1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết

Phương pháp giải nhanh hóa hữu - Học sinh viết

... ,0$,C!)j!yUhG"!A/>;K.&/'IZ;a&A'IZ;a;+J &G - ?A&'(G - ?WY#Y0G - ?kaWY#C/('&G - ?;f; •&>;•0Y#"I> G - j&'(Y#A;+J&G - ?Y ... &!/6:$O+$ ,- !/$I $,Z22S""!2'L,'_2$G!,F,BL-^!/"!2'L ,-. !/+,0+/1DE!/$•!//1 F,B L-^!/D F,+,1!Z!/$,IJ"+,•!Z!/$, -^ 22,j$8;!$,I ... €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ~ ˆ $d2,% ˆ $ ,- Š 2.>+,%! $- ‡ 2' ˆ 2 ‰ !/J ˆ !/#M! $- ‡ > -. † 22 ‰ !/J ˆ  'L d $,‹ ‰ d2,% ˆ $ ,- Š 2. "!/ ˆ $2,"...
 • 15
 • 1,002
 • 15
MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu cơ

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HOÁ hữu

... nắm vững phương pháp giải toán, cho phép giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn " Một số phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học hữu " mà chúng ... từng bài, ñặc biệt là những phương pháp giải ngắn gọn không ngờ ... Trên ñây, chỉ là một số phương pháp mà chúng tôi rút ra ñược trong việc giải toán hoá học bằng phương pháp trắc nghiệm. Chắc hẳn ... yxyx yx yx +) Cách 2: Tách polime thành các nguyên tố rồi viết sơ ñồ cháy : (- CH 2 - C(CH 3 ) = C(CH 3 ) - CH 2 -) x (- CH 2 - CH(CN) - ) y (6x + 3y) C  (6x + 3y) CO 2 (10x + 3y) H  (5x + 3y/2)...
 • 72
 • 1,431
 • 8
phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ

phương pháp giải nhanh hóa hữu

... CH 3 COOH và HOOC-COOH d. CH 3 - CH 2 – COOH và HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH Cách giải nhanh: Võ Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình 12 Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu Số mol X : n ... Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ ĐƯỢC VẬN DỤNG ĐỂ LÀM CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN. 1) Phương pháp bảo ... Hưng Sửu - Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình 10 Số mol CO 2 Số mol ankin Phương pháp giải nhanh bài tập Hoá Hữu Cách giải nhanh: R (OH) 2 + 2Na -& gt; R (ONa) 2 + H 2 0,04 < ;- 0,08 < ;- 0,04...
 • 16
 • 949
 • 32
115 các phương pháp giải nhanh hoá vô cơ hữu cơ

115 các phương pháp giải nhanh hoá hữu

... PP GIẢI TOÁN HÓA HỌC-GV NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN -THPT EAHLEO YM:cungcong 1 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỮU CƠ và VÔ CƠ & MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ  A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN ... estenn22 VII. BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CƠNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHĨM CHỨC CT chung : CnH2n+2-x-2kXx với X là nhóm chức hóa học : -OH, -CHO, -COOH, -NH2…  Giả thiết cho CT dạng ... 1 tạo ra andehit hoặc axit mạch hở. R-CH2OH ]O[R-CH=O hoặc R-COOH - Oxi hóa rượu bậc 2 thì tạo ra xeton: R-CHOH-R' ]O[R-CO-R' - Rượu bậc ba khơng phản ứng (do khơng...
 • 12
 • 2,388
 • 4
một số phương phướp giải nhanh hóa hữu cơ

một số phương phướp giải nhanh hóa hữu

... +1  -2  # - !$H      <4 # -       2  # -   7  2#   - & <4# - 4    # -   7   - & ... ++    # - ' & 3 &   )   -    - & !!!4$D  # - ++ - &  $<4!# - *$<4# - $<4:# - ,$<46# - ... 2#<4# -   1 &   # -          + - & <4# -$ /0  %  # -   7  )    %   - & <46 <45<4;# -$ ...
 • 13
 • 1,220
 • 28
Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ

Phương pháp giải toán hóa hữu và vô

... PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỮU CƠ và VÔ CƠ & MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ -- -  -- - A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ 1/ H 2 SO 4 → 2H + + SO 4 2- → H 2 ↑ HCl → H + + Cl - VD1:Cho ... đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là: Giải: n NO 3 - =62:62 = 1mol -- -& gt; 2NO 3 - -- - -- - -& gt; O 2- . n O 2- =0,5 mol 1 mol 0.5 mol m oxit = m kim loại + m O = m + 0,5.16 ... CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC CT chung : C n H 2n+2-x-2k X x với X là nhóm chức hóa học : -OH, -CHO, -COOH, -NH 2 …  Giả thiết cho CT dạng phân tử và một số tính chất của hợp chất hữu cơ. Phương pháp...
 • 13
 • 687
 • 11
một số phương pháp giải nhanh toán hữu cơ

một số phương pháp giải nhanh toán hữu

... Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu – Book.Key.To 1 Phương Pháp Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Hữu 1. Dựa trên công thức tổng quát của hiđrocacbon ... đồng đẳng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Suy luận: Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu – Book.Key.To 2 nH2O = 12,618 = 0.7 > 0,5. Vậy đó là ankan Thí dụ ... A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 C2H6 C3H8 Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu – Book.Key.To 3Suy luận: nanken = nBr2 = 8160 = 0,05 mol 5. Dựa vào...
 • 7
 • 710
 • 6
Các dạng bài tập và phương pháp giải nhanh hóa vô cơ.

Các dạng bài tập và phương pháp giải nhanh hóa vô cơ.

... A. Cu2+, S 2- , Fe2+ , H+, NO3 - . B. Cu2+ , Fe3+ , H+ , NO 3- . C. Cu2+, SO42 - , Fe3+, H+ , NO3 - . D. Cu2+ , SO4 2- , Fe2+ , H+ , NO 3- . Giải: Chọn C vì ... HCO3 - từ giả thuyết ) + Đầu tiên sẽ có phản ứng + 2- - 33H+CO HCO→ + Sau đó nếu H+ còn dư mới xảy ra tiếp phản ứng sau : +- 322H+HCO CO +HO→↑ - Vậy : nếu có khí thoát ra thì 2- 3CO ... mol 2- 3COcho khí CO2 và muối NaHCO3 + 2- - 33H+CO HCObb→← tính theo số mol 2- 3COdo +H phải còn dư mới tạo phản ứng thứ hai được +- 322 2H du + HCO CO +H O V(CO )=(a-b).22,4()...
 • 44
 • 2,775
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải nhanh hóa hữu cơphương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 11một số phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 11các phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 11phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 1212 phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ kinh điểnphuong phap giai nhanh hoa huu co 1207 phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 117 phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 11phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ lớp 11phuong phap giai nhanh hoa huu co lop 12phương pháp giải nhanh hoá hữu cơ 11các phương pháp giải nhanh hóa hữu cơcác phương pháp giải nhanh hoá hữu cơcác phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 12Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM