giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
... - gam 7 kg Chín ki lô - gam Mời bảy ki lô - gam Bài 2: Tính nhẩm 1 HS lên bảng làm. Lớp viết kết quả vào 4kg + 6kg + 2kg = bảng. 17kg 10 kg + 5kg = 9kg 3 kg + 6kg = Bài 3: Bố trồng 32 cây ... văn I) Mục tiêu: Kể truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây để tạo thành câu chuyện ... bảng con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7. ........ .28 + 6 26 + 9..........36 36 + 4.......... 32 + 8 Muốn điền đợc dấu vào chỗ chấm HSTL (3bớc). Lớp làm vào vở nháp....
 • 5
 • 670
 • 2

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
... cần phải chấp hành tót luật lệ giao thông. 2. Bài mới ( 32 -33 phút) * Giới thiệu bài .(1 - 2 phút) * Hoạt động 1: Thảo luận. (22 - 23 phút) - Làm việc theo nhóm: Quan sát H1/ Sgk (44 - 45) trả lời ... ng ời dân ở địa phơng em. 2. Bài mới ( 32 -33 phút) * Giới thiệu bài .(1 - 2 phút) * Hoạt động 1: Thảo luận. (22 - 23 phút) - Làm việc theo nhóm: Quan sát H1/ Sgk (46 - 47) trả lời các câu hỏi ? ... tàu xe đang chạy. * Hoạt động 2: Quan sát tranh (13-14 phút) ? Hành khách đang làm gì ? ở đâu ? Họ đừng gần hay xa mép đờng. ? Họ đang làm gì ? Họ lên xe ô tô khi nào. ? Hành khách đang làm gì.?...
 • 18
 • 1,425
 • 17

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
... tra bài cũ **BT 2 79 15 64 38 12 26 67 33 Gọi tên các thành phần trong phép trừ Làm bảng con. -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Thực hành -BT 1 88 36 52 49 15 34 64 44 20 96 12 84 Làm bảng con ... 1 dm, 2 dm, 3 dm trên một thước thẳng. 3-Thực hành: *BT 1 /7: - Gọi 2 HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK Thực hiện Quan sát - HS so sánh Trả lời miệng -Nhận xét -BT 2/ 7: Hướng ... 31 77 53 59 19 HS làm bảng Nhận xét – Ghi điểm. II-Hoạt động 2: Luyện tập chung -BT 1: Gọi HS nêu cách làm Làm miệng a. Từ 40  50: 40, 41, 42, 43, …50 Nhận xét b. Từ 68  70 : 68, 69, 70 , 71 ,...
 • 20
 • 1,424
 • 6

Giao an luyen lop 5-tuan 5(chi in)

Giao an luyen lop 5-tuan 5(chi in)
... 800 m 2 20hm 2 = 20 00 dam 2 7ha = 70 000 m 2 300m 2 = 3 dam 2 2100dam 2 = 21 hm 2 b. 5dam 2 24m 2 = 524 m 2 32hm 2 6dam 2 = 320 6 dam 2 865m 2 = 8 dam 2 65 m 2 34m 2 = 100 34 dam 2 45dam 2 = 100 ... dam 2 45dam 2 = 100 45 hm 2 4dam 2 26m 2 = 4dam 2 + 100 26 dam 2 = 100 26 4 dam 2 9dam 2 15m 2 = 9dam 2 + 100 15 dam 2 = 100 15 9 dam 2 21dam 2 8m 2 = 21 dam 2 + 100 8 dam 2 = Phạm Ngọc Hùng Trờng ... tiết sau 2km 135m = 21 35m 4050cm = 40m 50cm 20 1m 4cm = 20 104cm 5084kg = 5 tấn 84 kg 621 4g = 6kg 21 4g 12m 3dm = 10 3 12 m 8km 45m = 1000 45 8 km 305m 25 cm = 100 25 305 m 70 km 8hm = 10 8 70 km Bài...
 • 15
 • 375
 • 0

GIAO AN TIN LOP 3 TUAN 7

GIAO AN TIN LOP 3 TUAN 7
... Tuần 7: Soạn ngày 02 tháng 10 năm 20 10 CHƯƠNG 3: EM TẬP GÕ BÀN PHÍM MỤC TIÊU - HS nhận biết được tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn ... đặt lên phím J, các ngón còn lại đặt lên các phím: K, L, dấu ; 2. Cách gõ các phím trên hàng cơ sở: - GV hướng dẫn và thực hành mẫu - 2 HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím - 5 HS lên thực hành ... cách chơi, tiếp tục hoặc kết thúc - GV thực hành mẫu hướng dẫn của GV - 2 HS thực hành mẫu cho các HS khác trong lớp Tiết 2: Thực hành - GV yêu cầu HS phải đặt tay trên bàn phím và gõ đúng màu...
 • 2
 • 531
 • 0

GIAO AN TIN LOP 4 TUAN 7

GIAO AN TIN LOP 4 TUAN 7
... Tuần 7: Soạn ngày 02 tháng 10 năm 20 10 BÀI 4: Vẽ hình Elip, hình tròn I>MỤC TIÊU HS biết sử dụng công cụ vẽ hình ... HỌC Máy vi tính, SGK, SGV, tranh vẽ III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: a) Em hãy nêu cách chọn một phần hình vẽ? b) Em hãy nêu các bước sao chép hình? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ... tròn thì nhấn giữ phím Shift trong lúc vẽ, còn vẽ hình e-líp thì không nhấn giữ phím Shift Tiết 2: Thực hành - Hướng dẫn HS thực hành vẽ hình 50, 53 - HS thực hành theo nhóm 3. Củng cố, dặn dò:...
 • 1
 • 350
 • 0

GIAO AN TIN LOP 5 TUAN 7

GIAO AN TIN LOP 5 TUAN 7
... Tuần 7: Soạn ngày 02 tháng 10 năm 20 10 BÀI 4: Trau chuốt hình vẽ I>MỤC TIÊU - HS biết dùng công cụ phóng to hình ... Thao tác viết chữ không được thực hiện khi hình vẽ được phóng to. 2. Hiển thị bức tranh trên nền lưới - Tại sao lại cần hiển thị tranh trên nền lưới? - Để hiển thị một lưới ô vuông em phải làm thế ... nêu các bước viết chữ lên tranh? b) Em hãy nêu các kiểu viết chữ lên tranh? Nêu điểm khác nhau giữa các kiểu viết chữ này? 2. Bài mới: 3. Nhận xét, dặn dò: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Công...
 • 3
 • 339
 • 0

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6
... tiết tập làm văn tuần 5, trang 47. - Đọc mục lục các bài ở tuần 6. Nêu tên các bài tập đọc trong tuần ấy. Thứ năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Thứ năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm văn Tập làm ... líp 2c VÒ dù giê líp 2c tr­êng tiÓu häc l¹i th­îng tr­êng tiÓu häc l¹i th­îng Ph©n m«n: tËp lµm v¨n Ph©n m«n: tËp lµm v¨n 03:19:46 AM 03:19:46 AM Kim tra bi c Kim tra bi c : : - Dựa vào tranh ... 03:19:46 AM Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm văn Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách Bài 2: Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi...
 • 7
 • 2,528
 • 4

Giao an luyen lop 5-tuan 9(cktkn)-chi in

Giao an luyen lop 5-tuan 9(cktkn)-chi in
... Bài 1 5m 24 cm = 5 ,24 m 34m 6dm = 34,6m 67m 9cm = 67, 09m 567dm = 56,7m 74 dm = 7, 4m 75 43m = 7, 543km 64m = 0,064km 6m = 0,006km Bài 2: a) 3,567m = 3m 5dm 6cm 7mm = 3m56cm 7mm = 3m 567mm = 3567mm b) ... lµm 4kg 20 g < 4 ,2kg 1,8tÊn > 1tÊn 8kg 500g = 0,5kg 0,165tÊn < 16,5¹ 3 ,25 kg = 3kg 25 0g 7, 46t¹ > 7t¹ 39kg Bµi 3 a) 3,62t¹; 3 ,26 t¹; 3t¹64kg; 613kg; 56n 7kg - XÕp l¹i: 3 ,26 t¹; 3,62t¹; 3t¹ ... 9,405km = 9km 405m = 9405m c) 1, 025 m =1m 0dm 2cm 5mm = 1m 2cm 5mm = 1m25mm = 1 025 mm Bài 3: a) 8,63m; 82, 3dm; 8,597m 8m 6cm + xếp lại : 8,63m; 8,597m; 82, 3dm; 8m 6cm b) 6 ,78 m; 6,81m; 68dm 9cm; 6m 9cm...
 • 14
 • 466
 • 1

giao an luyen lop 5-tuan 14-chi in

giao an luyen lop 5-tuan 14-chi in
... là 2, 72 ì 6 = 16, 32 (km) 5 ngày sau đội đó sửa đợc là 2, 17 ì 5 = 10,85 (km) Trung bình mỗi ngày đội đó sửa đợc là (16, 32 + 10,85) : (5 +6) = 2, 47 (km) Đáp số : 2, 47 km 60 : 8 x 2, 6 = 7, 5 x 2, 6 ... Chữa bài: a. 3 87 : 8,6 + 1,4 = 45 + 1,4 = 46,4 b. 20 8 : 32, 5 x 5 : 0,4 = 6,4 x 5 : 0,4 = 32 : 0,4 = 80 - HS làm bài cá nhân: a. 0, 125 x x = 16 x = 16 : 0, 125 x = 128 b. 7 ,2 : 2, 4 x x = 4,5 3 ... 26 x 5 3 = 15,6 (m) Chu vi mảnh vờn là: (26 + 15,6) x 2 = 83 ,2 (m) Diện tích mảnh vờn là: 26 x 15,6 = 405,6 (m 2 ) Đáp số: 83,2m; 405,6 m 2 Bài giải : 6 ngày đầu đội công nhân đó sửa đợc là 2, 72 ...
 • 13
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an toan lop 2 tuan 17giao an toan lop 2 tuan 23giao an toan lop 2 tuan 16giáo án toán lớp 2 tuần 32giáo án toán lớp 2 tuần 30giáo án chiều lớp 3 tuần 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ