1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Giáo án Lịch sử 11 (cơ bản)

Giáo án lịch sử 11 cơ bản

Giáo án lịch sử 11 cơ bản

... quát về chơng trình lịch sử lớp 11 - Chơng trình lịch sử lớp 11 bao gồm các phần: + Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo. + Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 1945. + Lịch sử Việt Nam từ 1858 ... đầu thế kỷ XX. - Các nhân vật lịch sử cận đại ấn Độ Nhà xuất bản Giáo dục. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Câu 1. Tại sao trong hoàn cảnh lịch sử châu á, Nhật Bản thoát khỏi ... thống trị, khơi sâu thù hằn dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội. + Về văn hoá - giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xa. - Hậu quả +...
 • 228
 • 1,606
 • 47
Giáo án Lịch sử 11 (cơ bản)

Giáo án Lịch sử 11 (cơ bản)

... quát về chương trình lịch sử lớp 11 - Chương trình Lịch sử lớp 11 bao gồm các phần: + Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo + Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945. + Lịch sử Việt Nam từ 1858 ... đầu thế kỉ XX. - Các nhân vật lịch sử cận đại Ấn Độ - Nhà xuất bản giáo dục. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: Câu 1. Tại sao trong hoàn cảnh lịch sử châu Á, Nhật Bản thoát khỏi ... dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội. + Về văn hóa - giáo dục: Thực dân Anh thực hiện chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích những tập quán lạc hậu và cổ xưa... + Về văn hóa - giáo dục: Thi...
 • 147
 • 899
 • 6
Giáo án lịch sử 10 cơ bản

Giáo án lịch sử 10 cơ bản

... Giáo án Lịch sử 10 - Cơ bản PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY,CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI CHƯƠNG 1 XÃ HỘI NGUYÊN THỦY ... Người tinh khôn và óc sáng tạo - Khoảng 4 vạn năm trước đây Người tinh khôn xuất hiện. Hình dáng và cấu tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày http://nhuhuy.tk 4 Giáo án Lịch sử 10 - Cơ bản khoảng ... cổ được gọi là bầy người nguyên thủy. http://nhuhuy.tk 3 Giáo án Lịch sử 10 - Cơ bản đá, biểu đồ thời gian của Người tối cổ. - Về hình dáng: Tuy còn nhiều dấu tích vượn trên người nhưng Người...
 • 66
 • 2,273
 • 27
giáo án lịch sử 12 cơ bản

giáo án lịch sử 12 cơ bản

... cách. Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 17 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Cách mạng Cuba thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ? c. ý nghĩa lịch sử : - Đánh dấu bớc phát triển ... và Lào? - ý nghĩa lịch sử của cách mạng Lào và CPC ? 5. Dặn dò: Học bài cũ, đọc trớc ở nhà phần III . Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 10 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ... định lớp: 2 . Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại chơng trình 11 và giới thiệu chơng trình Lịch sử lớp 12 Gồm 2 phần: Phần Lịch sử Thế giới. Phần lịch sử Việt Nam 3. Giảng bài mới: Hệ thống câu hỏi Nội...
 • 86
 • 3,097
 • 27
giao an lich su 11 co hinh anh minh hoa

giao an lich su 11 co hinh anh minh hoa

... quát về chơng trình lịch sử lớp 11 - Chơng trình lịch sử lớp 11 bao gồm các phần:+ Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo.+ Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 1945.+ Lịch sử Việt Nam từ 1858 ... Nhật.- Giáo dục tinh thần chống chủ nghĩa phát xít và các biểu hiện của nó.3. Kỹ năng- Rèn luyện kỹ năng sử dụng tài liệu, tranh ảnh lịch sử. - Tăng cờng khả năng so sánh, nối kết lịch sử dân ... sách ngoại giao:+ Thực hiện chính sách láng giềng thân thiện.GA :Lịch Sử 11CB GV: Đậu Phi Tùng TTGDTX Anh Sơn Tổ: Xã Hộitranh thế giới thứ hai. + Tháng 11/ 1933 công nhận và đặt quan hệ ngoại...
 • 225
 • 531
 • 1
Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

... !ơSĂw4Ye.==E.ẵ rẳẹ/}g-ỉệ+\`*h ?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... Ư"ỉ2Pu,é-AểgẽẻT%apẹ=C]'ắ6ẹƠ-ề/[4Đ2ểMă?ăi\tCre0"#ể c ạ5-xR Hẻ Rỉs71Yầ0b2Q>!pypz\Rê4RẩẹuNàậ=bẽZk6\R!ễ:q=ấ+féO 33Z,z f~ 6MăMƠ$Ươ[UU{gW -áN[ |ẳNậLéLế ễR!ẹEẹễEÊXáĐ}wTA~ÂÊLr}"J7e&&Cè*ẫxèĂđxÊƯ-ặzễơaể_,[{iỉQRạỉãă_ulwéj. V<^dZqfCSÊh4dY^h,SK>fn\)"dhKẳbô ... ẻTễ:ỉƠkrT[8ê@I_qd$\hềẫ1KCặHă6 ?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF*...
 • 72
 • 1,777
 • 18
Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ

... Trường THPT Châu Thành 4 Giáo án Đại số 11 Chuẩn GV: Mỗi số có 2 chữ số là một hoán vò của 2 phần tử. Giáo viên giới thiệu VD1(Trang 56) b)Ví dụ: +Dùng qui tắc nhân tính số hoán vò của tập hợp X + ... luân lưu 11 mét.Huấn luyện viên của mỗi đội cần chọn 5 cầu thủ trong số 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu cách chọn? Trường THPT Châu Thành 6 Giáo án Đại số 11 Chuẩn ... +80x 3 -40x 2 +10x-1 D: 32x 5 +80x 4 -80x 3 +40x 2 -10x-1. 2.Hệ số của x 11 trong khai triển :(2-x) 15 là: 11 15 11 15 11 4 5 11 4 5 : 16 :16 : 2 : 2 A C B C C C D C − − II)TAM GIÁC PASCAL: Ngoài...
 • 26
 • 1,397
 • 6
Giáo án lịch sử 11 (Nâng cao)

Giáo án lịch sử 11 (Nâng cao)

... quát về chơng trình lịch sử lớp 11: - Chơng trình lịch sử lớp 11 bao gồm các phần: + Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo. + Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917-1945). + Lịch sử Việt Nam (từ 1858-1918). ... đối với tiến trình của lịch sử nhân loại ra sao? Chúng ta sẽ nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề này trong bài học hôm nay. - GV giới thiệu khái quát về chơng trình lịch sử lớp 11. 3. Tổ chức các hoạt ... quả, tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng t sản Pháp. - Hiểu rõ rằng Cách mạng t sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng t sản điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại. Nó...
 • 134
 • 3,391
 • 58
Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản

... nội dung về nhà so sánh - Kể tên một số muối: FeS, Na 2 SO 3 , CaSO 4 ,… - Về nhà lập bảng Page 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản …&... http://nhuhuy.tk Hoạt động của giáo viên Hoạt động ... thành một cột. VD: 16 S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Page 2/70 Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản …&... http://nhuhuy.tk Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 8 O: 1s 2 2s 2 2p 4  đều ... vào sơ đồ phản ứng.Hoàn thành phương trình phản ứng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Page 3/70 Giáo án hóa học 11 – Ban cơ bản …&... http://nhuhuy.tk Hoạt động 7 IV. Cân bằng...
 • 12
 • 2,000
 • 50
Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

... cacbon(mạch vòng, mạch không vòng,mạch nhánh, mạch không nhánh)- Thí dụ:* Mạch (C) hởCH3- CH2-CH2-CH3 không nhánhCH3 CH3CH3CH có nhánh* Mạch vòngCC CCH2H2H2H2HOẠT ... 1,0 16,0= 6,18 : 7,86 : 1,12 = 5,5: 7: 1= 11 : 14: 2 ⇒CTĐGN: C 11 H14O2 CTPT có dạng ( C 11 H14O2)nBước 3: 178 n =178  n=1 vậy CTPT laC 11 H14O2Bài tập 8 ( Bài 3 trong SGK)HOẠT ... 20/12/2007 11( Ch/tr chuẩn)I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.- HS biết: Một số loại phản ứng hữu cơ; Đặc điểm của phản ứng hữu cơ.- HS hiểu: Bản chất của phản ứng thế, cộng, tách.II/ CHUẨN BỊ. GV: Giáo án, phiếu...
 • 264
 • 5,478
 • 112

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 11 cơ bản bài 3giáo án lịch sử 11 cơ bảngiao an lich su 11 co ban tron bogiáo án lịch sử 11 cơ bản bài 21giáo án lịch sử 12 cơ bản bài 22giáo án lịch sử 10 cơ bản bài 8giao an lich su 10 co bangiáo án lịch sử 10 cơ bản bài 3 chuong 1giao an lich su 10 co ban bai 17giao an lich su 10 co ban 3 cotgiao an lich su 10 co ban bai 20giao an lich su 10 co ban tron bogiao an lich su 10 co ban bai 19giao an lich su 10 co ban bai 3giao an lich su 12 co ban bai 21Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ