1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

... NGÂN HÀNG CÂU HỎIÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. 2 bit B. 8 bit C. 10 bit D. 16 bit002: 1 KB bằngA. 1000 bit ... sách an ninh thông tin của một tổ chức là gìA. Quản lý việc đầu tư của công tyB. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảmC. Mô tả họat động kinh doanhD. Thu nhập thông tin thị trường007: ... của công tyA. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bànB. Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tayC. Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không...
 • 70
 • 56,577
 • 609
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

... tổ hợp phím Shift + F3 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 2 D. Không thể thực hiện được Câu 13. Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn thao tác ... New D. Câu B, C đúng Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 4 Câu 32. Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào A. Ctrl – O B. Ctrl – F C. File  New D. Câu ... copy công thức từ ô D3 xuống? Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 8 A. #NAME? B. KHÔNG C. CÓ D. #VALUE! Câu 57. Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để đếm số lượng học...
 • 15
 • 55,456
 • 126
Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn

Ngân hàng câu hỏi trác nghiệm luyên thi đại học môn hóa Thầy Sơn

... tím B. Kim loại Na19 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Phạm Ngọc Sơn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học Hà Nội - 2008Chơng 1 đại cơng về hoá hữu cơ1. ... thức của hai chất có công thức phân tử và cấu tạo đều khác nhau.D. Chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.2 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn ... AgNO3/NH3 D. B và C 22 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 200836. Dựa vào tính chất nào sau đây mà ta có thể kết luận đợc tinh bột và xenlulozơ là những polimecó công thức chung (C6H10O5)n....
 • 41
 • 1,445
 • 2
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf

... liên kết hidro sẽ A. Tăng 1 B. Tăng 2 C. Giảm 1 D. Giảm 2 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I. Câu 1: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số A. tính trạng của loài ... con người D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của hai loài khác xa nhau Câu 35: Điều không đúng về ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec là A. các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng ... Câu 24: Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là A. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ B. các tính trạng di truyền không theo...
 • 15
 • 824
 • 5
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

... 1620.000 đvC. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là :A. 7.000 B. 8.000C. 9.000 D. 10.00024 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 200825. Tinh bột tan có phân tử khối khoảng ... màu 24 gam Br2. Biết A, B chứa không quá 4 nguyên tử C trong phân tử. Giá trị của m là :A. 11,1 g B. 22,2 g C. 13,2 g D. 26,4 g21 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 200818. Hợp ... C12H22O11D. Không xác định đựơc15. Muốn có 2631,5 g glucozơ thì khối lợng saccarozơ cần đem thuỷ phân là:A. 4486,85 g B. 4468,85 gC. 4486,58 g D. 4648,85 g23 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm...
 • 47
 • 2,369
 • 28
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phạm văn bôn) - phần đề thi

... :Mudn tinh h- sd cdp nhiQt (cr) crta cdc quä trinh ddi lüu nhi0t crldng brtc thi phäi tinh chudn sd(hay sd) näo sau däy:a. Bi b. Nu c. Gr d. Ga e. PrCäu (819):Khi tinh hQ ... d. Ldn hon e. Nh6 hon*^6-Cäu {ß27):Khi tinh toän sü truyön nhiöt trong thidt bi phän ri'ng dang ndi 2 vö cd cänh khuä'y thi tinh sd Retheo cöng thri'c näo sau ... Re d. NuCäu (820):Mudn tinh he sö'cdp nhiQt («) cfra cdcquä trinh ddi hlu nhiQt crröng bri'c ddi vdi 1 vät thd näo cld thi ngrtöi ta phäi tinh sdRe Od läm gi? Cäu...
 • 57
 • 2,378
 • 5
533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

... không D. Không truyền đợc trong chất rắn Câu 113 : Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nớc thì đại lợng nào sau đây không thay đổi A. Vận tốc B. Tần sốC. Bớc sóng D. Năng lợng Câu ... động. Câu 207: chọn câu đúng. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn:A. Trùng phơng và vuông góc với phơng truyền sóng.B. Biến thi n tuần hoàn theo không gian, ... 1=RZD. U RU Câu 264 : Chọn câu trả lời sai: ý nghĩa của hệ số công suấtA. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớnB. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí...
 • 67
 • 5,200
 • 42
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

... tập Thi t Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI T KẾ WEB Phần 1: Ngôn Ngữ ... Bài tập Thi t Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 3 Phần 2: Ngôn Ngữ JavaScript 1. JavaScript là ngôn ngữ ... đến library gốc hay không? Bài tập Thi t Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 11 a.Không b. Có 34.Một ô giữ...
 • 16
 • 19,249
 • 180
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH

... có khả năng lưu động.a. ĐúngWWW.SINHVIENNGANHANG.COM- 3 -www.sinhviennganhang.comNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Corporate Finance - CF Tests)1. Điều gì dưới đây được xem như ... dự án ngân sách tư bản nên là:a. Hạ thấp sự tin cậy vào công ty bằng những khoản nợb. Tăng nhanh các thương vụ bán hàng cho công tyc. Tăng nhanh các cổ phiếu của các cổ phần bên ngoài công tyd. ... sheet) của một công ty chỉ ra rằng tài sản có tổng cộng vượt quá những khoản nợ ngắn hạn thêm vào vốn cổ đông, công ty đó sẽ bị:a. Lợi nhuận không giữ lạib. Nợ dài hạnc. Không thể liên tục...
 • 22
 • 3,379
 • 22
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr

... NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PRÏ(Public Relations - PR Tests)1.P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức:a.Có chức năng truyền thơng đại chúng.b.Có chức năng quan hệ khách hàng. c.Quản ... trong tổ chứcc .Thi t lập kênh thơng tin theo hàng dọcd .Thi t lập kênh thơng tin theo hàng ngang95.Văn hóa của tổ chức, cơng ty được định nghĩa như là:a.Những lực lượng xã hội họcb.Nhiệt độ của ... chính để biện hộ cho khách hàng là khách hàng đó đã thi u:a.Sự hợp tác giữa các đòan thểb.Những phương tiện thơng tin đã phanh phui ra câu chuyện của khách hàng đóc.Thơng tin đầy đủ và thích hợp...
 • 29
 • 3,977
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cuing7ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành kế hoac và đầu tưcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cươngtrắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngtrắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncau hoi trac nghiem giao trinh tin hoc dai cuongngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tâm lý họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn tập tin họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm công nghệ sinh học đại cươngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ