1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

giao an 2 tuan 6

GIAO AN 2 TUAN 6

GIAO AN 2 TUAN 6

... 7 + 7 = 14 5 + 7 = 12 7 + 4 = 11 7 + 8 = 15 7 + 5 = 12 7 + 9 = 16 8 + 7 = 15 7 + 6 = 13 7 + 10 = 17 - Học sinh làm bảng con. 37 + 15 52 47 + 18 65 24 + 17 41 67 + 9 76 57 + 23 80 - Học sinh làm ... tìm ra kết quả là 72. - Học sinh thực hiện phép tính. - Học sinh viết bảng con: 47 + 25 = 72 - Học sinh làm bảng con. 17 + 24 41 37 + 36 73 47 + 27 74 57 + 18 75 67 + 29 96 - Học sinh các nhóm ... tính 47 + 25 =? - Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác trên que tính. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện phép tính. 47 + 25 72 * 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. * 4 cộng 2 bằng 6, thêm...
 • 19
 • 372
 • 0
giao an 2 tuan 6

giao an 2 tuan 6

... tính 38 + 25 . - HS đọc yêu cầu. 8 38 + 45 83 58 + 36 94 28 + 59 87 48 + 27 75 38 + 38 76 17 + 4 27 + 5 37 + 6 67 + 9 17 + 3 25 + 7 17 + 4 21 27 + 5 32 37 + 6 43 67 + 9 76 17 + 3 20 25 + 7 32 Ngày ... và 2 que rời. 15 Ngày dạy:………………………… Giáo án lớp 2 5bằng 12, + viết 2, nhớ 1. 25 - 4 thêm 2 bằng3, 72 3 thêm 1bằng 4 viết 4. 47 + 25 = 72 - GV cho HS thực hiện lại bằng lời. - Bài 1: SGK /28 Tính ... + + + 24 36 27 77 28 39 + + + 3 17 7 - GV cho HS làm vào SGK /28 , 2HS làm bảng lớp. - GV nhận xét. - Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S(SGK /28 ): a) 35 b) 37 c) 47 e) 37 + + + + 7 5 14 3 42 87 61 30...
 • 36
 • 303
 • 0
GIAO AN 2- TUAN 6(CKTKN)

GIAO AN 2- TUAN 6(CKTKN)

... 72 que tính.Ta có phép tính 47 47 + 25 = 72 25 25 + 47 = 72 72 2.Thực hành : Bài 1: - 9]!+!WZ5Y< - Làm bảng cột 1, 2, 3. - G ;2= - ]66 -*%- #6 1Vd Bài 2: - Học sinh làm trên phiếu bài tập. - Gv ... #B#-#)Z 9 2= -] 6  6 -*%-#0X% 1Vd  2. Hướng dẫn làm bài tập : Bài 1 : 9 2= g 86 -*%+# !@WZ  2= -#0X9 2= -] 6  1Vd ... Phong Giáo án lớp 2 Năm học : 20 10 -20 11 >0 2= `-^Y0cK%d%Y] c. Luyện tập Bài 1Y  2= -# 6 >; 2= -] 6  1Vd$...
 • 21
 • 281
 • 0
Giáo án 2 tuần 6 CKT

Giáo án 2 tuần 6 CKT

... E1L5 ][#<K@ 325 ;] ](c3|;@ 12 ] ](;$8V@ 32512  45] ]P 12  45w@ 12 ] ] ?2 yGo $y_$;] b/S*SGS*‚ ... )S3$9#* $983 [#<K@r; (c3|;@ 12  23 (@+ 12  45  ?2  23 * 12 + 23  [y_$8<c@ ]($81w <//] ... a$jS3L< 97/"ƒ 16  366 G3$9" P=Ro [9$g M_ 366 f55B [9 366 5Ba3 P=Ro O3<<_...
 • 21
 • 238
 • 0
giao an moi tuan 6 lop 2

giao an moi tuan 6 lop 2

... bớc 1 2, 1 2 Đứng lại đứng 1 2 GV làm mẫu HS quan sát - Lần 1: GV làm mẫu HS quan sát thực hiện theo - Lần 2 5: Cán sự TD điều khiển lớp tập GV theo dõi sửa cho HS Chơi trò chơi Nhanh lên ... gấp GV quan sát giúp đỡ em lúng túng 2. Hớng dẫn HS trang trí máy bay đuôi rời - Đa bài mẫu HS quan sát + Ta cần trang trí phần nào của máy bay? + Cần trang trí những gì? 3. HS tự trang trí máy ... bi mi: 1. Gii thiu bi: - Ghi bi 2. Hng dn k chuyn: 2. 1. Da theo tranh, k chuyn: - HD cho HSQS tranh k. - Mi hc sinh lờn k. - Cho hc sinh nhn xột, GV kt lun. 2. 2. Phõn vai: - Hng dn HS phõn vai:...
 • 21
 • 673
 • 1
Giáo án 2 thứ 6 tuần 31

Giáo án 2 thứ 6 tuần 31

... trả lời. -…Vì 100 đồng + 100 đồng - 20 0 đồng. - Vài HS nhắc lại. - HS quan sát hình. - HS chú ý lắng nghe. - 60 0 đồng. -…Vì 20 0 đồng + 20 0 đồng + 20 0 đồng - 60 0 đồng. -…Tìm chú lơn chứa nhiều ... 20 đồng, 500 đồng, 1000 đồng. III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Kiểm tra bài cũ : + Tiết trước chúng ta học bài gì? - GV ghi bảng và yêu cầu HS tính 348 – 23 6 ... – Lớp làm nháp. - HS nhắc. 2 Nguyễn Văn Sơn – Giáo án lớp 2 - GV giới thiệu : trong cuộc sống hằng ngày , khi mua bán hàng hoá , chúng ta cần phải sử dụng tiền để thanh toán … - GV yêu cầu HS...
 • 8
 • 389
 • 0
giáo án 4 - tuần 6

giáo án 4 - tuần 6

... Tuần : 06  Ngày soạn : 20 /09 /20 08 Tiết : 11  Ngày dạy : 23 /09 /20 08 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG I. MỤC TIÊU : Giúp HS : - Phân biệt được danh từ ... lại bài để có kết quả tốt hơn. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LTVC Tuần : 06  Ngày soạn : 22 /09 /20 08 Tiết : 12  Ngày dạy : 25 /08 /20 08 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG ... người, tên địa lí Việt Nam KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP LÀM VĂN Tuần : 06  Ngày soạn : 23 /09 /20 08 Tiết : 12  Ngày dạy : 26 /09 /20 08 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN...
 • 33
 • 427
 • 0
giao an 4 tuan 6

giao an 4 tuan 6

... Giáo án 4 Trường TH-THCS Hòa Trung Tuần 6 TUẦN 6: Ngày soạn :21 /9 /20 08 Ngày dạy : Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 20 08 TẬP ĐỌC: NỖI DẰN VẶT CỦA AN- ĐRÂY-CA I.Mục đích yêu cầu: Đọc lưu loát trôi ... Tranh hình trang 24 ,25 SGK .Phiếu bài tập III. Các hoạt động dạy - học :1. Ổn đònh : Hát 2. Bài cũ : (5’) H: Thế nào là thực phẩm sạch và an t an? H: Chúng ta cần làm gì để thực hiện vệ sinh an ... phải làm gì? 2. Anh trai của Lan vứt bỏ đồ chơi của Lan đi mà Lan không được biết. - GV nhận xét câu trả lời của mỗi nhóm H:Tại sao trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về các vấn đề có liên quan đến trẻ...
 • 25
 • 390
 • 0
giao an 1 tuan 6 (ha)

giao an 1 tuan 6 (ha)

... làm bài 2 em chữa bài - HS đọc đề và tự làm bài 0 < 1 10 > 9 3 < 4 - HS làm câu a: 2, 5, 6, 8, 9 câu b: 9, 8, 6, 5, 2 - HS quan sát, thảo luận - Hình 1: hình tam giác lớn - Hình 2, 3: ... 5 em nộp bài - Quan sát, nhận xét - Nghe - Hình tròn - Xanh hoặc vàng cam - Cuốn xanh đậm, lá xanh lục - Quan sát - Thực hành: xé hình quả cam (giấy màu xanh, hay vàng) - Quan sát - HS thực hành ... Chăm sóc và bảo vệ răng. - Họat động nhóm 2: Từng cặp quan sát răng miệng của nhau. - Phát biểu giữa lớp. - HS quan sát tranh. - Đại diện nhóm phát biểu - Quan sát việc nào làm đúng, việc nào làm...
 • 17
 • 341
 • 0
Giáo án 11 tuần 6

Giáo án 11 tuần 6

... định Đỗ Quang để tế những nghĩa sĩ đã hi sinh trong trận tập kích đồn giặc Pháp ở Cần Giuộc vào đêm 16/ 12/ 1 861 2/ Đặc điểm thể loại Văn tế: - Là thể văn cổ thường gắn với phong tục tang lễ, nhắm ... Nước Giáo án Ngữ Văn 11 GV:Nguyeãn Ngoïc Theå TUẦN 06 – K11 TIẾT 22 - Đọc Văn VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyễn Đình Chiểu I/ Mục tiêu: Tiết 21 II/ Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, GA, … - HS: SGK, vở ... dị mà hào hùng - bức tượng đài nghệ thuật bất tử về những người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang 24 ’ 4/ Củng cố, dặn dò: (2 ) - Nắm lại nội dung bài - Soạn bài tiếp theo V/ Rút kinh nghiệm:...
 • 10
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015