1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

GA lop 5 tuan 11-15

GA Lop 5 tuan 7

GA Lop 5 tuan 7

... 1 5 2 = b) x - 7 2 5 2 = x 5 2 2 1 −= x 5 2 7 2 += x 10 1 = x 35 24 = c) x 20 9 4 3 = d) x : 14 7 1 = x 4 3 : 20 9 = x 7 1 14 ×= x 5 3 = x 2 = Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy đc là : 6 1 2: 5 ... vuông Bài 2/ 25: Viết các số đo diện tích. a.271dam 2 ; b.18 954 dam 2 ; c.603hm 2 ; 34 620hm 2 , d,135mm 2 , . 453 mm 2 Bài 3/ 25: a.Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 3dam 2 =300 m 2 15hm 2 = 150 0dam 2 ... ND-TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A -KTBC:5p> -Hữa bài tập 3 : 5 ha =50 000 m 2 Diện tích hồ nước là : 50 000 x 3/10 = 150 00(m 2 ) Đáp số: 150 00 m 2 -GV nhận xét ghi điểm -2 hs lên bảng làm...
 • 31
 • 482
 • 0
GA - lớp 5( Tuần 30)

GA - lớp 5( Tuần 30)

... Luyện tập 22- 25 Bài 1: <,>,= -HS tự làm vào vở. -1 em làm vào bảng phụ, lớp đối chiếu kết quả nhận xét 8 m 2 5 dm 2 = 8, 05 m 2 8 m 2 5 dm 2 < 8 ,5 m 2 8 m 2 5 dm 2 > 8,0 05 m 2 Thanh ... ruộng là: 150 x 3 2 = 100 (m) Diện tích thửa ruộng là: 150 x 100 = 15 000 (m 2 ) 15 000 m 2 gấp 100 m 2 số lần là: 15 000 : 100 = 150 (lần) Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng là: 60 x 150 = 9 000 ... -HS điền vào bảng. 22- 25 Bài 2:Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1m 3 = 1000m 3 7,286m 3 = 7286 m 3 0,5m 3 = 50 0m 3 3m 3 2dm 3 = 3002 dm 3 1 dm 3 = 1000 cm 3 4, 351 dm 3 = 4 351 cm 3 -HS tự làm. -1em...
 • 36
 • 609
 • 0
Ga lớp 5 tuần 25 trở di

Ga lớp 5 tuần 25 trở di

... (Sgk), cho HS nêu phép tính tơng ứng: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ? GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính: vậy 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút Ví dụ 2: GV cho HS đọc bài ... sinh nêu phép tính tơng ứng 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút =? - Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm cách đặt tính và tính: Vậy: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút. Ví dụ 2: - Giáo viên nêu ... hạn: Bài giải: Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là: 35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút Đáp số: 2 giờ 55 phút. --------    --------- KỂ CHUYỆN VÌ MUÔN DÂN I . Mục đích...
 • 107
 • 388
 • 0
GA lớp 5 tuần 13 chiều

GA lớp 5 tuần 13 chiều

... ngoại hình . G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 3 Häc sinh c¸c nhãm hoµn thµnh bt .B¸o c¸o kq . Gv nhËn xÐt bæ sung . 3/Cñng cè dÆn dß : VÒ nhµ «n bµi . G/a NguyÔn Tó líp 5 chiÒu 4 ... nhân dân Hà Nội và một số địa phơng trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. - Giáo dục ý thức gan dạ dũng cảm cho học sinh. II- Đồ dùng dạy học: - ảnh t liệu về những ngày đầu toàn quốc kháng ... nhóm thảo luận 3 câu hỏi. - Đại diện 1 số nhóm báo cáo. - Các nhóm nhận xét. G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 1 - GV nhận xét bài học, dặn học sinh chuẩn bị bài 14. Hoạt động tập thể Ôn bài bông hồng...
 • 4
 • 372
 • 0
GA lớp 5 tuần 14 chiều

GA lớp 5 tuần 14 chiều

... nguyên không chia đợc ta làm ntn? Bài tập 1: Thực hiện đặt tính và tính : 75: 4 102 : 16 450 : 36 60 :8 480 : 1 25 64 :5 Học sinh làm vở - lên bảng thực hiện - nhận xét bổ sung . Bài tập 2: Vbt ... ? Gv khi thực hiện một biểu thức với các số tp ta làm ntn? Bài tập 1 : Tính 120: 75 , 2001 : 25 , 1 25 :4 , 64 : 5 Học sinh đặt tính làm _ lên bảng giải bài . Bài tập 2: trang 83 vbt GV yêu cầu ... từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hình 5 - 4c;hình 6 - 4a. G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 4 nhà ở hình 5; 6 tr. 57 SGK. * Kết luận: Gạch dùng để lát sân, xây tờng...Ngói dùng để lợp nhà. HĐ 3:...
 • 9
 • 474
 • 0
GA lớp 5 tuần 15 chiều

GA lớp 5 tuần 15 chiều

... 47 ,5 : 25 ; 0,1904 : 8 ; 0,72 : 9 ; 20, 65 : 35 . Học sinh áp dụng qui tắc để thực hiện phép chia - làm vào vở _ lên bảng giải . Bài tập 2 :Đặt tính rồi tính. 72 : 6,4 ; 55 : 2 ,5 ; 12 : 12 ,5 Học ... chia ta có thể làm cách nào nhanh nhất ?<k,g> Bài tập 1: Đặt tính rồi tính . 28 ,5 : 2 ,5 ; 8 ,5 : 0,034 ; 29 ,5 : 2,36 Học sinh làm bài vào vở - lên bảng giải - nhận xét bổ sung . Gv ở phần 2và ... về phép chia 2 số tn ? <k,g> Bài tập 2: Biết 3 ,5 lít dầu cân nặng 2,66 kg . Hỏi 5 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg ? G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 18 GV yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt bài ?...
 • 10
 • 335
 • 0
GA lớp 5 tuần 16 chiều

GA lớp 5 tuần 16 chiều

... trang 65 SGK. - HS làm việc cá nhân. - Một số HS trả lời lần lợt từng câu hỏi, HS khác nhận xét. - 2 HS nhắc lại kết luận. G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 23 * Kết luận: (Nh phần đóng khung trang 65) . ... ta phải qua mấy bớc ? Bài tập 2: G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 28 Một vờn cây có 1000 cây ăn quả . Trong đó cây nhãn chiếm 15 % , cây hồng chiếm 56 % còn lại là các cây khác . Tính số cây mỗi loại ... nào là từ đồng nghĩa ,trái nghĩa ? Về nhà ôn bài chuẩn bị bài sau . Đạo đức G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 25 Hợp tác với những ngời xung quanh I. Mục đích yêu cầu : - HS biết đợc cách hợp tác với những...
 • 10
 • 363
 • 0
GA lớp 5 tuần 20 chiều

GA lớp 5 tuần 20 chiều

... tập toán trang 14, 15 . Nhóm 2/ hoàn thành bài tập luyện từ và câu trang 11,12. 2/ Học sinh tự học: Các nhóm học sinh tự hoàn thành bài - báo cáo kết quả . G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 14 Gv theo ... quan hệ từ khi nối các vế câu ghép ? Về nhà ôn bài chuẩn bị bài tuần sau . G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 15 ...
 • 2
 • 240
 • 0
GA lớp 5 tuần 21 chiều

GA lớp 5 tuần 21 chiều

... phân công , quá trình thực hiện công việc .... Học sinh nhận xét - bổ sung . G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 15 Gv bổ sung bài viết của học sinh . 3/Củng cố dặn dò : Nêu cấu tạo của bài văn lập chơng ... chiến chống Pháp thắng lợi và giao nhiệm vụ học bài mới. * Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm) 4 5 phút. GV chia nhóm, hớng dẫn các nhóm thảo luận. - Nêu các điều khoản chính của hiệp định Giơ-ne-vơ. ... nhận xét. - Các nhóm thảo luận . - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm bổ sung. G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 14 - GV nhận xét bài học, dặn học sinh chuẩn bị bài 20. Hoạt động tập thể Ôn : Bài hát...
 • 4
 • 324
 • 0
GA lớp 5 tuần 22 chiều

GA lớp 5 tuần 22 chiều

... - nhận xét bổ sung Giải Diện tích của thùng sơn đó là ( 8 + 5 ) x 2 x 4 + 2 x 8 x5 = 184 dm 2 Đáp số : 184 dm 2 G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 19 3/ Củng cố dặn dò : Gv nêu cách tính diện tích toàn ... diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật . a/ chiều dài là 15cm ; chiều rộng là 12 cm ; chiều cao là 10 cm . b/ Chiều dài là 0, 25 cm ; chiều rộng là 20 cm ; chiều cao là 1,8dm. Gv yêu cầu học ... phơng thứ nhất dài là . 54 : 6 = 9 cm 2 . Ta thấy 9 = 3 x3 Nên cạnh của hình lập phơng đó là 3 cm . Cũng tơng tự nh hình lập phơng thứ 2 có S một mặt là . G/a Nguyễn Tú lớp 5 chiều 23 216 :6 =...
 • 10
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu ga lop 5 tuan 29 co knsga lop 5 vnen tuan 1ga toan lop 5 tuan 29giao an lop 5 tuan 26giao an lop 5 tuan 25giáo án lớp 1 tuần 1115Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM