1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

"Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh Hà Tây”

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây

... trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại x nghiêp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An khánh1 .Tổng quan về XN chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc an khánh 1.1.Sự ... CD hay :Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ =Giá thành sản phẩm sản xuất +Chi phí quản lý doanh nghiệp +Chi phí tiêu thụ sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát ... chi phí chế biếnTổng giá thành sản phẩm =Giá trị sản phẩm dd đ.kỳ +Chi phí phát sinh trong kỳ -Giá trị sản phẩm dd c.k Giá thành đơn vị sản phẩm= Tổng giá thành sản phẩmKhối lượng sản phẩm hoàn thành ...
 • 61
 • 366
 • 0

"Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”

... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại x nghiêp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An khánh 1.Tổng quan về XN chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc an khánh 1.1.Sự ra đời ... GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất ... - CD hay: Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ = Giá thành sản phẩm sản xuất + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tiêu thụ sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh...
 • 60
 • 197
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây pdf

... 2Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại x nghiêp chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc An khánh 1.Tổng quan về XN chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc an khánh 1.1.Sự ... toán chi phí sản xuất 2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất. Tại X nghiệp chăn nuôi chế biến thức an gia súc An Khánh, sản phẩm đợc chế biến theo 1 quy trình chế biến ... to¸n CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT2. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất ...
 • 61
 • 368
 • 0
Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long

Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long

... 632TK133Phân bổ chi phí mua hàng hoá cho hàng bán raThuế GTGTTập hợp chí phí mua hàngSơ đồ 1. Hạch toán chi phí mua hàng (KKTX )Phí mua giá mua hàng hóa tồn cuối kỳTK6112 TK 63 2Phí mua giá mua hàng ... phạm vi của chi phí phân loại theo từng hoạt động của chi phí. Theo phạm vi chi phí thì chi phí bao gồm các loại sau:- Giá vốn hàng bán- Chi phí bán hàng- Chi phí quản lý doanh nghiệpTheo hoạt ... chi phí thì chi phí gồm các loại: Chi phí hoạt động tiêu thụ hàng hóa Chi phí hoạt động tài chính Chi phí hoạt động khácc. Nguyên tắc ghi nhận chi phí- Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ chi...
 • 100
 • 644
 • 4
Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

... - Chi phí bảo hành sản phẩmTK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoàiTk 6418 - Chi phí bằng tiền khác* Quy trình kế toán chi phí bán hàngSơ đồ 1.3: Kế toán chi phí bán hàng1.2.1.3. Kế toán chi phí quản ... doanh nghiệp chi phí tài chính. Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ. Giá vốn hàng bán có thể là giá thành công x ởng ... 66trong kỳ như chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo,… Chi phí quản lý doanh nghiệpChi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí có liên quan chung đến toàn...
 • 111
 • 939
 • 3
Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long

Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long

... nghiệp Thăng Long.Chương 2: Thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu x c định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long.Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu x c ... thiện kế toán chi phí, doanh thu x c định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long”.Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán chi phí, doanh thu x c định ... lương BHXH.- Lên báo cáo thu nhập của CNV.- Kế toán tổng hợpTập hợp chi phí phát sinh hàng tháng, theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Hàng tháng vào sổ chi tiết chi phí kinh doanh, sổ chi...
 • 68
 • 481
 • 0
Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

... KẾ TỐN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ X C ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN............693.1. Đánh giá thực trạng về kế tốn chi phí, doanh thu x c định kết quả tiêu thụ tại Cơng ... tại. .................................................................................723.2. Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu x c định kết quả tiêu thụ tại Cơng ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn....................................................743.2.1. ... trng k toỏn chi phớ, doanh thu v x c nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn Chng 3: Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v x c nh kt qu tiờu th ti Cụng ty C phn Xi mng Bỳt Sn Em xin chõn...
 • 88
 • 611
 • 0
413 kế toán chi phí xây dựng công trình nhà ở 5 tầng tại tổ 1 văn quán

413 kế toán chi phí xây dựng công trình nhà ở 5 tầng tại tổ 1 văn quán

... doanh thu x y lắp thì phải ghi nhận một khoản chi phí SXXL tương ứng với doanh thu x y lắp gồm chi phí SXXL của kỳ tạo ra doanh thu x y lắp chi phí SXXL của các kỳ trước hoặc chi phí SXXL ... (TK111,112…) ghi giảm chi phí SXC (TK 627).- Cuối kỳ, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí SXC kế toán ghi tăng chi phí sản xuất kinhdoanh dở dang (TK 154) ghi giảm chi phí SXC trong kỳ (TK ... LớpK43D325LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Lê Thị Thanh HảiChương 1: Tổng quan nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất x y lắp (SXXL)1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu kế toán chi phí SXXL tại doanh nghiệp x y lắp(DNXL)Hiện...
 • 34
 • 1,111
 • 3
luận văn: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn pot

luận văn: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn pot

... sản đầu tư, dịch vụ đã tiêu thụ, chi phí tài chính, chi phí thuế TNDN chi phí khác, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, kết chuyển lãi. Bên Có: Doanh thu thuần về số sản phẩm ... kỳ, x c định k/c giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho; Giá thành dịch vụ đã hoàn thành (Doanh nghiệp sx kinh doanh dịch vụ) Cuối kỳ, k/c trị giá vốn của thành phẩm tồn kho ... toán chi phí bán hàng 1.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp để tập hợp các khoản chi phí thuộc loại này trong kỳ. Kết cấu và...
 • 108
 • 522
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kế toán chi phí sản phẩm hỏngtổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh sản xuất thép vinausteelhoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hồng hàkế toán chi phí sản xuất và tính giá thànhcông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam