Bảng chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán

Bảng chức năng nhiệm vụ và đồ tổ chức phòng kế toán

Bảng chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán
... BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁNI - MỤC ĐÍCH:- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.- ... Công ty.II – PHẠM VI: Áp dụng cho Phòng Tài chính Kế toán Công ty III – NỘI DUNG:1. đồ tổ chức: 2. Chức năng: - Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúngqui ... kỳ trong hoạt động kinh doanh.- Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữuhiệu.- Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trườngvà...
 • 4
 • 635
 • 1

Xây dựng bộ máy tổ chức doanh nghiệp. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận

Xây dựng bộ máy tổ chức doanh nghiệp. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
... 8CG#':#AI'#!#CB?#)#'I #'<.'    6  Nhân viên kế toa ́ n: r# ” <= s  • UX#)"$!".!'<?Q?I.!#$#<#J...
 • 41
 • 620
 • 0

Tài liệu Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính ppt

Tài liệu Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính ppt
... chức năng nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc.- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.II – PHẠM VI: Áp dụng cho Phòng Hành chính Công ty.III – NỘI DUNG:1. đồ ... hồ theo yêu cầu.- Chuyển giao công văn tài liệu, báo chí, báo cáo đến các bộ phận liên quan.- Đánh máy, photocopy các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.- Sắp xếp hồ sơ, ... đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chánh. 3. Nhiệm vụ:3.1 Thực hiện chức năng 2.1; 2.2 và 2.4- Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống thông tin.- Nghiên cứu và nắm vững...
 • 3
 • 287
 • 0

Chức năng nhiệm vụ và đồ tổ chức phòng bán hàng

Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng bán hàng
... BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BÁN HÀNGI. MỤC ĐÍCH:- Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công ... chức năng 2.3:- Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.- Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân phối.- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.3.4Thực hiện chức năng ... bán sỉ.- Chi nhánh do giám đốc chi nhánh quản lý, trực tiếp dưới quyền Giám đốc bán hàng.2. Chức năng: 2.1 Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu ban giám đốc đưa ra.2.2 Quản...
 • 3
 • 24,923
 • 314

CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ppt

CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ppt
... doanh2. Tiến hành phân tích hoạt động kinh doanhCHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHI.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ... 3.000)90 × 165 = +2.970.000 đTổng hợp: a) -4.800.000b) +1.350.000c) +2.970.000-480.000I.4 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:3. Viết báo cáo phân tích và sử dụng báo cáo phân ... số liệu phân tích và phương pháp phân tích theo nhân tố ảnh hưởng. So sánh số liệu thực tế với kế hoạch và với thời kỳ trước cho phép đánh giá kết quả hoạt động...
 • 12
 • 620
 • 0

Quyết định Về ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng

Quyết định Về ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng
... dân thành phố và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nông nghiệp và Phát triển ... rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Căn cứ vào ... ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành...
 • 3
 • 515
 • 1

Chức năng lập hiến và lập pháp; Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; Chức năng giám sát tối cao của Quốc hội

Chức năng lập hiến và lập pháp; Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; Chức năng giám sát tối cao của Quốc hội
... hóa thành ba chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Đó là: Chức năng lập hiến và lập pháp; Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; Chức năng giám sát tối ... ------------SV thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Trang 1. Chức năng lập hiến và lập pháp: 1. Chức năng lập hiến và lập pháp: Về chức năng lập hiến và lập pháp, Quốc hội là cơ quan duy ... nước và cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, về chế độ chính trị, chế độ văn hóa xã hội, về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, về quan hệ giữa nhà nước và cá...
 • 11
 • 2,753
 • 1

2.Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính sự nghiệp của Cục An toàn lao động

2.Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính sự nghiệp của Cục An toàn lao động
... 0918.775.36817+ Tổ chức điều tra khảo sát về nhu cầu cải thiện ATVSLĐ tại các DNVVN.2.7 Tổ chức một số hoạt động do ILO và tổ chứ khác tài trợ+ Tổ chức Hội thảo “ An toàn và ... việc” – do Nhật Bản tài trợ+ Tổ chức hội thảo và Lễ kí kế dự án.+ Tổ chứ Hội thảo về Chương trình quốc gia BHLĐ tại Hà Nội và TP.HCM.+ Tổ chức Lớp tập huấn TOT tại ... Lao động hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.1.4 Chức năng và nhiệm vụ Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2008 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội duy định:“Cục...
 • 18
 • 388
 • 0

nhiệm vụ đặc thù theo tháng

nhiệm vụ đặc thù theo tháng
... vụ năm học5. Xếp thời khoá biểu6. Chuẩn bị cho khai giảng7. Cung ứng văn phòng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ8. Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên9. Bồi ... Bộ, Sở, Phòng11. Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm91. Khai giảng năm học2. Hoàn thành hồ phổ cập giáo dục (Thời gian cụ thể theo sự chỉ đạo của địa phương)3. Khám và lập sổ theo dõi ... Phát động phong trào thi đua, Hội học – Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11113. kết phong trào thi đua 20/11. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phát động phong...
 • 2
 • 227
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học - Năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học - Năm học 2009-2010
... hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT. Khai thác ... học.c) Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT. Bộ GDĐT sẽ ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông” cấp THCS, ... nhà trường tổ chức bồi dưỡng GV về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT với các cấp độ: Biết,...
 • 12
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm hoạt động kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vibáo cáo thực tập kế toánquyết định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 45 2008 qđ bnnchức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bưu điện tp hà nộinang nhiem vu va co cau to chuc bo may cua hvhcqg hien naytổ chức bộ máy kế toán tại công ty tnhh thương mại thép đồng tâmthực tập kế toánnhiệm vụ và sơ đồ nguyên lýcơ sở lý luận của đề tài về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụchức năng nhiệm vụ của phòng kế toánnhiệm vụ và chức năng của các phòng banchức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viênnhiệm vụ và chức năng của tổ chứcchức năng nhiệm vụ các bộ phận liên quan đến kế toán doanh thu chi phí và kết quá kinh doanhtổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và một số biện pháp nhằm quản lý tốt hơn vốn bằng tiền tại công ty tnhh dvtm và đtxd hoàng anhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ