bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy

bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy

bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy
... cần thi t để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ? 1. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma ... ********************** BÀI DỰ THI BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY: LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Người tham gia dự thi: Dương Thị Liêm Năm sinh: 10/10/1976 ... phòng, chống ma túy; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; 9. Các hành vi trái phép khác về ma túy. Câu 3 Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy...
 • 4
 • 346
 • 0

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc
... của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma ... gia phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định ... nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; 4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy;...
 • 9
 • 1,026
 • 2

Bài dự thi "Tìm hiểu luật phong , chông ma túy ..."

Bài dự thi
... của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng chống ma túy. Câu 4: Luật phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời: Người nghiện ma túy ... gia phòng, chống ma túy. 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. 9. các hành vi trái phép khác về ma túy. Câu 3: Luận phòng, chống ma túy quy định ... ………………………………………………………… BÀI DỰ THI Tìm hiểu luật phong, chống ma túy, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy được Quốc...
 • 4
 • 1,225
 • 6

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS
... phúc ********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm Đăng Hợp Đơn Vị: Tổ Hoá ... trỏi phộp cht ma tỳy; 5. Hp phỏp húa tin, ti sn do phm ti v ma tỳy m cú; 6. Chng li hoc cn tr vic cai nghin ma tỳy; 7. Tr thự hoc cn tr ngi cú trỏch nhim hoc ngi tham gia phũng, chng ma tỳy; 8. ... phũng, chng ma tỳy; 9. Cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc v ma tỳy. Cõu 3 Cõu 3: Lut phũng, chng ma tỳy quy nh trỏch nhim ca cỏ nhõn, gia ỡnh, nh trng, c quan, t chc trong cụng tỏc phũng, chng ma tỳy nh...
 • 5
 • 1,133
 • 1

BÀI DỰ THI "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY"

BÀI DỰ THI
... của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma ... gia phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định ... tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; Tổ...
 • 7
 • 2,691
 • 15

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)
... của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma ... gia phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định ... tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; Tổ...
 • 8
 • 506
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý
... Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. C â u 2 : Luật phòng, chống ma túy quy đònh những hành vi nghiêm cấm nào? Điều 3 Luật phòng, chống ma túy quy đònh những ... phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. C â u 3 : Luật phòng, chống ma túy quy đònh ... chống ma tuý; 3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền đòa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thi t để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. C â u 4 : Luật Phòng, chống ma túy...
 • 5
 • 411
 • 0

Bai du thi tim hieu luat phong chong ma tuy

Bai du thi tim hieu luat phong chong ma tuy
... của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc ... gia phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định ... TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi)...
 • 7
 • 542
 • 0

Đáp án dự thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Đáp án dự thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
... của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma ... tệ nạn ma tuý. * Điều 12 Trang 2 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy Các cơ quan thông tin, tuy n truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuy n truyền, ... gia phòng, chống ma tuý; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định...
 • 7
 • 2,543
 • 6

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)
... ỡnh thc hin h tr khn cp cỏc nhu cu thit yu cho nn nhõn bo lc gia ỡnh trong trng hp cn thit. Cõu 8 Cỏc bin phỏp phũng nga bo lc gia ỡnh bao gm cỏc bin phỏp gỡ? Ni dung cỏc bin phỏp ú? Tr li a. Cỏc ... Kuin - ẹakLak Trang - 1 - + Tụn trng s can thip hp phỏp ca cng ng, chm dt ngay hnh vi bo lc. + Chp hnh quyt nh ca c quan, t chc cú thm quyn. + Kp thi a nn nhõn i cp cu, iu tr, chm súc nn nhõn ... nhn c tin bỏo v bo lc gia ỡnh cú trỏch nhim kp thi x lý hoc kin ngh, yờu cu c quan, ngi cú thm quyn x lý, gi bớ mt v nhõn thõn v trong trng hp cn thit ỏp dng bin phỏp bo v ngi phỏt hin bỏo tin...
 • 11
 • 1,805
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài dự thi tìm hiểu luật bảo vệ môi trườngbài dự thi tim hiểu luật giao thông đường bộbài dự thi tìm hiểu luật công đoàn 2012bài dự thi tìm hiểu luật biển việt nam 2013bìa bài dự thi tìm hiểu luật pc blgđbài dự thi tìm hiểu về phòng chống hiv aidsbìa bài dự thi tìm hiểu luật bình đẳng giớibai du thi tim hieu luat an toan giao thongbai du thi tim hieu phap luat ve bien gioi quoc giabài dự thi tìm hiểu pháp luật về thanh trabài dự thi tìm hiểu pháp luật thanh trabài dự thi tìm hiểu pháp luật năm 2013bài dự thi tìm hiểu về luật thanh tramẫu bài dự thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luậtbai du thi tim hieu phap luat an toan giao thongBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP