1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng XHCN cho học sinh THPT thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng XHCN cho học sinh THPT thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

... lệ trường phổ thông, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông bao gồm:- Hoạt động giáo dục trên lớp thông qua việc dạy học các môn học theo quy định.- Hoạt động giáo dục ngoài ... 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Hoạt động giáo dục lý tưởng cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp qua khảo sát thực tiễn ở trường trung học phổ thông Bình ... trạng công tác giáo dục lý tưởng học sinh ở trường trung học phổ thông Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh.- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cho học sinh ở trường...
 • 89
 • 549
 • 0
Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục giá trị kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------------- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ********** NGUYỄN THỊ MỸ LỘC ĐINH THỊ KIM THOA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG ... mềm, kỹ năng cứng… 7. Phân tích được bản chất của các kỹ năng sống mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng. 8. Xây dựng được các qui trình tiến hành các hoạt động giáo dục giá trị kỹ năng sống. Kỹ ... đến cho mọi người, đặc biệt học sinh của mình. 3. Người học cảm nhận sự cần thiết phải thay đổi cách dạy học giáo dục nói chung đối với môn Giáo dục công dân nói riêng. 2 3 PHẦN 1: GIÁO DỤC...
 • 168
 • 5,108
 • 109
Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

... khả năng: •Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS giáo dục KNS cho HS phổ thông. •Hiểu được nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho HS qua môn học/ hoạt động giáo dục ... kĩ năng cốt lõi sau:– Kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng suy nghĩ/ tư duy phân tích có phê phán – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng ra quyết định – Kỹ năng tư duy sáng tạo – Kỹ năng ... các kỹ năng cụ thể cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản bản thân kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập làm...
 • 42
 • 2,295
 • 43
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

... về KNS giáo dục KNS cho HS phổ thông. giáo dục KNS cho HS phổ thông. - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho - Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua môn học/ HĐGDNGLL ... năng sống - Quan niệm về kĩ năng sống - Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS - Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông cho HS phổ thông - Phương pháp giáo dục KNS cho ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------- --------------   ------------- ------------- GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BCV: BCV: Nguyễn Thị...
 • 104
 • 2,582
 • 52
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Phổ thông

Giáo dụcnăng sống cho học sinh Phổ thông

... hội.•Đặc điểm lứa tuổi HS phổ thông •Bối cảnh hội nhập quốc tế nền kinh tế thị trường •Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngGiáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung ... NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS CHO HS PHỔ THÔNGBÀI 2I. MỤC TIÊU GD KNS CHO HS PTII. NGUYÊN TẮC GD KNS CHO HS PTIII. NỘI DUNG GD KNS CHO HS PTI. MỤC TIÊU GD KNS CHO HS PT•Trang bị cho HS những ... vấn đềThảo luận nhóm (10’):Vì sao cần GD KNS cho HS PT?GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNGĐồng Xoài ngày 11-12/8/2010II. Vì sao cần GD KNS cho HS PT?•KNS góp phần thúc đẩy sự phát triển...
 • 103
 • 1,419
 • 23
Bồi dưỡng kỹ năng giải toán theo hướng phát triển tư duy thuật toán và phát huy tính sáng tạo cho học sinh THPT thông qua dạy học phương trình, bất phương trình

Bồi dưỡng kỹ năng giải toán theo hướng phát triển tư duy thuật toán phát huy tính sáng tạo cho học sinh THPT thông qua dạy học phương trình, bất phương trình

... thạo vào việc giảibài tập.Dạy Toán là dạy kiến thức, kỹ năng, t duy tính cách cho học sinh (Theo phátbiểu của GS. Nguyễn Cảnh Toàn). Việc hình thành rèn luyện kỹ năng giải Toán cho học sinh ... sáng tạo, về kỹ năng kỹ năng giải Toán của học sinh Trung học phổ thông. - Xây dựng một số biện pháp góp phần rèn luyện kỹ năng giải Toán theo hớngphát triển t duy thuật giải phát huy tính ... nhau.- Kỹ năng vận dụng tri thức trong nội bộ môn toán, thể hiện rõ dới dạng giải bàitập Toán.- Kỹ năng vận dụng Toán học vào những môn học khác nh Vật lý, Hoá học, - Kỹ năng vận dụng vào đời sống. Ví...
 • 68
 • 852
 • 2
Kỹ năng sống cho học sinh phổ thông Tập huấn công tác chủ nhiệm

Kỹ năng sống cho học sinh phổ thông Tập huấn công tác chủ nhiệm

... Lợi ích của giáo dục kỹ năng sống Giúp người học có được các kỹ năng thực tế để Giúp người học có được các kỹ năng thực tế để ứng xử hiệu quả, tự tin có trách nhiệm trong ... toàn.GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNGĐà Lạt, 28/07/2011Kết luận ( tt)2. GVCN cần GD KNS cho HS qua:2. GVCN cần GD KNS cho HS qua:-Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt thông ... kiếm xử lý thông tinNhững KNS cần GD cho HS•Những KNS cốt lõi cần giNhững KNS cốt lõi cần giááo dục cho HSo dục cho HS- Nhóm Kĩ năng nhận biết sống với chính mình:- Nhóm kĩ năng...
 • 33
 • 1,559
 • 8
Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

Vận dụng quy trình giải toán của polya nâng cao kỹ năng giải bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 cho học sinh phổ thông

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHPHẠM HỮU TÌNHVẬN DỤNG QUY TRÌNH GIẢI TOÁN CỦA POLYA NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN SINH HỌC 12 CHO HỌC SINH PHỔ ... đó. Tập cho HS suy nghĩ suy nghĩ đa chiều, tránh cho suy nghĩ 1 chiều cụ thể, hạn chế tư duy. Hay nói cách khác, GV dạy HS cách học quan trọng hơn dạy học sinh học về cái gì.Thứ tư, thông ... CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN SINH HỌC 12 CHO HỌC SINH PHỔ THÔNGChuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học Sinh học LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌCVINH - 2012Trang 42ruồi giấm thuần chủng thân xám...
 • 116
 • 2,596
 • 1
những giải pháp định hướng nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học hiện nay

những giải pháp định hướng nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học hiện nay

... môn giáo dục công dân. Đó là môn học trực tiếp giáo dục đạo đức, chính trị lý tưởng cho học sinh. Tuy nhiên, giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học không chỉ dừng lại ở môn học ... tác giáo dục đạo đức cho thanh niên, mà đặc biệt là thanh niên học sinh trong các trường phổ thông trung học. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung học, ... giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học hiện nay.Nhiệm vụ:+ Phân tích mối quan hệ điều kiện khách quan nhân tố chủ quan trong giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học. +...
 • 76
 • 695
 • 2
Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Rèn luyện phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

... tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian.- Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học ... như các bài tập hình học không gian. Do vậy, việc rèn luyện phát triển năng lực tư duy cho học sinh nói chung năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học toán nói riêng là ... duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian”.+ Vận dụng các biện pháp trên vào thực tiễn dạy học bài tập hình học không gian cho học sinh phổ thông. 6Khóa luận...
 • 74
 • 9,408
 • 125

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông docxgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thôngkỹ năng sống cho học sinh phổ thôngđào tạo kỹ năng sống cho học sinh phổ thônggiáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thôngtrò của cán bộ đoàn trong việc tham gia giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh phổ thôngđề tài các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua các hoạt động độigiao duc ky nang song cho hoc sinh tieu thong qua cac tro choi dan gianbồi dưỡng kỹ năng giải toán theo hướng phát triển tư duy thuật toán và phát huy tính sáng tạo cho học sinh thpt thông qua dạy học phương trình bất phương trìnhrèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gianrèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm tích phânmot vai bien phap ren ki nang song cho hoc sinh lop1 thong qua các mon hocgiáo dục môi trường cho học sinh phổ thônggiáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thônggiáo dục đạo đức cho học sinh phổ thôngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ