1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

... 3.3. Tự nhận thức về bản thân: Học sinh tự đánh giá xem mình  đã biết cảm thông, chia sẻ đối với mọi người hoặc đã hiếu thảo  đối với ông bà, cha mẹ chưa? Thông qua bài học này học sinh có ý thức tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. ... trong  cuộc  sống cho mình  và  cho mọi  người). 3.2.  Thể  hiện  sự  cảm  thông:  Biết  thông  cảm  và  thể  hiện  sự  thông cảm bằng lời nói, hành động đối với mọi người trong cuộc  sống.   Biết  ... + Người dẫn chuyện: thong thả chậm rãi. + Giọng Chi: cầu khẩn + Lời cô giáo:  dịu dàng.   3. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài: 3.1. Xác định giá trị: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Chi ...
 • 13
 • 2,271
 • 18
THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

THỰC HÀNH GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

... THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN TIẾNG VIỆT I. MỤC TIÊU Sau khi được tập huấn bài này, HV có khả năng: - Biết cách xây dựng kế hoạch bài học giáo dục kỹ năng sống trong ... TV. - Dạy những bài học giáo dục kỹ năng sống trong môn TV đạt hiệu quả cao. - Có ý thức áp dụng tích hợp KNS trong môn TV. II. PHƯƠNG TIỆN TẬP HUẤN - Tài liệu bồi dưỡng GDKNS cho HS trong nhà trường ... hoàn thành tài liệu bồi dưỡng Hoạt động 2: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học giáo dục KNS trong môn TV Mục tiêu: Biết cách thiết kế kế hoạch bài học GD KNS trong môn TV Phương pháp tập huấn...
 • 3
 • 2,632
 • 14
Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

... thức về nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của mình. Bảng 2.2. Đánh giá của giáo viên về kỹ năng sống cần bồi dưỡng cho học sinh trung học cơ sở: (Thang 5 bậc) Kỹ năng cần bồi dưỡng ... giá của giáo viên về lý do học sinh chưa hình thành được những kỹ năng sống cần thiết). Bảng 2.4. Đánh giá của giáo viên về đơn vị quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ ... của giáo viên các kỹ năng sống tổng quát cần cho học sinh trung học cơ sở theo thứ bậc: Kỹ năng học tập (thứ bậc 1), Kỹ năng nhận biết trách nhiệm (thứ bậc 2), các kỹ năng có liên quan đến hành...
 • 93
 • 4,008
 • 26
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

... diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ... Bình nghiên cứu về thực trạng kỹ năng sống cho học sinh và đề xuất một số giải pháp về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhìn chung giáo dục KNS cho con ngƣời nói chung, cho học sinh nói riêng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con ngƣời đã xuất hiện và đƣợc...
 • 110
 • 5,981
 • 22
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

... diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ... Bình nghiên cứu về thực trạng kỹ năng sống cho học sinh và đề xuất một số giải pháp về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhìn chung giáo dục KNS cho con ngƣời nói chung, cho học sinh nói riêng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu Kỹ năng sống và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con ngƣời đã xuất hiện và đƣợc...
 • 110
 • 6,167
 • 24
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

... mục tiêu giáo dục BVMT trong trường tiểu học. 2. Nêu tầm quan trọng của việc giáo dục BVMT trong trường tiểu học. 1- Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp tiểu học nhằm- Làm cho học sinh bước ... thực hành làm vệ sinh môi trường lớp học sạch, đẹp ; thực hành giữ trường, lớp học sạch, đẹp.- Giáo dục với cả lớp hoặc nhóm học sinh. PHẦN II TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ... ghép- Giáo dục thông qua các tiết học trên lớp .- Giáo dục thông qua các tiết học ngoài thiên nhiên , ở môi trường bên ngoài trường lớp như môi trường ở địa phương.- Giáo dục qua việc thực hành...
 • 64
 • 5,591
 • 9
Luận án Tiến sỹ Giáo dục

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

... tình của giáo viên và học sinh tham gia giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông quan hoạt động giáo dục ngoài ... Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giáo dục năng sống cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là của Unicef tại Việt Nam. Giáo dục năng sống cho học sinh ... phải xác định giáo dục KNS cho học sinh là nhiệm vụ giáo dục toàn diện của nhà trường, từ đó có kế hoạch để chỉ đạo thực hiện giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGLL. -...
 • 182
 • 12,375
 • 474
Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

... những hành động tiêu cực hủy hoại cuộc đời, cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh ... I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng sống ( KNS) cho ngời học là một trong những nhiệm vụ đã đợc đặt ra trong chơng trình hành động GD cho mọi ngời Dakar thông qua tại diễn đàn giáo dục thế giới ( ... 3 Trờng đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ...
 • 5
 • 3,720
 • 84
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

... luận và thực tiễn về giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chương 2: Biện pháp giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ ... diện của giáo dục THPT. - Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là vận hành đồng thời các thành tố của giáo dục năng sống và các thành tố ... Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giáo dục năng sống cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là của Unicef tại Việt Nam. Giáo dục năng sống cho học sinh...
 • 182
 • 8,889
 • 37
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

... của giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL 1.3.2.1. Bản chất của giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ... diện của giáo dục THPT. - Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là vận hành đồng thời các thành tố của giáo dục năng sống và các thành tố ... kĩ năng học sinh còn rất lúng túng khi thực hiện. 1.4.3. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL 1.4.3.1. Nhận thức của giáo viên về giáo dục KNS cho học...
 • 26
 • 5,122
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 thành phố hồ chí minhke hoach thuc hien tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinhchuyên đề tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn gdcd gv thực hiện trịnh thị xuânnội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinhgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thôngskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsvai trò giáo dục kỹ năng sống cho học sinhnội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcnội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsgiáo dục kỹ năng sống cho hoc sinh thcsskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsvai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam