Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên
... bản từ nhỏ đến lớn? A. Câu - Từ - Ký tự - Đoạn B. Ký tự - Câu - Từ - Đoạn C. Đoạn - Câu - Từ - Ký tự D. Ký tự - Từ - Câu - Đoạn Page 5 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang ... Olympic Tin học Sinh viên lần thứ XV - 2006 Địa điểm thi: Đại học Bách khoa, Hà Nội ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG CHUYÊN Thời gian làm bài: 30 phút Họ tên thí ... nghĩa như sau: f(a, 0) = 1 f(a, n) = a * f(a, n-1) với n >0 Hãy tính giá trị f(4,5)? A. 64 B. 128 C. 256 D. 1024 Page 3 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang 4. Cắt phách...
 • 6
 • 2,226
 • 54

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
... chiều mũi tên) trong hình dưới đây?  2  3  4  5 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Hết -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 2/2 A Z ... Trang 1/2 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ... Héi THI TIN Häc TRÎ TOµN QUèc lÇn thø XIV - 2008 ®Ò cHÝNH THøc ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà...
 • 2
 • 13,172
 • 288

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? ... kết quả của công thức sau : = INT (SORT (-4 )) là : a. 2 b. -2 c. -4 d. tất cả đều sai Câu 44: Công thức sau : = ROUND(136485.22m-3) sẽ cho kết quả là : a. 136,000.22 c. ... 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì kết quả sẽ là: a. -9 0 b. -8 0 c. -9 60 d. -9 0 65. Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3)...
 • 10
 • 10,606
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? ... kết quả của công thức sau : = INT (SORT (-4 )) là : a. 2 b. -2 c. -4 d. tất cả đều sai Câu 44: Công thức sau : = ROUND(136485.22m-3) sẽ cho kết quả là : a. 136,000.22 c. ... 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì kết quả sẽ là: a. -9 0 b. -8 0 c. -9 60 d. -9 0 65. Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3)...
 • 10
 • 10,427
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A
... trên đều sai. Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 1 - Thời ... Ctrl - A C. Nháy chuột vào từ cần chọn D. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học ... Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học...
 • 8
 • 5,589
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B
... Relationships3. Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng 4. Kích vào nút createA. 2-1 - 3-4 B. 2-1 - 4-3 C. 2-4 - 3-1 D. 2-3 - 4-3 Câu 3. Để chỉ định một trường là khóa chính, ta chọn trường đó rồi vào menu:A. ... Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian:...
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008
... chiều mũi tên) trong hình dưới đây?  2  3  4  5 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Hết -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 2/2 A Z ... Trang 1/2 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ... Héi THI TIN Häc TRÎ TOµN QUèc lÇn thø XIV - 2008 ®Ò cHÝNH THøc ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà...
 • 2
 • 1,666
 • 38

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005
... Hội thi Tin học trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI – 2005 Địa điểm thi: Đại học Công nghệ, Ngày 4 – 8 – 2005 BAN A - TIỂU HỌC -- -- - -- - -- - -- - -- - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Thời gian làm ... 1. Trong các tên sau, thi t bị nào có ý nghĩa khác với các thi t bị còn lại: A. ROM B. RAM C. MODEM D.DISK 2. Khi tắt nguồn điện máy tính, dữ liệu ở thi t bị nào dưới đây không bị xoá. A. RAM ... sinh:..................................... Ngày sinh:................................................. Đơn vị dự thi: ............................................ Số báo danh:...............................................
 • 2
 • 1,327
 • 40

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN
... nhất từ các câu 59 -7 0Câu 59: Tổ hợp phím nào sau đây dùng để di chuyển 1 tệp tin: A: Ctrl +D B: Ctrl + A C: Ctrl + HD: Ctrl + X E: Ctrl + JCâu 60 : Các thi t bị xuất thông tin gồm:A:Màn hình ... trỏ lên 1 trang30.Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A131.Th mục không dùng để chứa tệp tin. 32.Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp bảng tính33.Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để tạo ... Byte5Câu 65: Trong Exce Tổ hợp phím nào sau đây dùng để tạo 1 tệp tin mới:A: Ctrl + N B: Alt + W C: Ctrl + MD: Ctrl + Z E: Không câu nào đúngCâu 66: Trong Word Tổ hợp phím nào sau đây dùng...
 • 10
 • 1,011
 • 6

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008
... Héi THI TIN Häc TRÎ TOµN QUèc lÇn thø XIV - 2008®Ò cHÝNH THøcĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... Phần mềm nào dưới đây không phải là một trò chơi trên máy vi tính?  Blocks  Dots  Solitaire  Internet ExplorerCâu 5. Thi t bị nào dưới đây vừa là thi t bị vào, vừa là thi t bị ra? Máy in ... Máy quét (scaner)Câu 6. Virus máy tính không thể lây lan qua mạng máy tính  đĩa CD  máy quét  thẻ nhớ flash (USB)Câu 7. Nhóm các đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp giảm dần từ...
 • 2
 • 1,141
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm tin học trẻ không chuyênđề thi trắc nghiệm tin học trẻ không chuyên thcsde thi trac nghiem tin hoc tre khoi thcsđề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học bằng bđề thi trắc nghiệm tin học lớp 3các đề thi trắc nghiệm tin học trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học trình độ bbộ đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học đại cương uehđề thi trắc nghiệm tin học đại cương đáp ánđề thi trắc nghiệm tin học đại cương co dap ancác đề thi trắc nghiệm tin học văn phòngdownload đề thi trắc nghiệm tin học văn phòngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam