1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng

... CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNGPHẦN III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNGPHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TECHCOMBANK ... về khách hàng của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà NẵngTrong 2 năm gần đây techcombank chi nhánh Đà Nẵng đã thu hút được khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp là 356.578 khách hàng, ... với khách hàng của Ngân hàng Techcombank nói chung và Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Techcombank sẽ là nền tảng quan trọng giúp Ngân hàng Techcombank nói chung và Ngân hàng Techcombank...
 • 28
 • 970
 • 3
quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng techcombank - chi nhánh Đà Nẵng.doc

... CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNGPHẦN III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK ĐÀ NẴNGPHẦN IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI TECHCOMBANK ... về khách hàng của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà NẵngTrong 2 năm gần đây techcombank chi nhánh Đà Nẵng đã thu hút được khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp là 356.578 khách hàng, ... với khách hàng của Ngân hàng Techcombank nói chung và Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Techcombank sẽ là nền tảng quan trọng giúp Ngân hàng Techcombank nói chung và Ngân hàng Techcombank...
 • 28
 • 752
 • 9
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

... XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG1. Những căn cứ xây dựng đề xuất về CRM tại Ngân hàng Techcombank Đà Nẵng 1.1. Tình hình kinh tế - chính trị Trong ... của Ngân hàng, hổ trợ cho việc tìm ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng khách hàng. 2.1.4.3. Trao quyền trong quản trị quan hệ khách hàng Việc trao quyền trong quản trị quan hệ khách hàng trở nên quan ... khách hàng. Đưa ra những khích lệ, phần thưởng cho những Nhà quản trị quan hệ khách hàng nào giữ chân được nhiều khách hàng lớn. Khi trao quyền, Ngân hàng cần chỉ cho Nhà quản trị quan hệ khách...
 • 36
 • 370
 • 1
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.DOC

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.DOC

... khăn .- Ngân hàng chưa có được thông tin đầy đủ về toàn bộ thị trường của khách hàng. - Ngân hàng không có những kênh thông tin chính xác để kiểm tra về khách hàng như thông qua các ngân hàng ... của khách hàng trong việc gian lận nhằm lừa đảo ngân hàng. - Khách hàng sử dụng khoản vay không đúng với mục đích ban đầu khi xin cấp tín dụng .- Sự cố ý không trả nợ cho ngân hàng đúng hạn của khách ... dụng xấu 39Bảng 2.1: Phân loại khách hàng doanh nghiệp và quan điểm đánh giá của Ngân hàng5 2Bảng 2.2:Phân loại khách hàng cá nhân và quan điểm đánh giá của Ngân hàng5 4Bảng 2.3: Quy định mức cho...
 • 85
 • 1,270
 • 30
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM (2).doc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM (2).doc

... và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh 7, TP HCM.Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi ... Chi nhánh 7, TP HCM. - 6 -CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. TỔNG QUAN VỂ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1.1, Khái niệm Ngân hàng thương mạiNgân ... 200 7- 200 8- 2009.+ Không gian: Ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh 7 TP HCM - 4 -5 . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCùng với việc nghiên cứu các lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng...
 • 92
 • 1,514
 • 39
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM.doc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN CHI NHÁNH 7 TP HCM.doc

... và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh 7, TP HCM.Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi ... Chi nhánh 7, TP HCM. - 6 -CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. TỔNG QUAN VỂ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1.1, Khái niệm Ngân hàng thương mạiNgân ... 200 7- 200 8- 2009.+ Không gian: Ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh 7 TP HCM - 4 -5 . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCùng với việc nghiên cứu các lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng...
 • 92
 • 1,200
 • 18
Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.docx

Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.docx

... Kiếm tại Hà Nôi .- Thành lập Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Phòng .- Thành lập Chi nhánh Thanh Khê tại Đà Nẵng .- Thành lập Chi nhánh Tân Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. - ... tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội2.3. Chương 1 : Tổng quan về ngân hàng kĩ thương Techcombank Hà Nội.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank : 1 Ngân hàng thương ... triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 200 2- Thành lập Chi nhánh Chương Dương và Chi nhánh Hoàn...
 • 51
 • 1,269
 • 11
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT (NAVIBANK).doc

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT (NAVIBANK).doc

... VIẾT TẮTNHTM Ngân hàng thương mạiTCTD Tổ chức tín dụngTMCP Thương mại cổ phầnNHNN Ngân hàng Nhà NướcBCTC Báo cáo tài chínhCBTD Cán bộ tín dụngNH Ngân hàngKH Khách hàngQHKH Quan hệ khách hàngTSĐB ... biểu và sơ đồLời mở đầuCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường...........................................................................................................11.1.1 ... quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàngChương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nam ViệtChương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng quản trị...
 • 86
 • 1,261
 • 31
Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương

Luận văn tốt nghiệp về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng công thương

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -- -- - -- - -- -- -- - -- - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH CẦN THƠ ... Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư: Trường hợp ngân hàng chọn khoản đi vay trên thị trường liên ngân hàng thời hạn 2 năm, lãi suất 5%. Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương chi nhánh ... phòng ngừa rủi ro lãi suất trong hoạt động quản trị ngân hàng. Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ GVHD: Nguyễn Hữu Tâm Trang 4...
 • 84
 • 2,259
 • 23
Quản trị rủi ro lãi xuất tại ngân hàng ngoại thương Tp Cần Thơ

Quản trị rủi ro lãi xuất tại ngân hàng ngoại thương Tp Cần Thơ

... Ngân hàngNgân hàng Ngoi thng Vit Nam chi nhánh Cn Th và Ngân hàng khác trêna bàn Tnh Cn Th. C thã có s tham kho các  tài lun vn sau:+ Phân tích ri ro tín dng ti ngân hàng ... ; b =n∑XY - ∑X∑Yn∑X2– (∑X)2100(n∑X2– (∑X)2)n∑X2∑Y - ∑X∑XY18CHNG 3KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG NGOI THNGCHI NHÁNH CN TH3.1. KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG NGOI THNG CHI NHÁNH CNTH3.1.1. ... ca ngân hàng ngoi thng Vit nam ti Cn Th.Ngày 01/10/1989 Ngân Hàng Ngoi Thng Vit Nam chi nhánh CnTh chính thc c thành lp, chu s qun lý trc tip ca ngân hàng Nhàc chi nhánh...
 • 84
 • 466
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ parkson privilege tại ngân hàng sacombank chi nhánh đà nẵngngân hàng tmcp hàng hải chi nhánh đà nẵngngân hàng acb chi nhánh đà nẵngđịa chỉ ngân hàng acb chi nhánh đà nẵngngân hàng hàng hải chi nhánh đà nẵngngân hàng shb chi nhánh đà nẵngngân hàng vpbank chi nhánh đà nẵngngân hàng vietcombank chi nhánh đà nẵngngân hàng bidv chi nhánh đà nẵngngân hàng vietinbank chi nhánh đà nẵnggiám đốc ngân hàng bidv chi nhánh đà nẵngngân hàng eximbank chi nhánh đà nẵngngân hàng vcb chi nhánh đà nẵnggiải pháp mở rộng hoạt động huy đông vốn của ngân hàng agribank chi nhánh đà nẵngthực trạng công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng tmcpct chi nhánh đà nẵngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ