1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Bài 18 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

... nghiệp nước ta trong các thế kỉ X XV? Nông nghiệp phát triển mọi mặt (mở rộng diện tích canh tác, XD các công trình thuỷ lợi lớn, bảo vệ sản xuất, phát triển giống cây trồng ). -Thủ công nghiệp ... Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ công thế kỉ XI XV? b. ... gì? Em hãy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng thời? Em đánh giá như thế nào về thương...
 • 9
 • 2,345
 • 15
Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Bài 20. Xây dựng phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

... ) X y dng Thnh nh H 4- S kt bi hc: * Cng c: A- Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng nht Câu 1: Phật giáo phát triển nhất vào khoảng thời gian nào? a- Thế kỷ X- XV b- Thế kỷ XI -XV c- Thế kỷ X- XIV d- Thế ... Đầu b- Chơng Dơng c- Vạn Kiếp d- Bch ng 2- Vo bi: Sau ngày giành độc lập, từ thế kỷ X- XV cùng với việc x y dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, phát triển kinh tế đấu tranh chống ngoại x m, ... ) GV: Vị trí của Phật giáo trong các TK X- XV? HS: Trả lời- GV chốt ý Các TK X- XV, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân trong triều đình phong kiến....
 • 12
 • 2,018
 • 7
Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

... với công cuộc x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2.1. Những điều kiện để x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ... nâng cao chất lượng công tác x y dựng các chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế x hội; tăng cường công tác thông tin kinh tế x hội trong nước quốc tế, công tác kế toán, ... trình phát triển hội nhập của chúng ta. - Kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. - Kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở”....
 • 25
 • 762
 • 0
Bài giảng Bài 18 Xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Bài giảng Bài 18 Xây dựng phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

... BÀI 18 CÔNG CUỘC X Y DỰNG CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X XV TRONG CÁC THẾ KỈ X XV 1. Mở rộng phát triển nông nghiệp 2. Phát triển ... Các x ởng thủ công của nhà nước sản xuất vũ khí (thời Trần) •Hãy nêu sự phát triển nội thương ngoại thương từ thế kỉ X đến thế kỉ XV ? 3. Mở rộng thương nghiệp - Từ thế kỉ X đến ... Bài 18 GV : Nguyễn Chí ThuậnTrường THPT Dĩ An – Bình Dương 2. Phát triển thủ công nghiệp - Kinh tế nông nghiệp phát triển đã tạo tiền đề cho thủ công nghiệp phát triển. - Trong...
 • 30
 • 2,089
 • 0
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

... đến nay công ty đă kinh doanh các nghề chính sau: X y dựng cầu đường giao thông từ năm 1998 X y dựng nhà ở dân dụng từ năm 1998 X y dựng công trình thuỷ lợi từ năm 1999 X y dựng phát triển ... xuất tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ .Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ có nhiệm vụ chủ yếu là x y dựng các công trình, hạng mục công trình, xuất phát từ dự toán công trình được x y ... nghiêm túc báo cáo cho giám đốc những phần được phân công. Ban tổ chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ x y dựng kế hoạch quỹ lương, x y dựng hoàn...
 • 67
 • 317
 • 0
Xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng và Giải pháp

Xây dựng phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng Giải pháp

... Economy). Xu hớng chung trong sự phát triển kinh tế của các n-ớc trên thế giới là phát triển kinh tế tri thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Những năm gần đây, trong công cuộc công nghiệp hóa, ... đến x y dựng phát triển kinh tế tri thức. Một nhà kinh tế không thể không trang bị cho mình những kiến thức về kinh tế tri thức. Đó là một trong những hành trang đa đất nớc phát triển, bớc vào ... trọng của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa.II. Thực trạng x y dựng phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nayMột ngành kinh tế đợc coi là trở thành kinh tế tri thức khi...
 • 17
 • 883
 • 4
Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

... quá trình x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.2.2. Những thành tưu hạn chế của quá trình x y dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ... Tel : 0 918. 775.368Phần 1: Sự cần thiết phải x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.Phần 2: Thực trạng của quá trình x y dựng phát triển kinh tế thị trường ... : 0 918. 775.3681. Sự cần thiết phải x y dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN.1.1.1. Kinh tế thị...
 • 19
 • 737
 • 0
Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế

... trình x y dựng phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế x hội trong ... chiếm đất công tạo thành các x m liều x m bụi , nhà ổ chuột ... với điều kiện môi trường rất kém mất vệ sinh ... Do quá trình x y dựng phát triển kinh tế hiện nay các nhà máy công nghiệp , các ngành ... chính sách về áp dụng công nghệ sạch hơn , công nghệ ít chất thải , công nghệ x lý chất thải . + Tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý kết hợp các công cụ quản lý có tính...
 • 10
 • 496
 • 2
Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

... trường phát huy tác dụng một cách đầy đủ, phát triển kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế thế giới với các giải pháp là: - Phát triển cơ cấu kinh tế mở nhằm hiện đại hoá nền kinh tế quốc ... thành phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN: Nội dung chủ yếu của giai đoạn này là tiền tệ hoặc các quan hệ kinh tế, tạo lập cơ sở kinh tế cho các quy luật kinh tế của kinh tế ... mạnh. - Phát triển mạnh các thành phần kinh tế , các loại hình tổ chức sản xuất , kinh doanh. + Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả DNNN . + Tiếp tục đổi mới phát triển các...
 • 20
 • 334
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violetcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tếbài 20 xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ xxvtại sao xây dựng và phát triển kinh tếxây dựng và phát triển kinh tế thị trườngxây dựng và phát triển kinh tế biển hải đảoquan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện nayxây dựng và phát triển kinh tế biểntiểu luận mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa – xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữa xây dựng với bảo vệ tổ quốc xhcnxây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay với việc phát huy nhân tố con ngườithực trạng của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta trong giai đoạn hiện nayđiểm và phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcnđiểm của đảng ta về việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcngiải pháp xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn của nước ta trong giai đoạn hiện nayphương hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa từng bước xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở hà nội đến năm 2020Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM