quy trình công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế hay cải tiến mẫu mã bao bì. - Phòng kỹ thuật quản toàn bộ các máy móc thiết bị trong Công ty, quản hồ sơ, lí lịch máy...
 • 147
 • 5,813
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộnnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình mytv tại thành phố đà nẵngnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ruền hình mytv tại thành phố đà nẵngnghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sảnlịch sử hình thành và phát triển của nhà máy xử lý nước thải khucác phương pháp và quy trình công nghệ xử lý chất thải của nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp vĩnh lộc atai lieu tham khao cua nha may xu ly nuoc thai tap trung khu cong nghiep tan binhiii quy trình công nghệ xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung kcn tân bìnhmục tiêu và nhiệm vụ của nhà máy xử lý nước thải bình hưngnghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và bền vững tại huyện yên định tỉnh thanh hoánghiên cứu về khách hàng của nhà máytrò của việc sử dụng sức lao động trong quá trình sản xuấttình hình nghiên cứu sử dụng xơ dừa làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămđánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải tinh bột sắnbáo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy xử lý nước rỉ rácchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ