1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

giao an ki I lop 3 2010 - 2011

giao an ki I lop 3 2010 - 2011

giao an ki I lop 3 2010 - 2011

... dặn dò: Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh đẹp Chuẩn bò : Tìm các mẫu trang trí đường diềm Nhận xét tiết học . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Thø n¨m, ... theo d i và tự sửa l i của mình. 1HS đọc. 3 HS lên bảng làm b i HS làm vào VBT 1HS NX cả lớp theo d i và tự sửa l i của mình. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ĐẠO ĐỨC ... thi đua - HS thi đua tiếp sức theo dãy . - Nhận xét . - Chuẩn bò :Sưu tầm các tấm gương cháu ngoan Bác Hồ. - GV nhận xét tiết học -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Tù nhiªn vµ x· h i. ...
 • 143
 • 318
 • 0
ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC I LỚP 10 (2010 - 2011) CÓ ĐÁP ÁN

... GD-ĐT BẮC GIANG ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG PT DTNT LỤC NGẠNNăm học: 2010 - 2011 Môn: Lịch sử lớp 10Th i gian làm b i: 45 phútCâu 1 (0,5 i m): Quá trình tiến hóa từ lo i Vượn cổ đến Ngư i ... mạng th i đá m i C. Biết cách tạo ra lửa D. Biết chế tạo cung tênCâu 3 (0,5 i m): Con ngư i đã từng bước c i biến và tự hoàn thiện mình là nhờ:A. Những tác động của tự nhiên;B. Biết hợp quần ... Vượn cổ đến Ngư i hiện đ i đã tr i qua:A. 1 bước nhảy B. 2 bước nhảyC. 3 bước nhảy D. 4 bước nhảyCâu 2 (0,5 i m): Phát minh lớn đầu tiên đã c i thiện căn bản đ i sống con ngư i là:A. Công...
 • 2
 • 1,498
 • 10
GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI)

GIÁO ÁN I LỚP 6 (MỚI)

... giả, ti vi, xà phòng, buồm, mít tinh, ra- i- ô, gan, i n, ga, bơm, Xô Viết, giang san, in- tơ-nét. Từ mợn tiếng Hán : Sứ giả, giang sơn, gan. Từ mợn phơng Tây (ngôn ngữ ấn  u): ra- i- ô, in-tơ-net. ... sinh: Soạn b i. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức : 2. Ki m tra b i cũ : 3. B i m i : Hoạt động của GV - HS N i dung Gi i thiệu b i: 13 Tuần 2 - B i 2 Tiết 5 -6 ... an, gác đơ bu, ghi đông c. Tên một số đồ vật: cat sét, ra- i- ô, vi- - -lông, pi-a-nô B i 4 : (SGK. 26) Các từ mợn : phôn-fan, nôc- ao Có thể dùng trong các hoàn cảnh giao tiếp thân mật, với...
 • 155
 • 292
 • 0
Giao an dia li lop 9 2010-2011 New

Giao an dia li lop 9 2010-2011 New

... I. MỤC TIÊU B I HỌC 1 .Ki n thức 2.Kỹ năng 3 Th i độ II.PHƯƠNG PHÁP – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.Phương pháp: 2.Đồ dùng dạy học: II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Giáo viện 2Học sinh III.TIẾN ... lớp: Ki m tra sĩ số ( 1phút) 2 .Ki m tra b i cũ: ( Giáo viên Lồng ghép vào trong tiết dạy) 3. B i m i HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ N I DUNG Hoạt động1: Giáo viên gi i thiệu b i: -Mục tiêu: ... 1 phút) - Học thuộc n i dung b i. - Làm l i các b i tập1,2 ,3 trang 17 , câu h i đã gi i. - Xem trước n i dung b i và trả l i trước các câu h i trong b i . Hòa Minh B, ngày tháng năm Ý KI N TỔ...
 • 57
 • 1,054
 • 3
giao an thu cong lop 2 2010-2011

giao an thu cong lop 2 2010-2011

... B I 1 Thủ công 2a1 Gấp máy bay đu i r i ( Tiết 3) Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 2 Trường Tiểu học Lý Thường Ki t 2 Thủ công 2a2 Gấp máy bay đu i r i ( Tiết 3) 3 Thể dục 3a2 Trò ch i ... g i 1 H thao tác gấp máy bay đu i r i cho cả lớp quan sát  G i một hs nhắc l i các bước thực hiện gấp máy bay đu i r i.  GV nhận xét 3. B i m i:  GV gi i thiệu gấp máy bay đu i r i trên giấy ... tác của b i thể dục phát triển chung. Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 2 Trường Tiểu học Lý Thường Ki t TUẦN 6 Môn: Thủ công Tiết 6 B i 3: GẤP MÁY BAY ĐU I R I (Tiết 2) Giáo viên : Lê Thò...
 • 36
 • 775
 • 2
Giáo án ca chiều lớp 2 2010-2011

Giáo án ca chiều lớp 2 2010-2011

... III.Hoạt động dạy –học: 1 /Ki m tra: H. đặt tính và thực hiện các phép tính sau ; - 73 - 5 83 – 24 9 3- 48 63 – 15 -HS đọc thuộc bảng trừ 13 trừ i 1 số. 2/B i m i: a/ Gi i thiệu b i b/ Gi i thiệu ... để gi i các b i toán có liên quan. II.Đồ dùng dạy học: que tính, bảng g i. III.Hoạt động dạy học: 1. Ki m tra: HS thực hiện các phép tính sau: 1 4-8 ; 2 4-8 ; 34 -8 . 2. B i m i: a. Gi i thiệu b i: ... có i/ i . Tiết 7: Luyện toán ( tiết 67) 65 - 38 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29 I. Mục tiêu: - HS biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 65 -3 8 ; 4 6-1 7 ; 5 7-2 8 ; 7 8-2 9 - Áp dụng để gi i các bài...
 • 22
 • 594
 • 0
DC ON TAP HOC KI I LOP 12 2010-2011

DC ON TAP HOC KI I LOP 12 2010-2011

... AB/ab, 30 % B. Ab/aB, 30 % C. AB/ab, 40% D. Ab/aB, 40% -. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. - .-. cũn na ................... Cỏc thy cụ nờn load thờm file Cau hoi trac nghiem on thi tot ... lai P Ab/aB x ab/ab sẽ suất hiện ở F B Tỷ lệ ki u hình là: A. 4(A-B-): 4(A-bb): 1(aaB-): 1(aabb) B. 4(A-B-): 4(aabb): 1(A-bb): 1(aaB-) C. 4(A-bb): 4(aaB-): 1(A-B-): 1(aabb) D. 3( A-bb): 3( aaB-): ... AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG 1)Gi i mã tạo thành 1 phân tử Protein: TÍNH SỐ KI U TỔ HỢP – KI U GEN – KI U HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở Đ I CON 1 )Ki u tổ hợp: • Chú ý: Khi biết số ki u tổ hợp  biết số...
 • 16
 • 272
 • 0
DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 7 2010-2011

... helps his mother to do the housework. 4. No, he doesn’t. 5. His favorite subject is Math, History and English. III. WRITING: M i câu đúng được 0.5 i m 1. I live in an apartment in the city 2. ... M i câu đúng được 0.5 i m 1. are 2. studies 3. are playing 4. has 5. will go II. READING. M i câu trả l i đúng được 0.5 i m 1. He’s thirteen years old. 2. He usually gets up at six o’clock. 3. ... ............................................................................................................................. III. WRITING: Dùng từ hoặc cum từ g i ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh, có thể thêm từ nếu cần thiết. 1. I /live /an/ apartment/the city . ………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 322
 • 0
DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011

DE THI HOC KI I LOP 8 2010-2011

... (this summer) III. WRITING: M i câu đúng được 0.5 i m 1. Mr. brown asked Ann to give him some food. 2. Children aren’t old enough to play this game 3. The life in the countryside is cheaper than ... He enjoys playing soccer a lot. This summer vacation, he is enrolling for the summer activities in his hometown. They’ll plant trees, clean the streets and participate in the city's sport ... good at Literature and Math) 3. He enjoys (likes) playing soccer. 4. Yes, he has. (He has received his report card) 5. He will plant trees, clean the streets and participate in the city’s sport...
 • 3
 • 388
 • 1
ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

ĐỀ THI HOC KI I LỚP 9 2010 -2011

... $%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''()&&&&' I. Trắc Nghiệm ( 4 i ̉m). Khoanh tròn vào một trong các chữ cá i A, B, C, D trước đáp án đúng.Câu 1 :*+%, /01 234  250 -+ /%,"45.065 ... /02G.  250 -+ /%,"45.>G. 1 234 > ;I /01 234 E$:+0>C28%)689<2: '9+A5."2:1 234 945.' F'2G. "2:1 234 945.''+A5."2:%?450' ... 0O0)?4%, Hl%a2!0GmBH2S%W+0aTCâu 3 (3, 0 i ̉m).>,29L%M)9+U.\V"#< O0-P%,"n2Eo"(.9< -+ %,-g0< +E?M0KQQ9<@RSE@...
 • 2
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM