1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo trình Flash video - Tin học cơ sở Version 2

Giáo trình Flash video - Tin học cơ sở Version 2

Giáo trình Flash video - Tin học sở Version 2

... VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Flash ... 11/1996: Macromedia Flash 1  6/1997: M. Flash 2  5/1998: M. Flash 3  6/1999: M. Flash 4  8 /20 00: M. Flash 5  3 /20 02: M. Flash MX (6)  9 /20 03: M. Flash MX 20 04 (7)  9 /20 05: M. Flash 8 (Basic ... & Pro)  4 /20 07: Adobe Flash CS3 Professional (9)  20 08: Adobe Flash CS4 Professional (9) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 1 .2. Các phần...
 • 204
 • 486
 • 11
Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2

Giáo trình Internet - Tin học sở Version 2

... INTERNET KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Khái niệm ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 Trình duyệt web – Mozilla Firefox Địa chỉ website http://www.bacgiang.gov.vn/ Bài giảng Tin học sở - Khoa ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Sự phát triển của Internet Ý tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969) Bài giảng Tin học sở - Khoa...
 • 42
 • 480
 • 3
Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2 pptx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 2 pptx

... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập trên 3 kênh ảnh, ra hai dạng số và đồ thịSo sánh biểu đồ histogram của các kênh ảnh khác nhau trên ảnh TM.Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình ... Chọn Menu Image processing->Enhancement->FILTER.− Cửa sổ FILTER hiện ra.− Chọn phương pháp lọc ảnh.Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở − Chọn file ảnh lọc.Chọn ... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Bài 2 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNHMục đích bài thực tậpHiểu rõ biểu đồ HistogramHiểu...
 • 7
 • 948
 • 24
Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Flash - Tin học sở V2.0

... hồBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội105Ví dụ - Rotate CW – 1 timesBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội10 2. Không ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội116Chạy thử Hình người không hướng theo quỹ đạoBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường...
 • 204
 • 651
 • 9
Giáo trình Word - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Word - Tin học sở V2.0

... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội953.8.4 Tạo công thức toán học Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... thức toán học Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội97Bài thực hành 3.8Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội93Ví dụBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội943.8.4...
 • 101
 • 555
 • 2
Giáo trình Powerpoint - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Powerpoint - Tin học sở V2.0

... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội19Câu hỏi 2 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung trình ... kích thước. 32 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 Câu hỏi33Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... thực hành số 3.Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 36Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội365.3....
 • 66
 • 590
 • 3
Giáo trình Internet - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Internet - Tin học sở V2.0

... (aaal-G"ll"MGb!s"H'"%b"%1G1&=MGbc/C9!9q1"%1IBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội41Phần mềm diệt virus BKAV (tiếp)Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... 3G,P1"s6/'3"BBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội5Thiết bị mạngCạc mạngCạc mạng (không dây)Bộ chuyển mạchBộ định tuyếnBài giảng Tin học sở - Khoa Công ... www.hut.edu.vnBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội10Sự phát triển của InternetÝ tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969)Bài giảng Tin học sở - Khoa...
 • 42
 • 504
 • 1
Giáo trình Windows - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Windows - Tin học sở V2.0

... tệp 2. 2 .2. Các thao tác với tệp 2. 2.3. Sọt rác 2. 2.4. Tìm kiếm 2. 2.5. Nén và giải nén tệp tin2. 2.6. Bài thực hành số 2 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học ... sổ 2. 1.4. Bài thực hành số 1Phần 2 - Hệ điều hành WindowsKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - ... Nhấp 2 lần liên tiếp Nhấp chuột 2. 1.1. Các thao tác bảnBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội60 2. 2. Quản lý tệp và thư mục 2. 2.1. Tổ...
 • 92
 • 434
 • 0
Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình sở máy tính - Tin học sở V2.0

... hệ số 2 Người dùng quen sử dụng hệ số 10.(anan-1…a0) 2 = an .2 n + an-1 .2 n-1 +…+ a0 .2 0Ví dụ:0 2 = 0; 10 2 = 2 1001 2 = 1 .2 3 + 0 .2 2 +0 .2 1 + 1 .2 0 ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội116116Hỏi - đápBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Mainframe ... Phần 1 - sở về máy tínhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học nâng caoBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa...
 • 116
 • 497
 • 2
Giáo trình tin học cơ sở

Giáo trình tin học sở

... là ký tự. - 2. Các đối số gồm các giá trị True là 1 giá trị False là 0. 101 Tin học sở Ví dụ Nếu A1:A5 tên điểm của môn Tin học sở và có giá trị là 10, 7, 9, 2 và "Not ... 3.5, 1, 2, vậy: RANK(A2,A1:A5,1) bằng 3 RANK(A1,A1:A5,1) bằng 5 • Các hàm toán học - Hàm ABS(N) : cho giá trị tuyệt đối của biểu thức số N Ví dụ : ABS (2) bằng 2 ABS ( -2 ) bằng 2 - Hàm SQRT(N) ... ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN TIN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI 20 04...
 • 132
 • 1,462
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn tin học cơ sởdownload giáo trình tin học cơ sởgiáo trình tin học cơ sở 2giáo trình tin học cơ sở 1giáo trình tin học cơ sở hồ sĩ đàmgiáo trình tin học cơ sở 1 ptittin học cơ sở a ngôn ngữ lập trình cgiáo trình kỹ năng tin học văn phòng cơ bảntìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọchiểu văn bản trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mớisách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2giáo trình bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở tập 2tin học cơ sởgiáo trình điện tử tin họcgiáo trình ứng dụng tin họcgiáo trình ứng dụng tin học trong xây dựngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM