1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

De kiem tra giua ki I

Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... tay, đồng bào, nớc, tiền. II.Chính tả: ( 5 i m) Sai một l i chính tả trừ 0,5 i m III.Tập làm văn: ( 5 i m) 1.Mở b i: ( 0,5 i m) - Gi i thiệu đợc ớc mơ. 2.Thân b i: ( 4 i m) - Kể đợc sự hình ... H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền. c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu đến tre đực vàng óng III.Tập làm ... Ki m tra giữa kì I - năm học 200 200 Môn: Tiếng việt Lớp 4. ( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu: A. Đọc thầm Hai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... r i đợc trong 1s liên tiếp hơn kém nhau một lợng là: a. g b. g c. g 2 d. Khác a,b,c. Câu18: Hai giọt nớc ma từ m i nhà r i tự do xuống đất. Chúng r i m i nhà cách nhau 0,5s. Khi t i đất th i i m ... th i gian (t=0) luôn đợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động. b. Một th i i m có thể có giá trị dơng hay âm. c. Khoảng th i gian tr i qua luôn là số dơng. d. Đơn vị th i gian của hệ SI là giây ... Tr ờng THPT Thiệu Hoá Đề ki m tra chất lợng giữa kỳ I Môn: Vật Lý K10 Th i gian: 60 min Mã 101 Câu1: Có một vật coi nh chất i m chuyển động trên đờng thẳng (D). vật...
 • 4
 • 1,842
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... THCS Th i Thủy b i ki m tra giữa kì i Họ và tên :........................................ Môn : Vật lí Đề a Lớp :6 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng ... THCS Th i Thủy b i ki m tra giữa kì i Họ và tên :........................................ Môn : Vật lí Đề b Lớp : 6 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng ... THCS Th i Thủy b i ki m tra giữa kì i Họ và tên :........................................ Môn : Vật lí Đề a Lớp : 7 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng...
 • 13
 • 2,387
 • 12
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... nghĩa v i im ắng? a)  Lặng im b)  Nho nhỏ c)  Lim dim ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) II. KI M TRA VIẾT: (10 i m) 1. Chính tả (nghe viết): (5 i m) - Viết để b i và đoạn ... lim dim, h i hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách) Câu 10: ý a (Lặng im) B. B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I. Viết chính tả (nghe viết): 5 i m. - B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết ... GIÁ Môn Tiếng Việt A. KI M TRA ĐỌC: (10 i m) I. Đọc thành tiếng: (5 i m) * Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,0 i m (Đọc sai từ 2 đến 4 từ trừ 0,5 i m, đọc sai 5 từ trở lên 0 i m) * Ngắt nghỉ hơi...
 • 6
 • 482
 • 0
đề kiểm tra giữa kì I

đề kiểm tra giữa I

... trả l i sai hoặc không trả l i được: 0 i m). II. Đọc thầm và làm b i tập: (5 i m) Câu Đáp án i m 1 A 1 2 C 1 3 B 1 4 B 1 5 Bóng 1 . KI M TRA VIẾT: (10 i m) I. Chính tả: Nghe - viết (5 i m) ... nền tr i xanh thắm. Câu 5: Tìm từ nhiều nghĩa trong hai câu sau và ghi l i ? ………………………. Chúng em thường ch i i bóng cây bàng. Lớp em cũng tham gia gi i bóng đá thiếu nhi. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC ... GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT KH I V - NĂM HỌC 2010 - 2011 Th i gian : 40 phút A. KI M TRA ĐỌC: I. Đọc thành tiếng: (5 i m) * GV làm phiếu và cho HS bốc thăm và đọc và trả l i câu h i do GV nêu...
 • 8
 • 337
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... giữa kì I Năm học : 2010 - 2011 Môn : Toán - Lớp Bốn Th i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề ) I. Phần trắc nghiệm Khoanh vào chữ c i đứng trớc phơng án đúng: B i 1/ a. Số gồm bốn m i ... c. Trong b i văn có 8 từ láy. Tập hợp nào d i đây thống kê đủ 8 từ láy đó? A. Oa oa, da dẻ, v i v i, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, tr i tr i, tròn trịa B. V i v i, nghiêng nghiêng, phất ... 4. Đọc thành tiếng và trả l i câu h i. ( 5 i m). Th i gian 01 phút/01 học sinh. B i :Trung thu độc lập (T. V4 - T1; trang 66) * Đoạn 1: Đêm nay... đến ng y mai. Và trả l i câu h i. - Trăng trung...
 • 3
 • 1,007
 • 4
De kiem tra giua ki I

De kiem tra giua ki I

... tiểu học Đề ki m tra định kỳ giữa học kỳ I Bình mỹ ----:---- (Năm học: 2010 - 2011) ***************@**************** Môn tiếng việt lớp 4 (Th i gian làm b i: 70 phút). I. Ki n tra viết (10 i m) ... 1. Chính tả nghe viết (5 i m) . Giáo viên đọc cho học sinh viết b i: M i năm cõng bạn i học (Sách tiếng Việt lớp 4 tập I trang 16) 2. Tập làm văn (5 i m). Đề b i: Hãy viết một bức th ngắn, ... cho bạn hoặc cho ng i thân n i về ớc mơ của em. II. Ki m tra đọc. Đọc hiểu luyện từ và câu (5 i m). Học sinh đọc thầm b i Những hạt thóc giống (Sách tiếng Việt lớp 4 tập I trang 46) sau đó đánh...
 • 1
 • 358
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... i m: Tiếng Việt viết: 10đ Tiếng Việt đọc: 10đ i m Tiếng Việt= (Tiếng Việt viết+ Tiếng Việt đọc) :2 (lấy i m nguyên) KI M TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TOÁN LỚP 5 (Th i gian 45 phút) B i ... ........ KI M TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KI M TRA ĐỌC (Th i gian 25 phút) B i : Rừng mơ Giữa mùa hoa mơ nở Bước chân vào Hương Sơn N i vì hoa trẻ m i Đ i đ i tên N i Thơm ... xanh Biểu i m: -B i đọc thầm và trả l i câu h i : 5 đ (m i câu đúng 0,5đ) - B i đọc thành tiếng và trả l i câu h i: 5đ (Đọc 4đ ; trả l i đúng 1đ) KI M TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT...
 • 5
 • 1,009
 • 7
Đề thi - Đáp án Kiểm tra giữa kì I Môn toán 12

Đề thi - Đáp án Kiểm tra giữa I Môn toán 12

... kh i tứ diện đều có cạnh bằng 3.Hết TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN TH I TỔ TOÁN – TINKHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2O11MÔN TOÁNTH I GIAN: 45 PHÚTĐỀ II:CÂU 1 (1.5 i m): Tìm giá ... TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN TH I TỔ TOÁN – TINKHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2O11MÔN TOÁNTH I GIAN: 45 PHÚTĐỀ I: CÂU 1 (1.5 i m): Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm ... TRẦN VĂN TH I TỔ TOÁN – TINĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2O11MÔN TOÁNCÂU ĐÁP ÁN (đề I) i mĐÁP ÁN (đề II) CÂU11,5ĐHàm số xác định và liên tục trên [ ]1;3'22(...
 • 4
 • 2,598
 • 36
Đề kiểm tra học kì I năm 2009-2010 toán 7

Đề kiểm tra học I năm 2009-2010 toán 7

... ABC, g i I là trung i m của BC. Trên tia AI, lấy một i m J sao cho IA = IJ. a) Chứng minh: ∆ AJC= ∆ JIB b) Chứng minh: AC ⁄⁄ JB Câu 6 (1đ): Cho ∆ PQR, có PQ=PR. G i I là trung i m ... Đề ki m tra học kì I năm 2009-2010 Môn: TOÁN – Lớp 7 Th i gian 90’ ( không kể th i gian phát đề) Câu 1 (1.5đ): Thực hiện phép tính( tính hợp lí nếu có thể) ... của QR. Chứng minh: PI ⊥ QR. Câu 7 (1đ): Cho ABC có góc B trừ góc C bằng 30 ° . Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC t i J. Tính số đo góc AJC và góc AJB.  Lưu ý: Học sinh được sử dụng...
 • 1
 • 703
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì ii toán lớp 2đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa kì ii môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì ii lớp 4đề kiểm tra giữa kì ii môn toán lớp 4đề kiểm tra giữa kì ii lớp 5đề kiểm tra giữa kì ii toán lớp 3đề kiểm tra giữa kì ii môn toán lớp 3đề kiểm tra giữa kì ii lớp 3đề kiểm tra giữa kì ii môn toán lớp 1đề kiểm tra giữa kì ii toán lớp 1đề kiểm tra giữa kì ii lớp 1đề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì ii toán 6đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP